Gångvikens skola F-6

I norra delen av Sundsvalls kommun finns Gångvikens skola.

Gångvikens skola är en liten och trivsam låg- och mellanstadieskola som består av en klassisk stenskola och en matsal med tillhörande idrottshall.

På skolan går cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 6. Ett 100-tal av dessa har även sin skolbarnomsorg på fritidshemmet som ligger i samma byggnad som skolan.

Arbetssätt

Vår utomhusmiljö är svårslagen, en stor gräsplan som inbjuder till rörelse och lek. På rasterna har vi många vuxna ute med eleverna och vi har ordnade rastaktiviteter.

Elevers trygghet

På skolan har vi ett trygghetsråd som arbetar aktivt med nolltolerans mot kränkande behandling. Rådet träffas en gång i veckan och det består av tre pedagoger och rektor. Vid träffarna diskuteras det aktuella läget på skolan.

Vi bedriver ett långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete för att avvärja risker för diskriminering, samtidigt som vi arbetar främjande med hälsa och friluftsliv.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

På vår skola kan eleverna äta frukost kostnadsfritt, varje dag.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Fritidshemmet

Telefon: 070-231 00 41

Marie Nyman

Skolsköterska
Telefon: 060-19 25 70, 070-398 14 68

Elevråd

Elevrådet träffas en gång per månad för att diskutera det som tagits upp under klassråden. Alla klasser från åk 1 till 6 har representanter i elevrådet. Ordförande och sekreterare är elever ur åk 5 och 6.

Elevrådets årshjul

  • Augusti-september: Uppstart av elevrådet. Likabehandlingsplanen
  • Oktober: Utvecklingssamtalen. Vad tycker eleverna om dessa?
  • November: Lärmiljön. Hur upplever eleverna lärmiljön i klassrummet?
  • December: Utveckla sin fulla potential. Kan alla nå dit de vill? Får de rätt stöd?
  • Januari: Utvärdering av skolan. Vad fungerar bra respektive mindre bra?
  • Februari: Bemanning. Är det tillräckligt med vuxna? Ute och Inne? Känns det tryggt?
  • Mars: Hälsa och mående. Hur gör vi för att må bra? Mat, sömn, motion, attityd och beteende.
  • April: Trygghetsvandring. Revision av likabehandlingsplanen.
  • Maj-juni: Kunskaper under året. Vad har vi lärt oss?

Matråd

På Gångvikens skola har vi ett matråd som träffas en gång per månad. Varje klass, från förskoleklassen till åk 6, skickar en representant som tillsammans med kökspersonalen och rektor diskuterar frågor om allt som rör matsituationen. Dessa frågor lyfts sedan på klassråden.

Matrådet arbetar för att skapa en matsituation så att alla får matro.

Skolråd

Rådet består av föräldrarepresentanter från samtliga klasser, personal och rektor.

Vid mötena lyfts skolfrågor, information från rektor samt elevernas frågor och funderingar. Vi har exempelvis jobbat mycket med trafiksituationen runt skolan och återkommer ofta till denna fråga för ytterligare förbättringar. Ibland bjuder vi även in aktuella personer utanför skolverksamheten.

Kontakt

Gångvikens skola

060-19 25 91

Besöksadress
Finstavägen 1
863 21 Sundsbruk
Postadress
Sundsvalls kommun
Gångvikens skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.