Timplan för grundskolan

Ny timplan för grundskolan 2018

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, i timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena. Du kan läsa mer på Timplan för grundskolan, skolverket.se

Gemensam timplan för grundskolan-2016, pdf.

Den gamla timplanen gäller fortfarande läsåret 18/19 för elever i årskurs 7-9, läsåret 19/20 för elever i årskurs 8-9 och läsåret 20/21 för elever i årskurs 9. Timplan Grundskolan Åk 8-9, pdf.

Timplan för Grundsärskolan ämnen, pdf

Timplan för Grundsärskolan områden, pdf

Har du frågor om timplanen så kontaktar du din skola. På vår webbplats hittar du alla kontaktuppgifter. 

Kontakt

Ulrika Segervald Verksamhetschef Norra grundskoleområdet

073-270 21 31

Åsa Jerfsten Verksamhetschef Södra grundskoleområdet

073-270 15 42

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.