Skönsmons skola F-6

Skönsmons skola

Skönsmons skola ligger cirka 2 km från Sundsvalls centrum, nära grönområden och med en stor skolgård.

Spadtag för ny skola

Den 18 maj 2017 togs det första spadtaget för Skönsmons skolas efterlängtade renovering.

Skönsmons skola är i början av en stor förändring.

Vad innebär denna förändring?
Skönsmons skola har idag cirka 350 elever och byggs för att kunna ta emot cirka 520 elever. Inledningsvis anpassas skolan för färre elever men med plats för två förskoleavdelningar.

Ny byggnad

En helt ny byggnad är nu klar där åk 2-6 kommer att ha sina hemvister.

Renovering

I den gamla skolan, som totalrenoveras, kommer förskoleklass samt åk 1 att ha sina hemvister. I dessa lokaler ryms även slöjdsalar, bildsal, makerspace samt bibliotek. Inledningsvis kommer byggnaden även att ha plats för två förskoleavdelningar. Makerspace är ett verkstadsliknande rum för skapande där eleverna arbetar med olika projekt, samarbetar, delar erfarenheter och kunskaper. Blir klart i etapper från augusti till årsskiftet 2019/20.

Skolrestaurangen är renoverad och var klar i maj 2018.

Ny idrottshall

En helt ny idrottshall uppförs där idag Linjalen är placerad. Byggstart under sommaren 2019 och byggnaden beräknas bli klar i mars 2020.
I skolans nuvarande idrottshall ges plats för personalutrymmen, skolans elevhälsopersonal och administrativ personal.De administrativa lokalerna beräknas bli klara i juni 2020.

Följ bygget på Sundsvall växer.

Arbetssätt

Verksamheten på Skönsmons skola utgår från vår vision LEVA. LEVA står för ett arbete som präglas av att vara lustfyllt, engagerat, varierat och ansvarsfullt. Det är vad du som elev möter i din vardag för bästa möjliga utveckling och lärande.

Utvecklande lärmiljöer

Vi på Skönsmons skola bedriver ett stort arbete kring att utveckla våra lärmiljöer.

Våra långsiktiga mål är:

1. Att skolans lärmiljö är utformad så att alla elever ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar anpassat till sin fulla potential. Ett fokus på den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.
2. Att vara en skola i tiden, där digitala verktyg tillämpas på ett naturligt sätt i undervisningen där alla elever ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i stimulerande lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet.
3. Att skolan ska bli bättre på att möta och inkludera elever med olika funktionsnedsättningar

När eleverna lämnar Skönsmons skola ska de ha:

 • utvecklat kunskaper och förmågor för att kunna välja sin egen framtid
 • förmåga att ta eget ansvar, att tänka självständigt och att fatta egna beslut
 • utvecklat en adekvat digital kompetens
 • utvecklat förmågan att samarbeta
 • god självkänsla och självförtroende samt vara kreativa, aktiva och ansvarskännande

Eleverna lämnar Skönsmons skola med en motivation och lust att lära mera.

Målet är:

 • Att skolans lärmiljö är utformad så att alla elever ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar anpassat till sin fulla potential. Ett fokus på både den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.
 • Att vara en skola i tiden, där digitala verktyg tillämpas på ett naturligt sätt i undervisningen och där alla elever ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i stimulerande lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet.
 • Att skolan ska bli bättre på att möta och inkludera elever med olika funktionsnedsättningar.

 

Aktiviteter

Varje år återkommer några aktiviteter som riktar sig till alla våra elever.

Här följer exempel på sådana aktiviteter:

 • Sponsorlopp med koppling till vår vänby i Guatemala
 • Värdegrundsvecka där vi uppmärksammar FN dagen och Barnkonventionen.
 • Lucia  och Julavslutning.
 • Wasaloppet.
 • Alla hjärtans dags med temat värdegrund.
 • Påskmaskerad.
 • Hållbar utveckling och Håll Sverige rent.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Administration

Telefon: 060-658 30 30
Mobil: 070-564 77 15

Vaktmästare

Mobil: 070-100 08 47

Skolrestaurang

Telefon: 060-658 30 37

Fritidshemsavdelningar

Grunden 070-338 21 72 (efter 13.10)
Kalabra 073-280 26 59 (efter 13.10)
Kuben 073-280 26 58 (efter 13.10)
Förskoleklass 072-085 62 26

Elevråd

På Skönsmons skola har vi ett elevråd bestående av representanter för elever från årskurs 1-6. Elevrådet diskuterar saker som rör hela skolan och för elevernas talan.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför har Skönsmons skola ett lokalt skolråd.

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal. De diskuterar skolans mål och verksamhet, arbetar för ökad samverkan mellan föräldrar och skola samt har insyn i skolans ekonomi.

Vid Skönsmons skola finns fritidshemsavdelningarna i lokaler som används gemensamt av skola och fritidshem. Fritidshemspersonalen samarbetar med lärarna och finns med i klassen under skoltid. Tanken är att barnen ska möta samma vuxna hela dagen.

Fritidshemsavdelningar

Grunden 070-338 21 72 (efter 13.10)
Kalabra 073-280 26 59 (efter 13.10)
Kuben 073-280 26 58 (efter 13.10)
Förskoleklass 072-085 62 26

Kontakt

Niclas Östlund Biträdande rektor

072-141 27 70

Skönsmons skola

060-658 30 30

Besöksadress
Östra Radiogatan 6
854 61 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Skönsmons skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.