Hagaskolan F-9

Entren på Hagaskolan Sundsvall

Hagaskolan ligger naturskönt i ett lugnt villaområde i den norra delen av Sundsvall.

Här får du som elev en trygg skolgång från förskoleklass till år 9. Du får ett positivt bemötande och möjlighet att skapa goda relationer. Vi möter dig med höga förväntningar och din skolgång ska vara vägen till din kunskap.

När du lämnar Hagaskolan är du förberedd för framtiden tack vare dina kunskaper och förmågor.

Följ oss på Instagram

Hagaskolan bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs nio inklusive grundsärskola och Geijer som är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp.
Förutom den pedagogiska personalen finns resurspersonal, skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare och skolkökspersonal.

Arbetssätt

På Hagaskolan arbetar vi för att du som elev ska vara delaktig i ditt eget lärande och kunna se din egen utveckling på ett tydligt sätt, genom ständig återkoppling från dina lärare och din mentor. När du avslutat din skolgång hos oss ska du ha fått med dig goda förutsättningar, både socialt och kunskapsmässigt, för fortsatta studier och för vuxenlivet.

Du hittar skolans matsedel på Dinskolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Frånvaroanmälan

Om eleven blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan ska det göras en anmälan om frånvaro.
Vårdnadshavare anmäler frånvaron via Vklass eller till talsvar telefonnummer 010-888 70 50.

Expeditionen

Åsa Sundin
Telefon: 060-19 27 00

Skolsköterska

Marita Hammarberg F-6, grundsärskola och Geijer
Telefon: 060-19 27 06
Samantha Löfqvist
Telefon: 060-19 24 74

Skolkuratorer

Linda Ahlenius
Telefon: 070-100 08 41

Studie- och yrkesvägledare

Ulricha Flemström Edlund
Telefon: 060-19 27 03

Vaktmästare

Mattias Ekman
Mikael Jonsson
Telefon: 060-19 27 08

Skolrestaurang

Telefon: 060-19 27 51

Elevinflytande

Skolans elevråd träffas regelbundet. Dit kommer representanter från klasserna. Här lyfts frågor som uppkommit under klassrådet. Skolledare finns med vid mötena och tar emot tankar och idéer och kan svara på frågor och berätta hur era olika idéer har genomförts.
Hagaskolan har också elevskyddombud i år 7-9. Som elevskyddsombud får du vara delaktig i arbetet med arbetsmiljön i skolan.

Skolråd

En gång per termin inbjuds representanter från både vårdnadshavare och personal för att sätta sig in i och diskutera skolans mål och verksamhet tillsammans med skolledningen. Vi ser skolrådet som en viktig del i att öka samverkan mellan föräldrar och skolan.

Hagaskolans fritidshemsavdelningar.

 • Jordens fritids (lämning/hämtning)
  Telefon 072-143 80 18
 • Vattnet fritids
  Telefon 070-346 59 16
 • Elden fritids
  Telefon 070-190 83 48
 • Luftens fritids
  Telefon 072-143 43 73
 • Solens fritidshem
  Telefon 072-143 37 44, 072-143 37 69

Kontakt

Maria Timan Biträdande rektor F-6

072-147 12 81

Tobias Gidlund Biträdande rektor 7-9

072-147 74 57

Hagaskolan

060-19 27 00

Geijergatan 2-4
856 43 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.