Hagaskolan F-9

Hagaskolan Sundsvall

Hagaskolan ligger naturskönt placerad mitt i ett lugnt villaområde i den norra delen av Sundsvall.

Här får du som elev en bra och trygg skolgång från förskoleklass upp till år 9.

En kunskapsbildande skola med trygg atmosfär och goda relationer där alla ges förutsättningar att möta livet!

Följ oss på Instagram

Hagaskolan bedriver verksamhet ända från förskoleklass till årskurs nio, och har plats för 700 elever.
Skolan är indelad i två enheter:

  • Hagaskolan 1 består av år F-6 samt Geijergruppen
  • Hagaskolan 2 består av år 7-9, INA och särskolan.

Varje enhet har en rektor och en biträdande rektor. Förutom den pedagogiska personalen finns resurspersonal, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare och skolkökspersonal. I år 1-6 går det cirka 20 elever per grupp och i år 7-9 cirka 25 elever per grupp. Detta anser vi vara en bra storlek där du som elev får en god kvalité på undervisningen samtidigt som du får en dynamik i klassrummet.

Arbetssätt

På Hagaskolan arbetar vi för att du som elev ska vara delaktig i ditt eget lärande och kunna se din egen utveckling på ett tydligt sätt, genom ständig återkoppling från dina lärare och din mentor. När du avslutat din skolgång hos oss ska du ha fått med dig goda förutsättningar, både socialt och kunskapsmässigt, för fortsatta studier och för vuxenlivet.

På Hagaskolan får elever en naturlig övergång mellan olika årskurser och stadier. Lärare och personal arbetar tillsammans för att den röda tråden hela tiden ska finnas på skolan, både kunskapsmässigt och socialt. Du som elev får delta i gemensamma aktiviteter, friluftsdagar och faddersystem.

Du hittar skolans matsedel på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras varje dag vid sjukfrånvaro.
För minskad administration sjukanmäl gärna på skola på webben.
Annars på följande telefonnummer.

F-klass: Kl. 07.00-08.30 Telefon: 060-19 27 97
Åk 1-3: senast Kl. 08.00 Telefon: 060-19 28 92 (Telefonsvarare)
Åk 4-9: Innan första lektionen Telefon: 060-19 27 01 (Telefonsvarare)

Expeditionen

Åsa Sundin
Telefon: 060-19 27 00

Skolsköterska

Marita Hammarberg
Telefon: 060-19 27 06

Skolkuratorer

Sofia Nigard
Telefon: 060-192721, 072-1467693
och
Linda Ahlenius
Telefon: 060-19 27 10

Studie- och yrkesvägledare

Ulricha Flemström Edlund
Telefon: 060-19 27 03

Vaktmästare

Mattias Ekman
Mikael Jonsson
Telefon: 060-19 27 08

Skolområdesintendent

Mikael Thurfjell
Telefon: 060-19 27 30

Skolrestaurang

Maria Holmström
Telefon: 060-19 27 09

Elevråd

Varje klass har ett klassråd ungefär en gång per månad där ni som elever kan lyfta saker som känns viktiga för er. Det kan vara saker som berör undervisningen och arbetsklimatet såsom raster, lektioner och skolrestaurangen. Vissa av frågorna som berör hela skolan kan ni också ta med vidare till elevrådet.

Elevrådet träffas cirka en gång per månad och dit kommer en representant per klass. Här tar ni upp frågor som uppkommit under klassrådet. Rektor finns också med vid mötena och tar emot tankar och idéer och kan svara på frågor och berätta hur era olika idéer har genomförts.
Hagaskolan har också elevskyddombud i år 7-9. Som elevskyddsombud får du vara delaktig i arbetet med arbetsmiljön i skolan.

Skolråd

Två gånger per termin inbjuds representanter från både vårdnadshavare och personal för att sätta sig in i och diskutera skolans mål och verksamhet tillsammans med rektorerna på skolan. Vi ser skolrådet som en viktig del i att öka samverkan mellan föräldrar och skolan.

Hagaskolan har tre olika fritidsavdelningar: Avdelning Jorden, som hör till förskoleklassen och finns i samma lokaler under dagtid när inte förskoleklassverksamhet pågår. Avdelningarna Vattnet och Elden tillhär år 1-5, och finns i egna lokaler i nära anslutning till klassrum och matsal.

På S:t Olofsskolan och Hagaskolan i Sundsvall arbetar lärare och övrig pedagogisk personal för att utveckla sitt arbetssätt. Vi fördjupar oss tillsammans i vardagsproblem i skolan och angriper dem vetenskapligt.

Det gör vi genom att först skapa en forskningsfråga om vardagsproblemet för att sedan metodiskt arbeta fram en lösning. Utvecklingsarbetet ska leda till att eleverna når kunskapsmålen i högre utsträckning och det övergripande syftet är att utveckla skolan och lärandet på vetenskaplig grund.

Fördjupning

Läs mer om problembaserad skolutveckling på Karlstads universitet

Arbetsdokument och mallar

Kontakt

Marie Nordkvist Jonsson Biträdande rektor

060-19 27 04, 070-101 46 19

Maria Timan Biträdande rektor

060-19 27 04, 072-147 12 81

Helene Svedin Biträdande rektor

070-106 25 27

Hagaskolan

060-19 27 00

Geijergatan 2-4
856 43 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.