Lidens skola F-9

Gården vid Lidens skola

Lidens skola är beläget i den natursköna sluttningen mot Indalsälven, cirka 40 minuters bilresa från Sundsvall.

Vi är en hälsofrämjande skola, med stort fokus på våra elevers respekt och självkänsla.

Delaktighet – Utveckling – Välbefinnande är viktigt.
På Lidens skola finns det på riktigt.

Följ oss på Facebook

På Lidens skola går för närvarande ca 130 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är organiserad i åk F-2, åk 3-4 och åk 5-6 samt en klass i varje årskurs 7, 8 och 9.
Fritidshemsverksamhet finns från 06.00 och fram till skolstart och till 17.30 efter skoltid.

Arbetssätt

Skolan präglas starkt av den sköna natur som vi har alldeles inpå knutarna. Friluftsliv både i den närliggande naturen men även vistelse i fjällnatur ingår i vårt koncept i strävan att skapa en hälsofrämjande skola.

Elevernas skola

På vår skola är det viktigt med respekt och självkänsla. Från åk 7 har varje klass fyra kamratstödjare och vi har både elevhälso- och antimobbingteam. Eleverna driver eget fik och varje år arrangerar de olika aktiviteter, tävlingar och en avslutningsmiddag för åk 9.

Skolans val – Hälsa

I årskurs 7 arbetar vi med hälsobegrepp så som kost, ergonomi och hälsa. Lektionerna är planerade med både en del teori och en del praktisk övning.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

På vår skola finns restaurangen Trollkrubbet. Där serveras mat efter egen meny och som görs delvis på lokala recept från Lidenbygden. Restaurangen satsar nu på att vara med i “White Guide Junior”, en nationell tävling mellan skolrestauranger – bara det bästa är gott nog!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Expedition

Anette Unander, Skoladministratör
Telefon: 060-658 33 00

Lidens fritidshem

Telefon: 060-658 33 05

Personalrum

F-6 telefon: 060-658 33 05
7-9 telefon: 060-658 33 06

Köket

Telefon: 060- 658 33 12

Tommy Haglund, skolsköterska

Telefon: 060-658 33 04, 073-047 64 32

Telefon: 060-658 33 04, 073-0476432
anna.micha@sundsvall.se

Hampus Lyman, kurator

Telefon: 073-275 57 65
hampus.lyman@sundsvall.se

Ulf Åsen, vaktmästare

Telefon: 070-326 07 57

Studie- och yrkesvägledare

Johanna Melin
Telefon: 073-274 21 54

Elevråd

Elevrådsrepresentanterna utses av kamraterna i klassen. På varje klassråd tas det upp aktuella frågor, funderingar och förslag som eleverna har gällande skolan. En gång per månad träffas representanterna i ett elevråd där det diskuteras vad som tagits upp i klasserna. 1-6:ans elevråd leds av en vuxen som skriver protokoll. I år 7-9 har det inom gruppen utsetts en ordförande som håller i mötena och en sekreterare som skriver protokoll.

Inom 7-9:ans elevråd har det också utsetts tre matrådsrepresentanter, en från varje årskurs.
Representanterna tar med sig åsikter gällande skolmaten från elevråden och tillsammans med rektor framförs elevernas åsikter till bespisningspersonalen. Rektor kallar till möte vid behov.

Skolråd

Skolrådet är ett viktigt forum för öka och bredda delaktighet och inflytande i skolan. Vi engagerar föräldrar från förskoleklass upp till årskurs nio. Våra möten är öppna för alla. Målsättningen är att vara ett aktivt råd med hög närvaro och positivt engagemang.

Skålrådet ska

  • verka för en positiv och trygg miljö i skolan för både elever och skolpersonal
  • vara ett forum för idéer och fungera som bollplank
  • arbeta för en fortsatt positiv utveckling av Lidens skola
  • säkerställa ett fungerande föräldrainflytande i skolans verksamhet och planering

Fritidshemsverksamhet finns på Lidens skola från 06.00 och fram till skolstart och till 17.30 efter skoltid.
Telefon: 060-658 33 05

Kontakt

Linda Norman Biträdande rektor

072-142 96 08

Lidens skola

060-658 33 00

Husåsvägen 15
855 99 Liden

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.