Skönsmons skola F-6

Skönsmons skola

Skönsmons skola ligger cirka 2 km från Sundsvalls centrum, nära grönområden och med en stor skolgård.

Spadtag för ny skola

Den 18 maj 2017 togs det första spadtaget för Skönsmons skolas efterlängtade renovering och utbyggnad och nu är det snart klart.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Skönsmons skola är i början av en stor förändring.

Vad innebär denna förändring?

Skönsmons skola har idag cirka 370 elever och kommer att växa till ungefär 520 elever när byggnationerna är klara.

Ny byggnad

En helt ny byggnad kommer att växa fram där år 3 till 6 kommer att få sina hemvister och fritidshem. I denna byggnad ges också plats för en no-sal med tillhörande utrymmen och en musiksal. Byggarbetet startar i juni 2017.

Renovering

Huvudbyggnaden kommer att renoveras och där kommer våra elever från förskoleklass till år 2 att ha sina hemvister och fritidshem. I huvudbyggnaden planeras i dagsläget för ett Makerspace i kombination med skolans bibliotek. Makerspace är ett verkstadsliknande rum för skapande där eleverna arbetar med olika projekt, samarbetar, delar erfarenheter och kunskaper. Byggstart för det arbete blir under hösten 2018.

Skolrestaurangen kommer att renoveras och där bereds plats för ett eget utrymme för hem och konsumentkunskap. Det arbetet beräknas vara klart våren 2017.

Ny idrottshall

En helt ny idrottshall uppförs där idag Linjalen är placerad. Byggstart under vårterminen 2019.
I skolans nuvarande idrottshall ges plats för personalutrymmen, skolans elevhälsopersonal och administrativ personal.

Följ bygget på Sundsvall växer.

Arbetssätt

Verksamheten på Skönsmons skola utgår från vår vision LEVA. LEVA står för ett arbete som präglas av att vara lustfyllt, engagerat, varierat och ansvarsfullt. Det är vad du som elev möter i din vardag för bästa möjliga utveckling och lärande.

Utvecklande lärmiljöer

Vi på Skönsmons skola bedriver ett stort arbete kring att utveckla våra lärmiljöer.

Målet är:

 • Att skolans lärmiljö är utformad så att alla elever ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar anpassat till sin fulla potential. Ett fokus på både den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.
 • Att vara en skola i tiden, där digitala verktyg tillämpas på ett naturligt sätt i undervisningen och där alla elever ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i stimulerande lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet.
 • Att skolan ska bli bättre på att möta och inkludera elever med olika funktionsnedsättningar.

Projekt: Getting there on your own

Skönsmons skola är mitt i ett Erasmusprojekt som pågår i två år tillsammans med skolor från Spanien, Italien och Finland. Projektet innebär att vi arbetar med sagor från de olika länderna och på olika sätt visar eleverna sina arbeten för varandra.

Syftet är att genom utbyte av goda erfarenheter och kreativt nytänkande i undervisningen öka måluppfyllelsen i basämnen. Intentionen är att utveckla ett kreativt synsätt till undervisning som syftar till att utveckla elevernas kritiska och oberoende inlärning, kreativitet och förmåga att utveckla dessa idéer och fullfölja projekt. Entrepreniöriellt lärande står i fokus i projektet.

Projektet avsikt är också att väcka intresse för andra språk och kulturer samt öka tolerans för andra, både lokalt och globalt.

Aktiviteter

Varje år återkommer några aktiviteter som riktar sig till alla våra elever.

Här följer exempel på sådana aktiviter:

 • Sponsorlopp med koppling till vår vänby i Guatemala
 • Värdegrundsvecka där vi uppmärksammar FN dagen och Barnkonventionen.
 • Lucia  och Julavslutning.
 • Wasaloppet.
 • Alla hjärtans dags med temat värdegrund.
 • Påskmaskerad.
 • Hållbar utveckling och Håll Sverige rent.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

 

Administration

Telefon: 060-658 30 30

Vaktmästare

Telefon: 060-658 30 31, 070-564 77 15

Personalrum

Telefon:  060-658 30 34

Matsalen

Telefon: 060-658 30 37
Köket Linjalen telefon: 060-658 30 86

Fritidshemsavdelningar

Grunden, telefon: 060-658 30 39 (efter 13.10)
Kalabra, telefon: 060-358 30 38 (efter 13.10)
Kuben, telefon: 073-280 26 58 (efter 13.10)
Modulen, telefon: 073-270 13 30 (efter 13.10)

Förskoleklass och fritids för förskoleklass

Mentorsgrupp grön telefon: 060-658 30 87
Mentorsgrupp röd telefon: 060-658 30 88
Fritids förskoleklass, telefon: 060-658 30 89

 

Elevråd

På Skönsmons skola har vi ett elevråd bestående av representanter från elever från årskurs 4-6. Elevrådet diskuterar saker som rör hela skolan och för elevernas talan.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför måste ett lokalt skolråd eller motsvarande finnas vid varje skola.

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal. Dessa sätter sig in i och diskuterar skolans mål och verksamhet, arbetar för ökad samverkan mellan föräldrar och skola och har insyn i skolans ekonomi.

Vid Skönsmons skola finns fritidshemsavdelningarna i lokaler som används gemensamt av skola och fritidshem. Fritidshemspersonalen samarbetar med lärarna och finns med i klassen under skoltid. Tanken är att barnen ska möta samma vuxna hela dagen.

Fritidshemsavdelningar

Grunden, telefon: 060-658 30 39 (efter 13.10)
Kalabra, telefon: 060-358 30 38 (efter 13.10)
Kuben, telefon: 073-280 26 58 (efter 13.10)
Modulen, telefon: 073-270 13 30 (efter 13.10)

Förskoleklass och fritids för förskoleklass

Mentorsgrupp grön telefon: 060-658 30 87
Mentorsgrupp röd telefon: 060-658 30 88
Fritids förskoleklass, telefon: 060-658 30 89

Likabehandlingsplaner för Skönsmons skola

Likabehandlingsplan åk 1-6

Likabehandlingsplan, förskoleklass

Likabehandlingsplan, fritidshemmet

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Yvonne Sahlen Biträdande rektor

070-564 52 78

Skönsmons skola

060-658 30 30

Besöksadress
Östra Radiogatan 6
854 61 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Skönsmons skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.