Matfors skola F-9

Matfors skola

Matfors skola finns i samhällets centrum med närhet till bibliotek, sporthall och badhus.

Hos oss får eleverna träna sig i entreprenöriellt lärande och utvecklas kreativt.

Matfors skola rustar för livet – Trygga barn med goda kunskaper i en sund kropp

Matfors skola Sundsvall

Foto: Matfors skola Sundsvall

Följ oss på Facebook

Följ vår skolrestaurang på Instagram

Matfors skola, som ligger centralt i Matfors centrum, bedriver verksamhet ända från förskoleklass till årskurs nio. Vi har också fritidsverksamhet.

Arbetssätt

Hos oss står ditt barn i centrum och blir sedd och bemött med respekt, intresse och värme. Vår pedagogik lockar, utmanar och stöder eleven i ett entreprenöriellt lärande och i den sociala utvecklingen. Matfors skolas byggstenar är trygghet, ömsesidig respekt och en kreativ lärmiljö, där eleven är i fokus och goda relationer har sin grund.

Vi samarbetar med SCA i en rad aktiviteter, där vårt gemensamma syfte är att du som elev får möjlighet att se vad skogen ger i samhället samt vilka arbetstillfällen skogen ger. Från årskurs fyra får du möjlighet att göra studiebesök men även aktivt delta i SCAs verksamhet. Allt från kottplockning, logistikfrågor och forskning står på schemat.

Du som elev är delaktig i det entreprenöriella lärandet genom att tillverka artiklar, som bland annat säljs på den årliga julmarknaden i skolans regi. Den värdeskapande processen innehåller planering, budget, tillverkning och utvärdering samt produktutveckling.

Du hittar matsedeln för skolan på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Skolan har två restauranger med personal som visar engagemang för allas trivsel. Hos oss får du äta lunch i vår egen restaurang på Björkbacken och när du börjar i sexan serveras lunchen på Vagotts restaurang. Maten för båda restaurangerna tilllagas i köket på Vagott.

Matfors skola har ett matråd som träffas några gånger per termin. Där får du som elev möjlighet att påverka menyn och dess innehåll, samt utformning av skolrestaurangerna.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Skolans lokala lovdagar

Sjukanmälan

Telefon: 060-19 28 50

Förskoleklass A, B, C och Fritidshem Röd

Telefon: 070-190 40 56

Fritidshem Grön År 1

Telefon:

Fritidshem Blå År 2

Telefon: 070-190 40 53

Fritidshem Åkerstavägen År 3-5

Telefon: 073-276 12 23

Skolsköterska

Telefon: 060-19 28 57

Köket Björkbacken

Telefon: 060-19 28 59

Elevråd

Eleverna på vår skola är med och planerar och utvärderar undervisningen. Varje klass har ett klassråd där man utser representanter till elevrådet. På elevrådet tas det upp frågor kring inne och utemiljö. Eleverna ger synpunkter på skolans matsedel, elevens val och uppehållsrummet. Detta bidrar till ökat elevinflytande.

Skolråd

Matfors skolas Likabehandlingsplan.

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Kell Vestin Biträdande rektor Matfors skola

073-270 81 53

Anita Söder Biträdande rektor

060-19 28 75, 070-181 13 05

Gisela Annerstedt Biträdande rektor

Matfors skola

060-19 28 55

Skölevägen
Box 2
864 21 Matfors

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.