Välja skola, skolplacering

Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Alla barn har rätt till en plats i en kommunal skola och har en så kallad hemskola utifrån sin folkbokföringsadress. Om du som är vårdnadshavare önskar det, kan du välja att söka plats i en annan skola, kommunal eller fristående, för ditt barn.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om val av grundskola, skolverket.se

Särskild kvot i fristående skolor

En fristående skola som har kö, kan ha en särskild kvot för elever som inte bott så länge i Sverige. På riksdagens webbplats kan du läsa mer om särskild kvot i fristående skolor, riksdagen.se

I första hand

Elever som är folkbokförda inom skolans upptagningsområde och vill börja på sin “hemskola”. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

1.elever som har behov av särskilt stöd (enligt rektorns bedömning)
2.elever som har syskon på skolan de söker till
3.övriga elever inom skolans upptagningsområde som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola de söker till.

I andra hand

Elever som bor utanför skolans upptagningsområde men är folkbokförda i kommunen. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

1.elever som har syskon på skolan de söker till
2.elever som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och  den skola de söker till.

I tredje hand

Elever som är folkbokförda i en annan kommun.

När platserna inte räcker till

Om det inte finns plats för barnet på den skola du valt erbjuds barnet plats på en annan närliggande skola.

Sundsvalls Montessoriskola

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  • Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  • Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  • Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola, pdf.

Läs mer om de kommunala grundskolorna på webbsidan Alla grundskolor – kommunala 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola kontaktar du själv den aktuella skolan. Kontaktuppgifter till de fristående grundskolorna hittar du på webbsidan Fristående grundskolor

En fristående skola är en skola som har en annan huvudman än den kommun där skolan ligger.

Fler sidor på Sundsvall.se

Lov, läsår och ledigheter

Fritidshemsplats, fritids

Kontakt

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.