Essviks skola F-6

Essviks skola är naturskönt belägen, vid skogsbrynet på halvön Essvik vid Ljungans utlopp i Njurunda, drygt en mil söder om Sundsvall.

Essviks skola är från höstterminen 2020 en del av Nivrenaskolan

 

Här inspireras vi av naturen.

Det ska vara tryggt, meningsfullt, roligt och utmanande att gå på vår skola.

På Essviks skola finns verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex, samt fritidshem.

Arbetssätt

Matematiklyftet

Essviks skola är med i Skolverkets fortbildningssatsning för pedagoger: Matematiklyftet. Syftet med fortbildningen är att stärka och utveckla kvalitén på undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

I matematiken utvecklar barnen sin förmåga att formulera och lösa problem, samt reflektera över sina strategier och resultat.  Vi vill att barnen ska lära sig på ett lustfyllt sätt och använder olika sätt (matteböcker, praktisk matte, mattespel på iPad) för att arbeta med ämnet matematik.

Skogen i skolan

Att jobba med lärande på ett sätt som kopplar ihop teori och praktik, ger fler elever bättre möjlighet att nå målen. Skogen i skolan är ett utomhusbaserat lärande i en berikande lärmiljö.

Den pedagogiska idén bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Skolans lokala lovdagar

Sjukfrånvaro

Vårdnadshavare anmäler via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Personalrum

Telefon: 060-65 837 80

Förskoleklass/Fritidshem

Telefon: 060-65 837 82

Skolsköterska

Cecilia Wallin
Telefon: 073-143 52 91

Elevråd

På Essviks skola är elevinflytandet en del av vårt trygghets- och nolltoleransarbete.
Våra elever kan påverka och är delaktiga. Vi arbetar för att eleverna tar ansvar över sin skolmiljö (social, kulturell och fysisk skolmiljö) och blir medvetna om de rättigheter och skyldigheter, som vi har i vårt samhälle

Olika sätt att mötas och samverka är klassråd(kontinuerligt och vid behov), elevråd(4 gånger per termin) och olika evenemang som planeras och genomförs av elever och/eller tillsammans med personal.

Skolråd

I skolrådet finns representanter från både föräldrar och personal.
Skolrådet

  • sätter sig in i och diskuterar skolans mål och verksamhet
  •  utvärderar mål och verksamhet
  •  arbetar för ökad samverkan mellan föräldrar och skola
  •  har insyn i skolans ekonomi.

På Essviks skola kallas skolrådet för Skolforum. Ett exempel på aktivitet som Skolforum är extra delaktig i, är FN-dagen under Internationella veckan. FN-dagen avslutas med gemensam lyktkväll vid Ljungans strand då vi sjunger fredssånger vid elden, innan vi sjösätter lyktorna.

Kontakt

Agnes Waiswa biträdande rektor

073-579 22 64

Essviks skola

060-658 37 78

Mistelvägen 4
862 34 Kvissleby

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.