Vklass för grundskola och gymnasium

Skolans nya digitala system för personal, vårdnadshavare och elever heter Vklass (tidigare skolan på webben)

Vklass gäller för grundskola och gymnasium from skolstart höstterminen 2018 och för förskola och fritidshem från och med årsskiftet 2018/2019.

E-legitimation

För att kunna logga in på Vklass måste du ha en e-legitimation.

Hur kommer du in till Vklass?

Logga in via länken till e-tjänsten
Vklass

Det går inte att logga in via Vklass hemsida.

Inloggning

Så här loggar du som vårdnadshavare i Vklass app:

1. Ladda hem appen Vklass från Appstore eller Googleplay.

2. Vid inloggning i appen välj:

a) Logga in med SSO

b) Organisation/skola: Sundsvalls kommun

c) Utgivare: Sundsvall

c) Logga in

Välj Medborgare

d) Mobilt BankId

Via appen når du de vanligaste funktionerna. Viss information av känsligare karaktär går dock bara att få ut om du går in via sundsvall.se och e-legitimation.

Inloggningsproblem

Ett problem som kan visa sig efter senaste uppdateringen av Iphone iOS12 är följande:

“FEL Kunde ej ansluta till internet”.

Lösningen är att:
• avinstallera Vklass app
• stänga av telefonen
• installera appen igen.

OBS du ska INTE hämta tillbaka från iCloud.

Vklass är lärplattform och kommunikationskanal för Sundsvalls kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning.
När ditt barn börjar i förskolan/skolan får du som vårdnadshavare tillgång till Vklass och kan sedan följa barnet upp till gymnasiet.

Vklass förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och vårdnadshavare tillgång till information som berör just dem, dygnet runt. Vårdnadshavare ges möjlighet att vara mer delaktig i skolarbetet och kan därigenom följa sitt barns utveckling. Systemet förenklar det dagliga arbetet för skolans personal. Registrering av frånvaro, planering av läxor, prov och andra uppgifter underlättas.

Vklass finns också som app och kan laddas ned från Appstore eller Google play.

Via Vklass har du dygnet runt tillgång till:

 • elevens schema
 • via mejl närvarorapporter
 • frånvaroanmälan
 • ledighetsansökan
 • provschema
 • meddelanden till och från lärarna
 • omdömen och betyg
 • nyheter och aktuella händelser

Om eleven blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan ska det göras en anmälan om frånvaro.
Vårdnadshavare eller myndig elev anmäler frånvaron via Vklass eller till talsvar telefonnummer 010-888 70 50.

Till talsvar anges personnummer samt datum och tidpunkt som anmälan gäller. Då anmälan görs via talsvar så läggs det med automatik in i Vklass. Systemet bekräftar att anmälan har mottagits och en bekräftelse skickas till vårdnadshavare via SMS och/eller e-post.
Vid ogiltig frånvaro skickas SMS/e-post till vårdnadshavaren.

 • Vårdnadshavaren gör anmälan för omyndig elev
 • Myndig elev gör egen anmälan
 • Anmälan ska göras på morgonen
 • Anmälan ska göras varje dag (om man inte från början vet för hur länge frånvaron kommer att vara)
 • Sjukintyg kan begäras vid upprepad/längre frånvaro

Ditt barns skola informerar dig som är förälder (vårdnadhavare) om hur du använder tjänsten.

Vill du veta mer om Vklass och få support? Besök sidan Support.vklass

Vill du se en skolas schema? Använd schemavisaren.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.