Ekonomi, studiebidrag

Hur mycket studiebidrag får jag när jag läser på gymnasiet? Om du studerar på annan ort kanske du också har rätt till inackorderingstillägg eller resetillägg.

Studiebidrag – för dig som är under 20 år

“Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni).” – CSN

Om du väljer att studera på annan ort än din hemort och behöver bo borta, kan du söka inackorderingstillägg eller resetillägg.

Inackorderingstilläggets storlek är från och med vårterminen 2019 1550 kronor per månad inklusive bidrag till hemresor. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns.

Första utbetalning av inackorderingstillägget sker den sista bankdagen i september.

Inackorderingstillägget utgår som kontant ersättning fyra månader under höstterminen (september – december) och fem månader på vårterminen (januari – maj)

Fler sidor på sundsvall.se

Inackorderingstillägg

Du kan få resetillägg om:

  • det saknas bussförbindelser för del av eller hela resvägen.
  •  du är inackorderad. Då har du rätt till stöd för dagliga resor till och från skolan enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

OBS. Du kan inte få både inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor.

Kontakta kuratorerna på skolan om du har frågor om studieekonomi. Hos kuratorerna finns också ansökningsblanketter för olika bidrag.

Du kan även hitta mer information på Centrala studiestödsnämnden (CSN). Telefonnumret till CSN är 0771-276 000.

Om du inte är svensk medborgare

För dig som inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan läsa mer om dessa regler i broschyren “Svenskt studiestöd”. Den kan du få på skolan.

Flersidor på Sundsvall.se

Inneboende, inackordering
Skolskjuts, busskort

Andra webbplatser

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Kontakt

Antagningskansliet

060-19 14 41

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.