S:t Olofsskolan F-8

En grupp skolbarn på gården vid S:t olofsskolan

S:t Olofsskolan är en mångkulturell skola i centrala Sundsvall. Hos oss ska varje elev uppleva trygghet, arbetsro och engagerade pedagoger.

Från höstterminen 2021
Årskurs F-3 i lokalerna på Sankt Olofsskolan
Årskurs 4-8 i lokalerna på Åkersviksskolan

Vi bidrar till det livslånga lärandet!

S:t Olofsskolans vision

  • Framtiden skapas nu
  • Dagens barn är morgondagens vuxna
  • Vi bidrar till att eleverna blir aktiva världsmedborgare.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

På S:t Olofsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6 och grundsärskoleelever från år 1 till 6. Här finns även fritidsverksamhet.

Arbetssätt

S:t Olofsskolan har sedan hösten 2010 arbetat med att utvecklas till en modell/forskande skola, vilket innebär att vi skapar forskningsfrågor om vardagsproblem för att sedan metodiskt arbeta fram en lösning. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna når kunskapsmålen i högre utsträckning och det övergripande syftet är att utveckla skolan och lärandet på vetenskaplig grund.

Vårt arbete präglas av ett positivt och lösningsinriktat arbetssätt där vi ser individen utifrån dennes intressen, möjligheter och förutsättningar. Vi stöttar eleverna att bli medvetna om sitt eget lärande genom reflektion och medveten feedback.

Följ oss på Facebook St Olofsskolan och på Instagram

Skrovmålet är namnet på vår fina skolrestaurang

Här serveras frukost, lunch och mellanmål. Vi är fyra stycken som arbetar här för att alla elever skall få god och bra mat. Vi serverar två varma rätter (varav en vegetarisk), kall och varm grönsaksbuffé varje dag..

Även i köket har vi stort elevinflytande, då kökspersonalen är med på elevrådsmöten och tar in åsikter och önskemål. Utvärderingen från elever lämnas varje dag i matsalen, som vi sammanställer och tar hänsyn till när vi sätter matsedeln. Vi arbetar aktivt för en lugn och trivsam miljö i matsal och kök. Placering i White Guide Junior är bara en extra krydda.
Läs gärna artikeln om vår vinst i Sundsvalls tidning!  Årets gastronomiska rektor, Sundvalls tidning

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Skoladministratör/skolskjuts

Marléne Sjöberg
Telefon: 060-658 32 05

Skolsköterska

Sallyhill F-3
Ingela Nordström Mukka
Telefon: 060-658 32 08, 070-327 35 35

Åkersvik 4-9
Anna Micha
Telefon: 070-647 14 52

Fritidshemmet

Fritids hemvist årskurs 1: 070 – 186 61 21
Fritids hemvist årskurs 2-6: 070 -186 61 20
Fritids grundsärskola årskurs 1-6: 070 – 186 61 22

Vaktmästare

Telefon: 070-190 12 18

Förskoleklass A, B och C
C-huset
Telefon: 070-191 57 53

Grundsärskolan 1-6
A-huset
Telefon: 070-186 61 22

Elevråd

Elevrådet på S:t Olofsskolan består av representanter från årskurs 1-6 som träffas ungefär en gång i månaden. På elevrådsmötena pratar vi om saker som berör hela skolan, såsom demokrati, likabehandlingsplanen och frågor som representanterna har med sig från klassråden. Det kan handla om allt möjligt, exempelvis toaletter, mat, raster och fadderbarn.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför måste ett lokalt skolråd eller motsvarande finnas vid varje skola. För att en skola ska utvecklas och på bästa sätt stötta eleverna i deras lärande och utveckling tror vi att det är väldigt viktigt med föräldrasamverkan. Vi önskar få föräldrarna delaktiga i vår utveckling och därför träffas Skolrådet några gånger varje termin.

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal.

Ordförande: Mohammed Sharif, telefon: 073-582 65 22

Fritidshemmet öppnar 6.00 och stänger 17.30. Verksamhet bygger på elevernas delaktighet, inflytande och lärande. Fritidsråden är ett viktigt inslag i verksamhet och vi utgår från eleverna i den dagliga verksamheten. På S:t Olofsskolan arbetar alla pedagoger för att utveckla vårt arbetssätt. Vi fördjupar oss tillsammans i vardagsproblem i skolan och angriper dem vetenskapligt.

På S:t Olofsskolan och Hagaskolan i Sundsvall arbetar lärare och övrig pedagogisk personal för att utveckla sitt arbetssätt. Vi fördjupar oss tillsammans i vardagsproblem i skolan och angriper dem vetenskapligt.

Det gör vi genom att först skapa en forskningsfråga om vardagsproblemet för att sedan metodiskt arbeta fram en lösning. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna når kunskapsmålen i högre utsträckning och det övergripande syftet är att utveckla skolan och lärandet på vetenskaplig grund.

Arbetsdokument och mallar

Kontakt

Annie-Lie Nordlander Orrmalm Biträdande rektor

060-658 32 03

Johan Karlsson Biträdande rektor

060-658 32 02

S:t Olofsskolan

060-658 32 01

Besöksadress
Bergsgatan 93
853 53 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
S:t Olofsskolan
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.