Höglundaskolan F-9

Centralt på Södermalm i Sundsvall finns Höglundaskolan.

Exteriör på Höglunda skola

Foto: Höglunda

En skola med närhet till allt vad stenstaden har att erbjuda samtidigt närhet till skogs- och friluftsområden.

Från höstterminen 2020
Årskurs F-3 i lokalerna på Neptunigatan 13
Årskurs 4-9 i lokalerna på Parkgatan 17

Höglundaskolan har cirka 250 elever inskrivna i fritidshemmet, elever på lågstadiet har sina hemvister i fastigheten på Neptunigatan 13 och mellanstadieeleverna återfinns på Parkgatan 17.

Höglundaskolan har även en grundsärskola. Verksamheten bedrivs på Parkgatan 17.

Här sätter vi lärandet i fokus och strävar efter goda studieresultat och hög kvalitet på undervisningen.

Vår vision är en skola som ska vara en god miljö för lärande, utgöra en bra plattform till ett livslångt lärande och vara en arbetsplats där elever, personal och vårdnadshavare samarbetar väl för att uppnå skolans mål.

Följ oss på Facebook

Höglundaskolan bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, med integrerad grundsärskola. På skolan också ett fritidshem.

Arbetssätt

På Höglundaskolan sätter vi lärandet i fokus och strävar efter goda studieresultat och hög kvalitet på undervisningen. Vi har trivsamma och väl utrustade lokaler för alla ämnen och deras specifika önskemål och ändamål. Fastigheten där lågstadiet ligger är totalrenoverat och öppnade höstterminen 2020. För att alla elever ska nå kunskapskraven och sin fulla utvecklingspotential har vi varierade arbetssätt i form av föreläsningar, laborativt arbete, fältstudier/studiebesök, projekt, arbete individuellt och i grupp med progression efter ålder och mognad.

Elevernas utveckling och resultat följs ständigt upp och detta börjar redan i förskoleklass och fortsätter under hela skolresan. Vi jobbar hårt för att alla elever ska nå godkända betyg samt för att ge utmaningar och möjligheter till fördjupad kunskap. Vi vill  stimulera eleverna till ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik och näringsliv. Detta sker genom entreprenörskap, studiebesök och prao.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

I våra skolrestauranger bjuds du på god, vällagad och näringsrik lunch med ett stort salladsutbud, omgiven av trevlig och kompetent personal. Allt för att du som lunchgäst ska trivas och känna dig trygg. Vår matpersonal har fått många hyllningar för sitt gedigna engagemang.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Expedition

Parkgatan 4-9
Inga-Lena Nilsson
Telefon: 060 – 19 89 00

Neptunigatan F-3
Anneli Kardel
Telefon 060-658 37 00

Skolsköterska

Lena Schaerström
Telefon: 060 – 19 89 05

Anna Nyström
Mobil: 070 – 191 05 23

Fritidshem

070-619 10 23
(öppning-stängning)

Som elev och förälder ska du kunna vara med och påverka både lärande och arbetsmiljö. På Höglundaskolan har du möjlighet att påverka både i det lilla, rörande den enskilde eleven, och i det stora, på ett mer formellt sätt, via olika råd.

Elevråd

Varje klass på Höglundaskolan har klassråd/mentorstid där det ges möjlighet att lyfta klass – och skolangelägna frågor. Representanter från varje klass bildar sedan ett elevråd, där angelägna frågor för hela skolan lyfts och behandlas.

Kontakt

Ulf Östholm Rektor stab, elevhälsa och resurscentrum

060-19 89 29

Anneli Kardel tf biträdande rektor

073-047 63 48

Britt Mattsson Biträdande rektor åk 4-6

060-19 89 21

Mathias Unnis Biträdande rektor åk 7 och 9

060-19 89 11

Thomas Wiman Biträdande rektor grundsär och åk 8

060-19 89 01

Höglundaskolan

060-19 89 00

Besöksadress
Neptunigatan 13 (F-3)
Parkgatan 17 (årskurs 4-9)
852 38 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Höglundaskolan
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.