Kyrkmons skola F-6

Kyrkmons skola ligger knappt två mil söder om Sundsvall.

Vi vill att alla elever ska förstå sig själva och sin omvärld, det skapar drivkraft för lärande och utveckling.

Kyrkmons skola ska vara ledande i en hållbar utveckling av elevers lärande. Det leder till att varje elev utifrån sina förutsättningar är väl förberedd att möta framtiden med bevarad lust att lära.

Följ oss på Facebook

Kyrkmons skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och ligger 17 kilometer söder om Sundsvall. Skolan har även fritidsverksamhet.

Arbetssätt

Vår policy för allt lärande beskrivs genom vår helhetsidé: Vi vill att alla elever ska förstå sig själva och sin omvärld – det skapar drivkraft för lärande och utveckling. Eleverna ska gå i skolan för att de har lust att lära och inte enbart för att nå höga betyg. Pedagogernas uppdrag är att skapa förutsättningar för detta.

Utifrån våra erfarenheter utgör nedanstående de viktigaste förutsättningarna för elevernas lärande

  • Att bygga upp en bra relation till eleverna.
  • Att utgå från eller knyta an till elevernas livsvärld och frågor.
  • Att ge eleverna återkoppling så att de vet när de lyckas bra eller mindre bra.
  • Att utmana elevernas föreställningar.

De elever som lämnar Kyrkmons skola ska göra det med en social förmåga och initiativförmåga. De ska känna självtillit, och tänka omvärldsinkluderande.

Kyrkmons kök nominerades till årets skolrestaurang 2018 i White Guide Junior och placerade sig på 24:e plats av alla Sveriges skolkök.

Du hittar maten för de olika skolorna på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Särskolan/träningsskolan

Telefon: 060-658 52 04

Fritids

Förskoleklass: 072-147 57 42
Fritids: 070-180 73 20

Skolsköterska

Helena Mattsson
Telefon: 073-275 22 70
mån, ons-fre 8.00-16.30

Skolexpeditionen

Malin Medelberg
Telefon: 070-190 78 74

Elevråd

Elevrådet jobbar med frågor och önskemål som kommer från eleverna och som berör elevernas skoldag och arbetsmiljö.
Om en elev har ett önskemål om något speciellt tas den frågan upp på klassrådet och sedan tar elevrådsrepresentanten den vidare till elevrådet. Målsättningen för vårt elevråd är att skolans elever ska vara med och påverka, besluta och ta gemensamt ansvar för hur vi lever och arbetar tillsammans.

Vi arbetar efter mottot: Alla är lika viktiga – Alla är vi olika – Alla behövs för att alla ska ha det bra i skolan

Skolråd

Skolrådet på Kyrkmons skola består av en föräldrarepresentant från varje klass, personalrepresentanter samt rektor. Skolrådets uppgift är att bidra till skolans utveckling och vara rådgivande i frågor som rör barnen och deras skolsituation. Skolrådet sammanträder ungefär 3 gånger per termin.

Tid: 18.00-19.30.
Plats: Storskolans personalrum.
Kontaktperson för skolrådet är rektor Maria Stål Sundqvist.

Telefonnummer

Förskoleklass 072 1475742
Fritids 070 1807320

Skärgården: 076- 496 04 37

Öppettider

Våra öppettider är efter barnens behov. För närvarande är fritidshemmet öppet mellan 06.00 -18.00.
Viktigt att ni lämnar vistelseschema i V-klass för ert barn så vi kan planera vår verksamhet på bästa sätt. Om ditt barn är sjuk anmäler du det via V-klass.

Morgonfritids på Furubacken

Morgonfritids är öppet 06.00 – 07.45 och då är det lugna aktiviteter så att barnen får en bra start på dagen.

Frukost

Frukost serveras mellan 07.00 – 07.30 i matsalen (särskolan äter frukost 7.30). Tänk på att om ditt barn ska äta frukost hos oss behöver du lämna barnet på avdelningen senast 07.20. Inget barn vill skynda i sig frukosten.
Mellan 07.45 – 08.10 är barnen utomhus på skolgården där personal finns tillgänglig.

Eftermiddagarna

När barnen slutar skolan för dagen och ska vistas på fritidshemmet möts de av oss i personalen. Vi tar upp närvaro så att vi vet vilka som finns hos oss under dagen.

Mellanmål

Mellanmålet serveras från ca 13.45 i matsalen (särskolan äter mellanmål kl.14.00). De barn som har längre skoldag får möjlighet att äta något när dessa kommer till avdelningen.

Aktiviteter

Kom ihåg att ta med kläder för alla väder. Vi är ute varje dag!

Oftast har personalen en kortare samling innan dagens aktiviteter drar igång. Samlingen är viktig då den ger barnen möjlighet att ha koll på vad som sker samt skapar gemenskap och samhörighet. Aktiviteter som sker på fritidshemmet är planerade utifrån styrdokument och läroplanen för fritidshem. Aktiviteterna syftar till ett lärande hos barnen, både vad det gäller kunskaper och förmågor. Vi vill gärna att barnen deltar i våra planerade aktiviteter, men det är självklart valfritt. Bäst för barnet är det om du hämtar det innan den planerade aktivitet eller efter den. Information om aktiviteter som sker på eftermiddagarna ska finnas vid varje avdelning. Om du inte vet var planeringen finns så fråga någon av oss. Om personal missat att skriva ut tider för aktiviteten så påminn oss.

Efter 16.00 är det oftast färre barn och personal på fritidshemmet. Därför slår vi ihop avdelningarna kl. 16.10 och barnen samlas på avdelningen Måsen. Innan avdelningen stänger samlar vi barnen för en lugn aktivitet och de får frukt.

Hämtning

Fritidshemmet stänger för dagen 18.00 och det är viktigt att du hämtar i tid eller meddelar personalen om du blir försenad.
När barnet ska hem för dagen vill vi gärna att du kommer in till oss. Det ger oss en stund att få träffa dig och du får en möjlighet att se hur barnet har det hos oss.

Samverkan med er

För att skapa det bästa fritidshemmet för ditt barn behöver vi din hjälp.
Vi vill gärna att du berättar för oss om det är något som vi kan förbättra, ändra eller anpassa så att verksamheten fungerar för alla.
Till sist hoppas vi att du, men framförallt ditt barn, kommer att trivas hos oss.

Likabehandlingsplaner för Kyrkmons skola:

Likabehandlingsplan, åk 1 – 6

Styrande dokument för barn och utbildning

Kontakt

Maritha Andersson Biträdande rektor

060-658 52 05

Kyrkmons skola

060-658 52 00

Njurundavägen 65
Box 171
862 02 Njurunda

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.