Österro skola F-2

Fasadbild på Österro skola

Österro skola ligger strax nordväst om Bergsåker, omgiven av vacker natur.

Österro skola är från höstterminen 2020 en del av Bergsåkers skola

Vi arbetar för en skola där eleverna känner trygghet och utvecklas till personer med god social och emotionell förmåga.

Med trygghet, glädje, nyfikenhet och delaktighet skapar vi modiga elever som har goda förutsättningar för livet.

Österro skola består av tre förskoleklasser, tre klasser årskurs 1 samt tre klasser i årskurs 2. Fritidsverksamhet finns och är öppet måndag till fredag. På skolan går cirka 185 elever.

Arbetssätt

Vårt mål är att alla elever ska kunna läsa, skriva och förstå enkla texter när de lämnar vår skola. Vi vill skapa förutsättningar som leder till “läsglädje för livet”. Vi arbetar praktiskt med laborativt material och att skapa god förståelse är viktigt för oss.

Vi vill med styrd och fri lek utveckla barnens motorik, språk, empati, fantasi, kreativitet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, självständighet och sociala kompetens. Genom fadderverksamheten stärks vi-känslan och relationerna mellan alla barn förstärks.

Med varje elevs Individuella Utvecklings Plan (IUP) tydliggörs elevens medvetenhet om sitt eget lärande. Elevens motivation och självförtroende stärks genom skapandet av sin egen digitala portfolio med text, bild, ljud och film. Genom att arbeta kreativt får vi glada och pigga barn med god arbetslust!

Du hittar matsedeln för skolan på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Förskoleklass (A-huset)

Telefon: 060-19 23 38

Skola och fritidshem (B-huset)

Telefon: 060 -19 23 40, 070-189 13 62

Skola Månen, Stjärnan, Orion (C-huset)

Telefon: 060-19 23 39

Madelene Lindström

Skolsköterska
Telefon: kommer inom kort

Elevråd

Vid Österro skola finns elevråd och klassråd. Elevrådet träffas cirka en gång per månad och alla klasser är representerade. Rektor är ordförande i elevrådet.

Innan varje elevråd har vi klassråd där vi pratar om sådant som sedan tas upp i elevrådet. Elevrådet arbetar för ett ökat elevinflytande och en bättre arbetsmiljö. Protokollen från elevrådet läggs ut i Vklass.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför måste ett lokalt skolråd eller motsvarande finnas vid varje skola. På Österro skola kallar vi den gruppen för föräldrarådet som sedan tar sina frågor vidare till Bergsåkers skolas skolråd.

I Österro skolas föräldraråd, har du möjlighet att vara delaktig i verksamheten. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för era barns och våra elevers utveckling. Vi har representanter även från föräldrarådet i Bergsåker — Österro Skolråd.
Som förälder är du alltid välkommen att vara med på alla möten även om du inte är representant för klassen. Protokollen från föräldrarådet läggs ut i Vklass.

Kontakt

Christer Schmidt Biträdande rektor

060-19 23 37, 070-647 15 37

Österro skola

060-19 23 40

Dressyrvägen 15 A
857 52 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.