S:t Olofsskolan F-6

S:t olofsskolan

S:t Olofsskolan är en mångkulturell skola i centrala Sundsvall. Hos oss ska varje elev uppleva trygghet, arbetsro och engagerade pedagoger.

Vi bidrar till det livslånga lärandet!

S:t Olofsskolans vision

  • Framtiden skapas nu
  • Dagens barn är morgondagens vuxna
  • Vi bidrar till att eleverna blir aktiva världsmedborgare.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

På S:t Olofsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6 och grundsärskoleelever från år 1 till 6. Här finns även fritidsverksamhet.

Arbetssätt

S:t Olofsskolan har sedan hösten 2010 arbetat med att utvecklas till en modell/forskande skola, vilket innebär att vi skapar forskningsfrågor om vardagsproblem för att sedan metodiskt arbeta fram en lösning. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna når kunskapsmålen i högre utsträckning och det övergripande syftet är att utveckla skolan och lärandet på vetenskaplig grund.

Vårt arbete präglas av ett positivt och lösningsinriktat arbetssätt där vi ser individen utifrån dennes intressen, möjligheter och förutsättningar. Vi stöttar eleverna att bli medvetna om sitt eget lärande genom reflektion och medveten feedback. Genom att arbeta med externa samarbetspartners vill vi öka elevernas inflytande i samhället.

Följ vårt arbete på Facebook St Olofskolan

Se inlägget på  Facebooksidan Förskolor och skolor i Sundsvalls kommun om en pedagogisk kväll för förskoleklasspedagoger.

Skrovmålet är namnet på vår fina skolrestaurang

Här serveras frukost, lunch och mellanmål. Vi är fyra stycken som arbetar här för att alla elever skall få god och bra mat. Sen augusti 2014 lagar vi all mat själva från grunden och bakar det mesta brödet.
Vi serverar två varma rätter (varav en vegetarisk), kall och varm grönsaksbuffé varje dag.

Vi arbetar aktivt med Grön Flagg, hållbart miljötänkande, och strävar efter att använda ekologiska och KRAV-märkta produkter så långt det går. Nu ligger vi på ett snitt av 52%.

Även i köket har vi stort elevinflytande, då kökspersonalen är med på elevrådsmöten och tar in åsikter och önskemål. Utvärderingen från elever lämnas varje dag i matsalen, som vi sammanställer och tar hänsyn till när vi sätter matsedeln. Vi arbetar aktivt för en lugn och trivsam miljö i matsal och kök. Placering i White Guide Junior är bara en extra krydda.
Läs gärna artikeln om vår vinst i Sundsvalls tidning!  Årets gastronomiska rektor, Sundvalls tidning

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Skolans lokala lovdagar

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

 

Nisar Muhammad Khan

Administratör
Telefon: 060-658 32 01, 070- 187 07 84

Ingela Nordström Mukka

Skolsköterska
Telefon: 060-658 32 08, 070-327 35 35

Fritidshemmet

Mobil: 070-181 11 39

Annica Löfvenring

Specialpedagog / talpedagog
Telefon: 060-658 32 11

Vaktmästare

Telefon: 070-190 12 18

Skrovmålet (Kök)

Telefon: 060-658 32 19

Caroline Blomstedt

Idrott
Telefon: 070-656 04 80

Trä- och Textilslöjd

Telefon: 070-190 12 18

A/B huset

Personalrum telefon: 060-658 32 16
Arbetsrum telefon: 060-658 32 09
Förskoleklass A, B och C mobil: 070-191 57 53
Klass 1-6 telefon: 060-658 32 15

Elevråd

Elevrådet på S:t Olofsskolan består av representanter från årskurs 1-6 som träffas ungefär en gång i månaden. På elevrådsmötena pratar vi om saker som berör hela skolan, såsom demokrati, likabehandlingsplanen och frågor som representanterna har med sig från klassråden. Det kan handla om allt möjligt, exempelvis toaletter, mat, raster och fadderbarn.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför måste ett lokalt skolråd eller motsvarande finnas vid varje skola. För att en skola ska utvecklas och på bästa sätt stötta eleverna i deras lärande och utveckling tror vi att det är väldigt viktigt med föräldrasamverkan. Vi önskar få föräldrarna delaktiga i vår utveckling och därför träffas Skolrådet några gånger varje termin.

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal. Under det här året kommer Skolrådet på S:t Olofsskolan att arbeta med bland annat marknadsföringen av vår skolan.

Ordförande: Andreas Engberg, telefon 070-572 43 93
Vice Ordf: Jonas Klingstedt, telefon 070-415 19 10

Fritidshemmet har fyra hemvist. Ettans hemvist finns i C-huset, det är även morgon- och kvällsfritids. Tvåans hemvist finns i AB-huset, treans hemvist finns i grundsärskolans lokaler och fritidsklubben (år 4-6) finns i det fristående huset.

Fritidshemmet öppnar 6.00 och stänger 17.30. Verksamhet bygger på elevernas delaktighet, inflytande och lärande. Fritidsråden är ett viktigt inslag i verksamhet och vi utgår från eleverna i den dagliga verksamheten.På S:t Olofsskolan arbetar alla pedagoger för att utveckla vårt arbetssätt. Vi fördjupar oss tillsammans i vardagsproblem i skolan och angriper dem vetenskapligt.

Lärgruppen Fritids på S:t Olofsskolan har funnits under snart tre år. Lärgruppens mål är att bidra till att alla barn och elever når målen i samtliga ämnen på skolan. Lärgruppen Fritids framgångsfaktorer är också S:t Olofsskolans framgångsfaktorer.

På S:t Olofsskolan och Hagaskolan i Sundsvall arbetar lärare och övrig pedagogisk personal för att utveckla sitt arbetssätt. Vi fördjupar oss tillsammans i vardagsproblem i skolan och angriper dem vetenskapligt.

Det gör vi genom att först skapa en forskningsfråga om vardagsproblemet för att sedan metodiskt arbeta fram en lösning. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna når kunskapsmålen i högre utsträckning och det övergripande syftet är att utveckla skolan och lärandet på vetenskaplig grund.

Fördjupning

Läs mer om problembaserad skolutveckling på Karlstads universitet

Arbetsdokument och mallar

Kontakt

S:t Olofsskolan

060-658 32 01, 070-661 81 93

Besöksadress
Bergsgatan 93
853 53 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
S:t Olofsskolan
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.