Skönsmons skola F-6

Gården och skolbyggnaden vid Skönsmons skola.

Skönsmons skola ligger cirka 2 kilometer från Sundsvalls centrum, nära grönområden och med en stor skolgård.

Den 18 maj 2017 togs det första spadtaget för Skönsmons skolas efterlängtade om- och nybyggnation. Ett nytt skolhus har byggts där årskurs 2-6 har sina hemvister. Dessutom finns en NO-sal samt musiksal i denna byggnad.

Renovering

Den gamla skolan är helrenoverad. Där har åk F-1 sina hemvister. Dessutom finns mediotek, bildsal, två slöjdsalar, makerspace och samlingslokalen Hjärtat i byggnaden. Från höstterminen 2020 har två förskoleavdelningar startat sin verksamhet i denna byggnad.

I den gamla idrottshallen finns numera lokaler för administration, möten och personalrum. Elevhälsans personal, skolledning samt skolassistent har sina arbetsrum här.

Sedan tidigare hittar vi även skolrestaurangen i den gamla men nyrenoverade skolbyggnaden.

En ny idrottshall blev klar under maj 2020. Hallen är delbar för undervisning av två grupper samtidigt och det finns fyra omklädningsrum att disponera.

Sammanfattningsvis fantastiskt fina och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljön för såväl elever som lärare ges ”högsta betyg”.

Arbetssätt

Verksamheten på Skönsmons skola utgår från vår vision LEVA. LEVA står för ett arbete som präglas av att vara lustfyllt, engagerat, varierat och ansvarsfullt. Det är vad du som elev möter i din vardag för bästa möjliga utveckling och lärande.

Skolans långsiktiga mål:

 1. Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön ska vara tillgänglig för alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande, efter sina förutsättningar, för att nå sin fulla potential.
 2. Att vara en skola i tiden, där undervisningen på ett naturligt sätt ger alla elever möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i stimulerande lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet.

När eleverna lämnar Skönsmons skola har de:

 • utvecklat kunskaper och förmågor för att kunna välja sin egen framtid
 • förmåga att ta eget ansvar, att tänka självständigt och att fatta egna beslut
 • utvecklat en adekvat digital kompetens
 • utvecklat förmågan att samarbeta
 • god självkänsla och självförtroende samt vara kreativa, aktiva och ansvarskännande.

Eleverna lämnar Skönsmons skola med en motivation och lust att lära mera.

Aktiviteter

Varje år återkommer några aktiviteter som riktar sig till alla våra elever.

 • Sponsorlopp med koppling till vår vänby i Guatemala
 • Värdegrundsvecka där vi uppmärksammar FN dagen och Barnkonventionen
 • Lucia  och Julavslutning
 • Wasaloppet. F-2
 • Skiddag 3-6
 • Alla hjärtans dags med temat värdegrund
 • Påskmaskerad
 • Hållbar utveckling och Håll Sverige rent.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Administration

Lotta Mattsson
Telefon: 060-658 30 30

Skoladministratör/skolskjuts

Marléne Sjöberg
Telefon: 060-658 32 05

Vaktmästare

Mobil: 070-100 08 47

Skolrestaurang

Telefon: 060-658 30 37

Fritidshemsavdelningar

Grunden 070-338 21 72 (efter 13.10)
Kalabra 073-280 26 59 (efter 13.10)
Kuben 073-280 26 58 (efter 13.10)
Förskoleklass 072-085 62 26

Elevråd

På Skönsmons skola har vi ett elevråd bestående av representanter för elever från årskurs 1-6. Elevrådet diskuterar saker som rör hela skolan och för elevernas talan.

Skolråd

Ett sätt att ge föräldrarna inflytande och delaktighet är genom skolrådet på Skönsmons skola.

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal. De diskuterar skolans mål och verksamhet, arbetar för ökad samverkan mellan föräldrar och skola samt har insyn i skolans ekonomi.

Vid Skönsmons skola finns fritidshemsavdelningarna i lokaler som används gemensamt av skola och fritidshem. Fritidshemspersonalen samarbetar med lärarna och finns med i klassen under skoltid. Tanken är att barnen ska möta samma vuxna hela dagen.

Fritidshemsavdelningar

Grunden 070-338 21 72 (efter 13.10)
Kalabra 073-280 26 59 (efter 13.10)
Kuben 073-280 26 58 (efter 13.10)
Förskoleklass 072-085 62 26

Rektor

per.frost@sundsvall.se, 070-331 27 52

Kontakt

Niclas Östlund Biträdande rektor

072-141 27 70

Skönsmons skola

060-658 30 30

Besöksadress
Östra Radiogatan 6
854 61 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Skönsmons skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.