Sundsvalls Montessoriskola F-9

Montessoriskolan är belägen vid det fina Sidsjöområdet nära både sjön och vacker skogsmiljö.

Frihet, ansvar, hänsyn och självförtroende är våra ledord.

Vi vill att skolan ska stödja och motivera eleven till att utvecklas till sitt bästa jag.

Följ oss på Facebook

På skolan finns tre arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. Arbetet sker delvis i åldersblandade grupper och majoriteten av lärarna är Montessoriutbildade. Fritidshem och förskola finns i direkt anslutning till skolan. Sundsvalls Montessoriskola är en kommunövergripande verksamhet och det innebär att alla har möjlighet att söka till skolan.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt grundas på Montessoripedagogiken vilket innebär att du som elev får ta eget ansvar för din inlärning under handledning av utbildade montessorilärare. Den förberedda miljön och det anpassade materialet är till stöd för din inlärningen och lärandet utgår från ditt intresse och lust.

Vi tror att god hälsa genererar ökad inlärningsförmåga, och du som elev får därför testa på många olika idrottsaktiviteter. Om det inte finns möjlighet att utöva en speciell aktivitet på skolområdet så brukar vi åka iväg och prova på. Ibland får vi besök från olika idrottsföreningar som kommer och lär ut om sin sport. Du som elev får chansen att på skolan leda lektion och lära dina kompisar något som du är intresserad av.

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  1. Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  2. Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  3. Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – blankett

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Expedition

Pernilla Arrhult
Administratör
Telefon: 060-19 97 65

Fritidshem

Telefon: 060-19 97 67

Arbetslag F-3

Telefon: 060-19 14 25

Arbetslag 4-6

Telefon: 060-19 14 59

Arbetslag 7-9

Telefon: 060-19 14 24

Skolsköterska

Anna Mischa
Telefon: 070-191 72 59

Vaktmästare

Gunnar Sjögren
Telefon: 070-273 38 88

Inom Montessoripedagogiken är en av de grundläggande principerna frihet under ansvar. Inom ramen för sin planering har eleven möjlighet att påverka arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete. Vi arbetar för det livslånga lärandet där eleven själv känner huvudrollen i sitt eget liv. Inflytande över sitt eget lärande i vardagen är en ständig process för både individ och grupp.

Skolans organisation innefattar klassråd, skolråd både för yngre och äldre elever samt skolråd där föräldrarna har möjlighet att delta.

Likabehandlingsplan för Sundsvalls Montessoriskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Sundsvalls Montessoriskola

060-19 97 65

Besöksadress
Paviljongvägen 15 A
85234 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Sundsvalls Montessoriskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.