Vallens skola F-6

Fasadbild på Vallens skola

Vallens miljöskola i Kovland har närhet till natur och fritidsanläggningar.

Skolans läge, byggnadsteknik samt kretsloppshus ger goda förutsättningar för vårt miljöarbete.

Vallens miljöskolas vision

  • Från frö till planta
  • Ett tryggt och lustfyllt lärande med goda kunskaper och hållbar utveckling i fokus

I Kovland, 15 kilometer från Sundsvall ligger Vallens miljöskola. I skolan går nu cirka 200 elever från förskoleklass till år 6. Skolan använder lokaler i flera byggnader. På skolan finns även ett skolbibliotek.

Arbetssätt

Lärande

Vi arbetar för ett lustfyllt och utvecklande lärande och detta gör vi bland annat genom att arbete med genrepedagogik och “En läsande klass” med dess lässtrategier. Personalen bedriver ett utvecklingsprojekt i matematik och svenska. Det arbetet sker då i form av lärgrupper.

Hälsa

På skolan främjar vi för god hälsa och hållbar utveckling och det gör vi bland annat genom att laga vår egen mat.

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Mat måste vara kul och spännande! Mat måste vara något man längtar till!
Eleverna odlar både i skolans trädgård och växthus. Under sommaren sköter eleverna tillsammans med sina föräldrar odlingarna. Grönsakerna och potatisen serveras sedan i skolans matsal. På hösten plockar eleverna lingon som kokas till sylt och äts under året.

Eleverna tar ansvar för kompostering, pappersåtervinning och sopsortering.
Välkommen till oss i matsalen! Följ oss gärna på vår facebook, “Vallens Miljöskola- Kök&matsal“.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukanmälan Telefon: 060-658 30 58

Katarina Martinsson Skolsköterska
Telefon: 060 – 658 30 54, 070 – 626 00 65

Elevråd

Elevrådet har representanter från år 1-6, en pedagog samt rektor. På elevrådsmötena tas frågor upp från klassråden.

Miljöråd

Miljörådet har representanter från år 1-6, en pedagog samt rektor. Här utvecklar vi i samråd med klasserna vårt miljöarbete.

Matråd

På vår skola finns även ett matråd.

Skolråd

Syftet med det lokala skolrådet vid Vallens Miljöskola är att ge föräldrarna och eleverna möjlighet till ökat inflytande.

Lokala skolrådets arbetsområden indelas i:

  • mål och handlingsplaner
  • ekonomi
  • organisation
  • lokalfrågor och miljö
  • trafikmiljö och skolskjutsfrågor
  • allmänna elevfrågor

Beslut rörande enskilda elever och personal kan inte fattas av det lokala skolrådet.

Kontakt

Vallens skola

060-658 30 58

Ånäsvägen 18
Vallen 608
860 25 Kovland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.