Högoms skola F-6

Högoms skola ligger vid de historiska gravkullar i bostadsområdet Granlo. Här får eleverna utveckla sin fulla potential och känna ett meningsfullt lärande.

På historisk mark utvecklar vi förmågor för nutid och framtid!

Högoms skola har cirka 160 elever och 25 personal. Här bedrivs verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och skolan har även fritidshem.

Skolan ska genomsyras av:

 • kunskap
 • ansvarstagande
 • förståelse
 • glädje
 • delaktighet
 • trygghet
 • ett förhållningssätt som leder till hållbar utveckling

Arbetssätt

Vi fokuserar mycket på kommunikation, och ser det som ett viktigt redskap för att kunna bygga kunskap och utveckla barnens självkänsla.Elevernas förmåga att kommunicera är viktig för att kunna möta framtidens utmaningar. Vi vill att du som elev ska få möjlighet att upptäcka kommunikationens alla möjligheter, både i tal, teknik och kreativt skapande.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta! På Högoms skola serveras alternativ 1.

Vegetariskt alternativ serveras när det är fläskkött, korv, kyckling eller nötkött på menyn.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Skolans lokala lovdagar är den 7 januari och den 30 mars 2020.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Vklass

Vklass

Eller per telefon 060-658 37 65 för grundskolan

Eller per telefon 070-185 91 25 för förskoleklassen

Skoladministratör/skolskjuts.

Nisar Muhammad Khan
Mobil: 070- 187 07 84

Högoms fritidshem

Förskoleklass och årskurs 1
Telefon: 070-185 91 25

Årskurs 2 till 6
Telefon: 073-270 34 22

Skolsköterska

Katarina Martinsson
Telefon: 060-658 37 61

Restaurang

Telefon: 070-190 67 20

Förskoleklassen

Telefon: 070-185 91 25

Elevråd

Eleverna har inflytande över sitt lärande via klassråd och elevråd. Elevrådet har representanter från grundskolans årskurs 1-6.

Skolråd

Vi har en mycket intresserad och aktiv föräldragrupp i skolrådet, här finns representation från alla grupper på skolan med föräldrar och personal.

Skolrådet

 • fungerar som ett bollplank mellan skolledning, personal och föräldrar. Beslut tas av rektorerna, skolrådet är inget beslutande organ.
 • är ett forum där alla föräldrar kan föra fram synpunkter och idéer, via skolrådsrepresentanterna
 • bedriver utvecklingsarbete tillsammans med personal och rektorer.

Högoms fritidshem har två avdelningar varav avdelningen för förskoleklass och årskurs 1 ligger i skolans nyrenoverade lokaler. I dagsläget finns cirka 30 barn inskrivna på avdelningen.

Avdelningen för årskurs 2 till 6 ligger i egna lokaler där vi har många rum med olika verksamheter. Varje rum är kopplat till läroplanen. Det finns atelje, verkstad och bordtennisrum. Det finns även ett musikrum/studio med anslutande rum för dans. I dagsläget finns ca 45 barn inskrivna på avdelningen.

Öppettider: 06.30 – 17.30
Telefon förskoleklass och årskurs 1: 070-185 91 25
Telefon årskurs 2 till årskurs 6: 073-270 34 22

Rektor karina.persson@sundsvall.se 060-658 37 62, 070-183 67 22

Rektor karina.persson@sundsvall.se 060-658 37 62, 070-183 67 22

Rektor karina.persson@sundsvall.se 060-658 37 62, 070-183 67 22

Kontakt

Högoms skola

060-658 37 62

Ättehögsvägen 27
857 41 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.