Kyrkmons skola F-6

Kyrkmons skola ligger knappt två mil söder om Sundsvall.

Vi vill att alla elever ska förstå sig själva och sin omvärld, det skapar drivkraft för lärande och utveckling.

Kyrkmons skola ska vara ledande i en hållbar utveckling av elevers lärande. Det leder till att varje elev utifrån sina förutsättningar är väl förberedd att möta framtiden med bevarad lust att lära.

Följ oss på Facebook

Kyrkmons skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och ligger 17 kilometer söder om Sundsvall. Skolan har även fritidsverksamhet.

Arbetssätt

Vår policy för allt lärande beskrivs genom vår helhetsidé: Vi vill att alla elever ska förstå sig själva och sin omvärld – det skapar drivkraft för lärande och utveckling. Eleverna ska gå i skolan för att de har lust att lära och inte enbart för att nå höga betyg. Pedagogernas uppdrag är att skapa förutsättningar för detta.

Utifrån våra erfarenheter utgör nedanstående de viktigaste förutsättningarna för elevernas lärande

  • Att bygga upp en bra relation till eleverna.
  • Att utgå från eller knyta an till elevernas livsvärld och frågor.
  • Att ge eleverna återkoppling så att de vet när de lyckas bra eller mindre bra.
  • Att utmana elevernas föreställningar.

De elever som lämnar Kyrkmons skola ska göra det med en social förmåga och initiativförmåga. De ska känna självtillit, och tänka omvärldsinkluderande.

Kyrkmons kök nominerades till årets skolrestaurang 2018 i White Guide Junior och placerade sig på 24:e plats av alla Sveriges skolkök.

Du hittar maten för de olika skolorna på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Särskolan/träningsskolan

Telefon: 060-658 52 04

Fritidshemsavdelningar

Avdelning Furubacken
Telefon: 060-658 52 03

Avdelning Gläntan
Telefon: 060- 658 52 04, 070-180 73 20

Skolsköterska

Helena Mattsson
Telefon: 060-658 52 05, 073-275 22 70
mån, ons-fre 8.00-16.30

Skolexpeditionen

Malin Medelberg
Telefon: 070-190 78 74

Elevråd

Elevrådet jobbar med frågor och önskemål som kommer från eleverna och som berör elevernas skoldag och arbetsmiljö.
Om en elev har ett önskemål om något speciellt tas den frågan upp på klassrådet och sedan tar elevrådsrepresentanten den vidare till elevrådet. Målsättningen för vårt elevråd är att skolans elever ska vara med och påverka, besluta och ta gemensamt ansvar för hur vi lever och arbetar tillsammans.

Vi arbetar efter mottot: Alla är lika viktiga – Alla är vi olika – Alla behövs för att alla ska ha det bra i skolan

Skolråd

Skolrådet på Kyrkmons skola består av en föräldrarepresentant från varje klass, personalrepresentanter samt rektor. Skolrådets uppgift är att bidra till skolans utveckling och vara rådgivande i frågor som rör barnen och deras skolsituation. Skolrådet sammanträder ungefär 3 gånger per termin.

Tid: 18.00-19.30.
Plats: Storskolans personalrum.
Kontaktperson för skolrådet är rektor Maria Stål Sundqvist.

Kyrkmons skolas fritidshem består av tre fritidsenheter för barn i förskoleklass till årskurs 6. Förskoleklass tillhör enhet Furubacken, årskurs 1-2 tillhör enhet Skärgården och årskurs 3-6 tillhör enhet Gruvan.

Kyrkmons fritidshems ska bygga på systematiskt kvalitetsarbete, och vara trygg och rolig för barn och personal. Verksamheten ska främja en god hälsa och erbjuda en stimulerande miljö.

Öppettider

Mån-fre kl. 06:00 -17:30.
Mellan 6.00-7.30 på morgonen samt mellan 16.30-17:30 på eftermiddagen är alla fritidsbarn samlade på Furubacken.
Mellan 7.30-8.10 är fritids uppdelat på enhet Gläntan för årskurs 1-6.
Frukost serveras kl. 7.00.

Likabehandlingsplaner för Kyrkmons skola:

Likabehandlingsplan, åk 1 – 6

Styrande dokument för barn och utbildning

Kontakt

Ingela Åhslund Biträdande rektor

072-143 25 74

Kyrkmons skola

060-658 52 00

Njurundavägen 65
Box 171
862 02 Njurunda

Var sidan till hjälp?