Kyrkskolan F-3

Kyrkskolan ligger i ett naturskönt område på norra Alnön nära skog och gröna ytor.

Vi jobbar med hållbar utveckling på ett roligt och engagerat sätt, och skolan är Grön flagg-certifierad.

Kyrkskolan, byggd 1868, är Sundsvalls kommuns äldsta skola i drift. På skolan går 120 elever, de flesta boende på norra Alnön, i förskoleklass upp till årskurs tre. På skolan finns fritidsverksamhet som är fördelad på tre avdelningar.

Arbetssätt

På Kyrkskolan möts eleverna av flera pedagoger som är utbildade i VISOL (Vi skriver oss till läsning) och som har gått mattelyftet. Det ger eleverna en god start för det fortsatta lärandet.

Skolan är också  Grön Flagg-certifierad. Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande – nallt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter. 

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Skoladministratör/skolskjuts.

Marléne Sjöberg
Telefon: 060-194957

Basens fritidshem

Telefon: 060-19 49 94, 070-190 71 13

Galaxens fritidshem

Telefon: 060-19 49 38, 070-190 71 12

Skolsköterska

Ulrika Öhman
070-190 43 49

Skolläkare

Kerstin Rydeman
Telefon: 070-101 45 67

Bespisning

Ulrika Svedin Andersson
Telefon: 060-19 49 97

Specialpedagog

Anneli Holmgren
Telefon: 060-19 49 39

Förskoleklass

Telefon: 060-19 49 94, 070-190 71 13

Elevråd

Här på skolan har vi ett elev- och miljöråd där du som elev ges möjlighet att vara delaktig. Rådet träffas en gång per månad och där finns representanter från alla klasserna och från personalen. Eleverna tar med sig frågor och synpunkter som kommit upp på klassråden.

Våra råd innehåller allt från hur vi löser laguppställning i fotboll, vilket ämne vi skall arbeta med för att få behålla vår gröna flagga till hur vi kan samla in pengar till våra fadderbarn.

Skolråd

Kyrkskolans skolråd består av en föräldrarepresentant per klass samt skolpersonal och rektor. Skolrådets möten är dock öppna för alla intresserade Kyrkskoleföräldrar. Skolrådets uppgift är att bidra till skolans utveckling och vara rådgivande i frågor som rör barnen och deras skolsituation.

På Kyrkskolans fritidshem får barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, sin identitet och sina intressen genom lek, skapande verksamhet samt rörelse inne och utomhus. Fritidshemmet och skolan kompletterar varandra då barnen på eget initiativ under fritidstid får möjlighet att bearbeta och bekräfta sina kunskaper och upplevelser.

Kyrkskolans fritidshem har två avdelningar: Basen för förskoleklass och åk 1, samt Galaxen för tvåor och treor.

Öppettider

Vi har öppet 6.30-17.30 helgfria vardagar.
Mellan 6.30-7.45 och ca 16.30-17.30 (må-to) 16.15-17.30 (fr) samt hela dagarna under loven är vi på Galaxens avdelning.

Frukost serveras 7.30-7.50 och mellanmål på eftermiddagarna.

Kontakt

Kyrkskolan

060-19 49 38

Besöksadress
Alnövägen 74
865 21 Alnö
Postadress
Sundsvalls kommun
Kyrkskolan
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?