Ljustadalens skola F-6

Skolan finns en mil norr om Sundsvall och ett stenkast från Birsta city. Med stor kompetens erbjuder vi undervisning anpassad för den enskilda eleven.

Vår vision är att eleverna ska känna trygghet, nyfikenhet och framgång.

Ljustadalens skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, med integrerad grundsärskola och träningsskola. Organisationen inrymmer även några särskilda undervisningsgrupper årkurs 1 – 9, bland annat för elever med Aspergers syndrom. Vi har cirka 260 elever, som undervisas av drygt 40 pedagoger.

Arbetssätt

Från förskoleklass till år 9 ingår ämnet livskunskap inom de samhällsorienterade ämnen. Här får eleverna gruppstärkande övningar, självförtroendeövningar samt övningar och samtal rörande etik och moral. Vidareutbildad pedagogisk personal finns för elever med särskilda behov. Undervisningen anpassas för den enskilda eleven. Skolan har under de senaste åren satsat mycket på att anskaffa kompenserande hjälpmedel och särskilda dataprogram för att underlättar det dagliga arbetet för dessa elever.

Du hittar matsedel för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Ljustadalens fritidshem

Fritids: F-årskurs 1, 070-190 50 37
Fritids: årskurs 2-3, 060-19 25 89, 070-603 96 40
Fritids: Grundsärskolan, 073-275 14 92
Fritidsklubben: årskurs 4-6, 070-190 78 75

Skoladministratör

Skolskjuts
Telefon: 060-19 25 66

Skolsköterska

Evalisa Gillow
Telefon: 060-19 25 70, 070-601 25 61

Vaktmästare

Mikael Olsson
Telefon: 070-690 94 29

Elevråd

Som elev på Ljustadalens skola, har du möjlighet att kunna påverka ditt lärande och din arbetsmiljö. Alla klasser har klassråd.

I varje klass/handledargrupp årskurs 1-6 finns elevrådsrepresentanter som träffas kontinuerligt tillsammans, för att ta upp angelägna klassrådsfrågor.

Skolråd

För att göra föräldrarna delaktiga, ska skolan informera föräldrarna om skolans verksamhet. Därför måste ett lokalt skolråd eller motsvarande finnas vid varje skola. Skolrådet har en viktig roll i skolans verksamhet. Skolrådet fungerar som en rådgivande grupp för skolans utveckling.
Exempel på skolrådsfrågor är val av pedagogisk inriktning, profilering och arbetsmiljö.

Vi följer läroplan för grundskola och skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Hålltider

6.30 Fritids öppnar
7.30-8.00 Frukost
13.00-14.45  Mellanmål
17.30 Fritids stänger

Kontakt

Fritids: F- årskurs 1, 070-190 50 37
Fritids: årskurs 2-3, 060-19 25 89, 070-603 96 40
Fritids: Grundsärskolan, 073-275 14 92
Fritidsklubben: årskurs 4-6, 070-190 78 75

Kontakt

Fredrik Nilsson Biträdande rektor

070-191 72 70

Karin Fridholm Biträdande rektor

070-283 53 31

Ljustadalens skola

060-19 25 66

Besöksadress
Söndagsvägen 6
863 34 Sundsbruk

Postadress
Sundsvalls kommun
Ljustadalens skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.