Solede skola F-5

Gården vid Solede skola

Solede skola är vackert belägen i Nolby, 15 kilometer söder om Sundsvall.

Solede skola är från höstterminen 2020 en del av Nivrenaskolan.

Vi arbetar med kunskapsmålen i fokus, samtidigt som vi utforskar närområdets möjligheter.

Följ oss på Facebook

Solede skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 5. Här går 155 elever som är indelade i åldershomogena klasser.
Skolan har 20 anställda, 17 pedagoger samt övrig personal. På skolan finns speciallärare, skolsköterska och fritidsverksamhet i skolans lokaler.

Arbetssätt

På Solede skola arbetar vi  för nolltolerans mot kränkningar. Skolan erbjuder många aktiviteter där vi tar till vara på närområdets möjligheter. Vi har skidspår vid skolan, och i närheten finns Mullebyns friluftsområde, Nolbybacken, skridskoplan, badhus, utomhusrink och fotbollsplan. Skolan har ett eget bibliotek, kommunbibliotek och bokbuss inpå knutarna.

Många av våra aktiviteter är gemensamma för hela skolan, bland annat läs och temavecka, vårshowen, FN-dagen och OL-dagarna då vi har gruppstärkande övningar.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Skoladministratör

Eva Hägglund
Telefon: 060-658 37 93, 070-104 04 52

Personalrum

Telefon: 060-658 37 95

Fritidshem

Telefon: 060-658 37 94, 073-270 51 57

Köket

Telefon: 060-658 37 96

Skolsköterska

Cecilia Wallin
Telefon: 073-143 52 91

Elevråd

Elevrådet arbetar för ökat elevinflytande och en bättre arbetsmiljö. Elevråd handlar om att elever samlas för att deras åsikter ska komma fram.

Skolråd

Skolrådet ska verka för ökad föräldrasamverkan; ta initiativ till ökad medvetenhet och intresse för skolfrågor i allmänhet och Solede skola i synnerhet, för att få med barns och föräldrars synpunkter i utformningen av verksamheten. Målsättningen är att alla klasser representeras av minst en förälder. Rektor och två personal är med vid skolrådsmötena.

Skolrådet ska verka för att alla ska känna sig trygga i skolan, såväl vuxna som barn. Skolrådet ska också ha insyn i skolans budget, och informeras om beslut som på ett betydande sätt påverkar skolans ekonomi.

Solede fritidsverksamhet finns i skolans lokaler. Varje dag efter mellanmålet är det ett utepass. Beroende av väderlek kan vi leka, bada, åka skidor, skridskor eller madrass. Ibland spelar vi bandy, fotboll eller pingis. Vi kan också jobba med bild, musik och pyssel.

Kontakt

Telefon: 060-658 37 94

Kontakt

Annelie Haglund Biträdande rektor

070-191 72 60

Solede skola

060-658 37 95

Besöksadress
Karlavägen 4
862 32 Kvissleby

Postadress
Solede skola
Sundsvalls Kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.