Lucksta skola F-6

Entren vid Lucksta skola

Lucksta skola är en natur- och kulturskola som är belägen vid sjön Marmen, en bit söder om Matfors.

Genom samarbete med elever och personal vill vi utveckla barnens självtillit och ansvarskänsla.

Vår skola ska bli en värld där det finns plats för alla.
Där alla hittar vänner, alla får synas, alla vågar prata,
alla kan lyssna och alla får lust att lära.
Vår skola ska bli ett hörn på jorden där möjligheterna finns och där
varje dag är viktig och inget är för sent.

Lucksta skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och har även fritidsverksamhet. På den ena sidan om skolan ligger sjön Marmen och på den andra sidan ligger Attmars hembygdsgård, Tomtaberget och vår skolskog.

Besök gärna våra bloggar!
Världens bästa klass

Arbetssätt

Lucksta skola är en natur- och kulturskola. Att använda naturen i skolarbetet ger eleverna glädje, insikt och miljömedvetenhet. Basen för vårt arbete på skolan är att utveckla självkänsla och kreativitet. Vi vill att de vuxnas samarbete skall vara en förebild för eleverna, och vi arbetar för en skola där alla vuxna är delaktiga i alla elever.

En timme i veckan har vi multipass (skolans val) då alla årskurser är tillsammans. Innehållet utgår från elevernas önskemål. Eleverna kan välja mellan till exempel samarbetslekar, dans, tipsslinga, landbandy och pulkåkning i Soliga backen.

När våra elever lämnar Lucksta skola är vårt mål att de ska känna självtillit, ha en förståelse för andra människor och med glädje kunna läsa, skriva, tala och räkna.

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

I vår restaurang på Attmarhem bjuds eleverna varje dag på en fantastisk salladsbuffe. Maten tillagas på Vagotts tillagningskök i Matfors.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Stenhuset

Telefon: 060-658 32 50

Trähuset och fritidshem

Telefon: 060-658 32 53

Kristina Rydin Skölving

Skolsköterska
Telefon: 060-658 33 27, 070-269 15 00
Tillgänglig torsdagar och fredagar ojämna veckor.

Pernilla Arrhult

Skolområdesadministratör
Telefon: 070-101 45 75

Jens Stadling

Vaktmästare
Telefon: 070-100 08 47

Elevråd

Elevrådet sammanträder kontinuerligt och arbetar med frågor som tagits upp på klassråden. Det kan vara rastregler, matsituationen och andra önskemål. Ibland ordnar vi tillfälliga arbetsgrupper och elevaktiviteter.

Skolråd

På vår skola finns ett skolråd som ger föräldrarna möjlighet att vara delaktiga. I det finns representanter från både föräldrar och personal.

Det här gör skolrådet
• sätter sig in i och diskuterar skolans mål och verksamhet
• arbetar för ökad samverkan mellan föräldrar och skola
• har insyn i skolans ekonomi.

Lucksta skolas fritidshem jobbar för att främja hälsa och friskvård, där leken har stor betydelse. För att uppmuntra barnen att röra på sig så har vi ett stjärnsystem där en timmes aktivitet motsvarar en guldstjärna. Vid 1200 stjärnor ordnar vi en överraskning som brukar vara mycket uppskattad! Barnen kan välja aktiviteter som bandy, fotboll, pulka, skidor eller skridskor. Vi går ofta till vår skolskog.

Fritids mål är att barnen ska känna sig trygga, få leka och ha kul samtidigt som de har möjlighet till lugn och ro. Barnen får också vara delaktiga i planeringen av verksamheten genom ett fritidsråd.

Kontakt

Lucksta skola

060-658 32 50

Kullenvägen 17-19
864 92 Matfors

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.