Hellbergsskolan F-6

Hellbergsskolan Sundsvall

Hellbergsskolan är en mångkulturell skola, belägen i stadsdelen Skönsberg norr om Sundsvall.

Vi erbjuder våra elever en varierad och uppmuntrande undervisning.

Skolan för alla, där vi arbetar och lär!

Följ oss på Facebook

Hellbergsskolan startades 2013, och har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Här finns också fritidsverksamhet. Hellbergsskolan inrymmer cirka 250 elever och cirka 40 vuxna som arbetar på skolan.

Arbetssätt

På skolan erbjuds du som elev en varierad och uppmuntrande undervisning. Lärandet sker på olika sätt och alla sinnen behövs för att utveckla dina förmågor. Med olika lärstilar och alla elevernas olikheter som tillgång lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

På Hellbergsskolans fritidshem känner sig eleverna välkomna, trygga och trivs. Där är föräldrarna välkomna och kan vara trygga med att lämna sina barn.

Här får barnen leka, skapa, ha rörelse och bygga relationer. Genom samtal, fritidsmöten och förslagslådor blir eleverna delaktig och får inflytande i sitt lärande på fritidshemmet.

Hellbergsskolans två fritidhemsavdelningar:

Stjärnans fritids, på övervåningen i det gröna huset,
Hemvisst för förskoleklassen och år 1.
Mobil: 072-146 78 45

Lollocitys fritids ligger i stora skolan.
Hemvist för år 2 till år 6.
Mobil: 072-146 77 84

Fritidshemmens öppettider måndag – fredag: 6.30 – 17.30
Öppning och stängning sker på Stjärnans fritidshem där alla samlas efter kl. 16:30

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat.Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Arbetsrum

Åk 1 telefon: 060-658 37 42
Åk 2-3 telefon: 060-658 37 41
Åk 4-5-6 telefon: 060-658 37 43

Stjärnans fritids (Förskoleklass och år 1)

Telefon: 072-146 78 45

Lollocitys fritids (År 2 till 6)

Telefon: 072-146 77 84

Vaktmästare

Telefon: 060-658 37 44

Skolrestaurangen

Telefon: 060-658 37 45

Skolsyster

Telefon: 060-658 37 47

Specialpedagog

Telefon: 060-658 37 31

Elevråd

På vår skola finns ett fungerande elevråd där eleverna genom sina klassrepresentanter har möjlighet att framföra sina synpunkter kring olika frågor och komma med ideer.

Du och dina kamrater kan vara med och påverka er lärmiljö och utformningen av skolgården genom elevrådet. Ni elever har en pott pengar, nämligen 10.000 kronor att använda för att köpa in nytt material. På skolan har vi en tavla med sedlar som visar hur mycket som finns kvar av potten, sedan det dragits av för eventuell skadegörelse. Det bidrar till att alla  försöker hjälpas åt att hålla skolan ren och fin.

Skolråd

Kontakt

Annelie Haglund Biträdande rektor

070-191 72 60

Hellbergsskolan

060-658 37 30

Vasagatan 12
856 30 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.