Granbergsskolan F-6

Granbergsskolan ligger i Granloholm, nordväst om Sundsvalls centrum.

Skolan är en sammanslagning av de två tidigare skolorna Granloholm (den byggnaden kommer från höstterminen 19 att benämnas Östra enheten) och Sticksjö (som kommer att benämnas Västra enheten).

Skolverksamheten bedrivs i de båda tidigare skolornas lokaler och inkluderar även fritidshem. Det går cirka 400 elever på skolan från förskoleklass till årskurs 6.

Skolans arbetssätt

Vi arbetar för ett lustfullt och utvecklande lärande under hela elevens dag bland annat genom ett tematiskt arbete.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Länk till matsedel Västra enheten: Din skolmat
Länk till matsedel Östra enheten: Din skolmat

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro görs i Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Skolsköterska
Christina Nyman Lindqvist
christina.nyman.lindqvist@sundsvall.se
Telefon: 060-658 32 23, 070-190 47 57

I Elevrådet ges eleverna möjlighet att påverka det som händer och sker i skolan. Varje klass representeras av två elever och vi har möten en gång i månaden.

Skolrådet är vårdnadshavarnas forum. Här ges de möjlighet att ta del av information om skolans verksamhet och att aktivt vara delaktiga i skolans utveckling.

Östra enheten
Granen huset  F-klass och Åk. 2
070–220 30 86, 070–222 37 78
Tallen huset  Åk. 1
070-348 10 62

Västra enheten
Avdelning Mars Åk. 2
072-143 84 77
Avdelning Jupiter Åk. 3-4
070-100 08 16
Grenen huset Studiecentrum
073-522 18 18

Kontakt

Joakim Bouvin Biträdande rektor

060-658 32 21, 073-270 26 63

Granbergsskolan Västra

060-658 32 20

Varbergsvägen 8-12
857 32 Sundsvall

Granbergsskolan Östra

060-658 32 20

Västeråsgatan 5-9
857 31 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.