Sundsvalls Montessoriskola F-9

Ett stenkast från rofyllda Sidsjön, tre km sydväst från Sundsvalls stadskärna ligger Sundsvalls Montessoriskola.

Skolan är liten, trivsam och personlig med närhet till skog och sjö. På vår skola känner vi varandra – oavsett ålder och årskurs. Sundsvalls Montessoriskola är en skola att trivas i.

Följ oss på Facebook

Skolan är F-9 skola med cirka 240 elever och där finns fem arbetslag; fritids, förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Många av skolans lärare är Montessoriutbildade. Sundsvalls Montessoriskola är en kommunövergripande verksamhet vilket innebär att alla elever i kommunen har möjlighet att söka till skolan.
Välkommen att ställa ditt barn i kö till Sundsvalls Montessoriskola.

På skolan finns tre arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. Arbetet sker delvis i åldersblandade grupper och majoriteten av lärarna är Montessoriutbildade. Fritidshem och förskola finns i direkt anslutning till skolan. Sundsvalls Montessoriskola är en kommunövergripande verksamhet och det innebär att alla har möjlighet att söka till skolan.

Arbetssätt

För att stimulera elevernas utveckling och lärande arbetar vi enligt Montessoripedagogiken. Pedagogiken följer barnet genom hela skoltiden, från småbarnsavdelningen i förskolan till och med åk 9. Vi sätter eleven i centrum och strävar efter att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential.

En av de grundläggande principerna inom Montessoripedagogiken är frihet under ansvar.  Därför har eleverna, inom ramen för sin individuella planering, möjlighet att påverka arbetsområde, arbetsformer, plats och tid för arbete. Arbetet sker i såväl åldersblandade som åldershomogena grupper. Nyfikenhet och intresse är grunden för det livslånga lärandet. Vi skapar förutsättningar för eleverna att växa, känna lust att lära samt förstå att de “har huvudrollen i sitt eget liv”. Eleverna får tidigt träna samarbete och att ta eget ansvar.färdigheter som är värdefulla vid fortsatta studier och i arbetslivet. Vi sätter utbildning i ett större sammanhang.

Vad är Montessori?
Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris studier och på den erfarenhetsbaserade forskning hon bedrev under hela sitt liv både i nationella och internationella sammanhang.

Du kan läsa mer i dokumentet Pedagogiken-pdf och i dokumentet Sensitiva perioder-pdf

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  1. Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  2. Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  3. Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – blankett

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta.

På vår skola finns restaurangen Mumsfilibabba. Maten som serveras i restaurangen lagas på skolan och ofta finns flera alternativ att välja på. En stor salladsbuffé serveras varje dag och ibland bjuds även på hembakat bröd. Restaurangen serverar frukost och mellanmål för elever med fritidsomsorg

På skolan finns ett matråd som träffas ett par gånger per termin. Där samverkar elever och personal kring menyn och trivselfaktorer i restaurangen.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Expedition

Pernilla Arrhult
Administratör
Telefon: 060-19 97 65

Fritidshem, förskoleklass

Telefon: 060-19 97 67, 072-143 58 63

Skolsköterska

Anna Mischa
Telefon: 070-191 72 59

Vaktmästare

Telefon: 070-273 38 88

Kök

Telefon: 060-19 97 71

På fritids är det en inbjudande och tilltalande miljö för att väcka elevernas intresse och lust att lära. Där går frihet och ansvar hand i hand, och inom bestämda ramar har eleverna stor frihet att styra över sin vistelse. På fritids får eleven lära sig ta hänsyn till andras åsikter och känslor, lösa problem och prova olika sociala roller i leken. En stor del av vår verksamhet är förlagd utomhus på vår skolgård och i skogen. I år 2 får eleverna ta eld- och knivbevis. På vårt fritids har vi har en åldersblandad verksamhet.

Öppettider: 6.30-17.00
Öppning: 6.30-7.00 på förskolan och efter 7.00 på fritids
Frukost serveras 7.30-8.00
Telefon: 060-19 97 67, 072-143 58 63

Elevinflytande

Förutom det inflytande som eleven har i den dagliga verksamheten (se under rubriken om skolan, arbetssätt ) finns klassråd och elevråd för både yngre och äldre elever.

Föräldrainflytande

Föräldrar är välkomna till skolan. Vi strävar efter ett nära närande samarbete och anser att föräldrars delaktighet och intresse är betydelsefullt för elevers utveckling.Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande.

Kontakt

Magdalena Wallgren Tf rektor

Sundsvalls Montessoriskola

060-19 97 65

Besöksadress
Paviljongvägen 15 A
85234 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Sundsvalls Montessoriskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?