Sundsvalls Montessoriskola F-9

Speglande vatten på Sidsjön

Ett stenkast från rofyllda Sidsjön, tre kilometer sydväst från Sundsvalls stadskärna ligger Sundsvalls Montessoriskola.

Skolan är liten, trivsam och personlig med närhet till skog och sjö. På vår skola känner vi varandra – oavsett ålder och årskurs. Sundsvalls Montessoriskola är en skola att trivas i.

Följ oss på Facebook

Skolan är F-9 skola med cirka 240 elever och där finns fem arbetslag; fritids, förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Många av skolans lärare är Montessoriutbildade. Sundsvalls Montessoriskola är en kommunövergripande verksamhet vilket innebär att alla elever i kommunen har möjlighet att söka till skolan.
Välkommen att ställa ditt barn i kö till Sundsvalls Montessoriskola.

Arbetssätt

För att stimulera elevernas utveckling och lärande arbetar vi enligt Montessoripedagogiken. Pedagogiken följer barnet genom hela skoltiden, från småbarnsavdelningen i förskolan till och med åk 9. Vi sätter eleven i centrum och strävar efter att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

En av de grundläggande principerna inom Montessoripedagogiken är frihet under ansvar.  Därför har eleverna, inom ramen för sin individuella planering, möjlighet att påverka arbetsområde, arbetsformer, plats och tid för arbete. Arbetet sker i såväl åldersblandade som åldershomogena grupper. Nyfikenhet och intresse är grunden för det livslånga lärandet. Vi skapar förutsättningar för eleverna att växa, känna lust att lära samt förstå att de “har huvudrollen i sitt eget liv”. Eleverna får tidigt träna samarbete och att ta eget ansvar – färdigheter som är värdefulla vid fortsatta studier och i arbetslivet. Vi sätter utbildning i ett större sammanhang.

Vad är Montessori?
Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris studier och på den erfarenhetsbaserade forskning hon bedrev under hela sitt liv både i nationella och internationella sammanhang.

Du kan läsa mer i dokumentet Pedagogiken-pdf och i dokumentet Sensitiva perioder-pdf

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  1. Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  2. Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  3. Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – blankett

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta.

På vår skola finns restaurangen Mumsfilibabba. Maten som serveras i restaurangen lagas på skolan och ofta finns flera alternativ att välja på. En stor salladsbuffé serveras varje dag och ibland bjuds även på hembakat bröd. Restaurangen serverar frukost och mellanmål för elever med fritidsomsorg

På skolan finns ett matråd som träffas en gång per termin. Där samverkar elever och personal kring menyn och trivselfaktorer i restaurangen.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Expedition

Pernilla Arrhult
Administratör
Telefon: 060-19 97 65

Fritidshem, förskoleklass

Telefon: 060-19 97 67, 072-143 58 63

Skolsköterska

Tommy Haglund
Telefon: 060-19 97 12, 073-047 64 32

Kurator

Annelie Forsberg
Mobil: 070-183 67 27
annelie.forsberg@sundsvall.se

Vaktmästare

Mobil: 076-696 11 93

Kök

Telefon: 060-19 97 71

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är klockan 06.30-17.30.

Förskoleklassen är i sin verksamhet mellan klockan 08.00-16.25. Före och efter det är förskoleklassbarnen inne på ”storfritids”.

Vi stänger fritidshemmet klockan 17.30. Vi ber er respektera tiden. Ring och meddela om ni blir sena.

Heltid eller deltid?

Du kan välja att ha ditt barn på heltid eller på deltid på fritidshemmet.

  • Heltid = före och efter skoltid
  • Deltid = gäller före eller efter skoltid. Barnet kan vara på fritids före skolan vissa dagar och efter skolan vissa dagar. På lov har eleven även tillgång till fritidshemsplatsen den tid som övriga dagar är skoltid.

Frukost och mellanmål

Frukost serveras i matsalen 07.30-08.00

Mellanmål serveras i matsalen enligt tiderna nedan:

  • Förskoleklass: Klockan 13.30
  • Klass 1-4: Från klockan 14.00 beroende på sluttid i skolan.

 Lov

Inför varje lov vill vi veta om ert barn kommer att vara på fritids på lovet eller inte. Om inget annat anges läggs ledighet in i V-klass. Vi vill gärna veta om ledighet i god tid för att kökspersonalen ska kunna beställa både rätt mängd och eventuell specialkost, planera aktiviteter och rätt antal personal. Vid sjukdom eller ledighet på lovet hör du av dig till fritids innan klockan 09.00.

På lov har förskoleklassen och fritids gemensam verksamhet.

 V-klass

Vi använder oss av V-klass. Vi checkar in och ut barnen där. Där önskar vi att ni föräldrar lägger in ett grundschema på barnens fritidstider. Ett grundschema rullar på för varje vecka. Blir det någon kort förändring gör man det i omsorgsschemat.

Information från fritids läggs ut på V-klass.

Kontakt

Fritids fasta telefon: 060-19 97 67

Fritids mobiltelefon: 072-143 58 63

Blåbär i en mugg, barn som hoppar hinder och pinnar på ett papper

Elevinflytande

Förutom det inflytande som eleven har i den dagliga verksamheten (se under rubriken om skolan, arbetssätt ) finns klassråd och elevråd för både yngre och äldre elever.

Föräldrainflytande

Föräldrar är välkomna till skolan. Vi strävar efter ett nära närande samarbete och anser att föräldrars delaktighet och intresse är betydelsefullt för elevers utveckling.Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande.

Kontakt

Pernilla Arrhult Skoladministratör

060-19 97 65

Sundsvalls Montessoriskola

060-19 97 65

Besöksadress
Paviljongvägen 15 A
85234 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Sundsvalls Montessoriskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.