*Välkommen till skolan för alla

Skolbarn

Vi ser till att just ditt barn uppnår alla kunskapsmål efter sina egna förutsättningar. Tillsammans med våra elever skapar vi magi varje dag i våra klassrum.

Sundsvalls kommun har ett brett utbud av grundskolor och alla har en gemensam vision att ge våra elever så bra kunskaper att de kan välja sin egen framtid utifrån sina egna förutsättningar.

Med både stora och små skolor i kommunen lägger vi stort fokus på att anpassa vår undervisning och vår skolmiljö så att eleverna kan lära sig och uppnå resultat helt efter sin egen förmåga och behov.

Jag är stolt över alla våra rektorer och pedagoger som varje dag uträttar fantastiskt engagemang ute i våra klassrum. Vi jobbar hela tiden med att utveckla undervisningen med eleven i fokus så att vi kan skapa en trygg miljö för var och en på skolan, säger Urban Åström, skoldirektör.

Med 26 grundskolor runt om i hela vår kommun och sammanlagt flera hundra behöriga lärare jobbar vi konstant efter principen likvärdig skola. Det betyder att oavsett vilken skola eleven går på ska förutsättningar vara desamma och både elev och föräldrar ska känna sig trygga i vad skolan står för och vad vi gör.

Vikten av trygghet i skolan

Glad tjej med en laptop

Foto: Sundsvalls kommun

En stor del i skolans trygghetsarbete är våra elevhälsoteam dit eleverna kan vända sig med frågor om sin hälsa eller framtida val i skolan. Varje skola har både skolsköterska, kurator, skolläkare och specialpedagoger knutet till sig och hjälper både elever och pedagoger under skolåret i olika frågor.

Trygghet ska finnas både inne i skolan och utomhus. Därför jobbar vi mycket med organiserad rastverksamhet, det betyder bland annat rastvakter och planering av olika aktiviteter på rasterna. Trygga elever trivs bättre på skolan och blir mer motiverade att nå de uppsatta målen.

Kunskapen är i fokus

Alla skolors uppdrag är att se till att varje elev når kunskapsmålen i varje ämne för att ge bra förutsättningar för vidare studier, arbete och kunna välja sin egen framtid. Skolresultaten följs upp varje år och varje rektor tillsammans med pedagogerna på skolan tar fram olika handlingsplaner för att förbättra resultaten för skolan i stort och eleverna specifikt.

Vi har alltid en tät dialog med alla föräldrar om hur det går för eleven och hur de ligger i förhållande till kunskapsmålen. Vi tror att nära och bra relationer med föräldrarna skapar bättre förutsättningar för en lyckad skolgång, berättar Urban.

 

Välkommen till Sundsvalls kommunala skolor!

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.