Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Är du under 20 år och går inte i gymnasiet? Då har kommunen ett aktivitetsansvar för dig.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som

 • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
 • inte går på eller gått färdigt en utbildning  i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
 • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

Hemkommunen har ansvaret

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Aktivitetsansvar kallades tidigare för informationsansvar.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Det innebär att

 • kommunen under året håller sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.
 • kommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder till ungdomarna.
 • åtgärderna ska motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
 • kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

 

Avbrott från gymnasieskolan

När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna, eller avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren för det kommunala aktivitetsansvaret innan avbrottet sker. Samordnaren samarbetar med flera andra aktörer för att kunna lösa fortsatt skolgång eller andra insatser.

KAA och Drivkraftspunkten

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en lagstadgad skyldighet för kommunen att kontakta och dokumentera alla ungdomar som gått ut grundskolan men inte tagit gymnasieexamen och som inte fyllt 20 år. Vi ska erbjuda målgruppen individuellt anpassade insatser för att stimulera till påbörjande eller återupptagande av gymnasiestudier.
Projekt Drivkraftspunkten har samma syfte men vänder sig till en lite bredare målgrupp än det lagstadgade aktivitetsansvaret. För att överbrygga det potentiella glappet till insatser för vuxna, arbetar vi inom projektet med åldrarna 16-24 år.
KAA och Drivkraftspunkten är lokaliserade på Arbetsmarknadstorget på Skolhusallén 9.

Drop-In på Drivkraftspunkten
Måndagar och torsdagar kl 13-16 på Rådhusgatan 39 i hörnet Rådhusgatan-Varvsgränd.

Under våren och fram till midsommar finns vi på plats alla måndagar och torsdagar utom följande dagar:

 • Torsdag 18 april (Skärtorsdag)
 • Måndag 22 april (Annandag påsk)
 • Måndag 27 maj
 • Torsdag 30 maj (Kristi himmelfärdsdag)
 • Måndag 3 juni
 • Torsdag 6 juni (Nationaldagen)
 • Måndag 10 juni

Kontakt

KAA i Sundsvall

Besöksadress: Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9.

Marie Wiksten Fernaeus Arbets- och studiecoach

073-275 18 36

Sandra Söderberg Arbets- och studiecoach

073-275 15 44

Nathalie Eliasson Studie- och yrkesvägledare

072-147 05 15

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.