Södermalmsskolan F-4

Fasadbild på Södermalms skola

Södermalmsskolan ligger centralt, endast 5 minuters gångväg från stadskärnan.

Under läsåret 19/20 befinner sig Södermalmsskolan i Åkersviksskolans lokaler på Norra järnvägsgatan.

Vi erbjuder en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp.

Följ oss på Facebook

Södermalmsskolan är en F-4 skola med cirka 330 elever och 50 personal. Skolan har också fyra fritidshem, Fritidshem förskoleklass, Fritidshem år 1, Fritidshem år 2, Fritidshem år 3-4 som även är öppnings och stängningsavdelning.

Arbetssätt

Det händer alltid spännande saker i våra klasser, arbetslag och på fritids. Utställningar, kulturaktiviteter och olika projekt är intressanta inslag i skolans verksamhet.

På Södermalmsskolan har vi konstaterat att hälsa och lärande går hand i hand. Därför vill vi utveckla skolan till en trygg skola där välbefinnande, glädje, och lust att lära är centrala begrepp. Det innebär att vi alltid har vår värdegrund  och hälsoaktiviteter i fokus.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Frånvaroanmälan görs via Vklass eller till Anneli Kardel telefon:060-658 37 00 mellan kl. 7.30-8.10.

Fritidshem år 3-4
Öppning och stängning
Telefon:072-143 81 59

Fritidshem år 2
Telefon:072-143 79 24 2b + 2c
Telefon:072-143 80 15 2a + 2d

Fritidshem år 1
Telefon:072-143 81 83

Förskoleklass A
Telefon:072-143 84 78

Förskoleklass B
Telefon:070-619 10 23

Vaktmästare Thomas Carlberg telefon: 072-143 81 68
Skolsköterska Anna Nyström telefon: 070-191 05 23

Elevråd

Elevrådet på Södermalmsskolan omfattar representation från samtliga klasser från år 2 till år 3 på Södermalm 1. Elevrådet sammanträder ca 1 ggr/månad. Samarbete sker med skolans kamratstödjare Eva Björnström Tjernberg  där  finns med som ansvarig. Elevrådet arbetar med skolans trivselregler och Likabehandlingsplan. Elevrådet tar också upp frågor från klassråden som exempelvis elevernas lärmiljö, inhandling av uteleksaker och matfrågor.

Skolråd

Föräldrars delaktighet i skolan är viktig. Det lokala skolrådet för Södermalmsskolan har följande mål:
1. Att sätta sig in i och diskutera skolans mål och verksamhet; lokala mål, kursplaner och skolans profilnationella mål i skolan, stimulera utvecklingsarbetet på skolan.
2. Att fortlöpande utvärdera mål och verksamhet.
3. Att verka för ökad samverkan mellan föräldrar och skola; genom föräldrarepresentation, informationsblad, aktiviteter som temadagar, genom att arbeta för att få alla barn och föräldrar att känna sig välkomna till skolan och skolrådet.

Skolrådets representanter består av rektor, personal och föräldrar. De sammanträder ungefär en gång per månad. Föräldrarna är i majoritet.

Fritidshemmet öppnar 6.30 och stänger 17.30. Öppnings och stängnings avdelningen ligger på bottenplan vid stora entrén. Det bedrivs fritidsverksamhet vid fyra olika fritidshemsavdelningar på skolan. Vi erbjuder även fritidsverksamhet i våra lokaler för de elever som går i år 5-6 på Höglunda skolan.

Fritidshem år 3-4
Öppning och stängning
Telefon:072-143 81 59

Fritidshem år 2
Telefon:072-143 79 24 2b + 2c
Telefon:072-143 80 15 2a + 2d

Fritidshem år 1
Telefon:072-143 81 83

Förskoleklass A
Telefon:072-143 84 78

Förskoleklass B
Telefon:070-619 10 23

Kontakt

Södermalmsskolan

060-658 37 00

Besöksadress och postadress
Södermalms skola
c/o Åkersviks skola
Hovrättsgatan 2
852 37 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.