Bredsands skola F-6

Endast några hundra meter från havet, beläget i centrala Bredsand, finns Bredsands skola.

Här möter vi världen och lär oss för livet!

När människor möts uppstår magi. I den magin kan vi tillsammans skapa vad vi vill. Det fysiska mötet prioriterar vi högt det är där vi kan tillsammans maxa jaget för laget.
För att maxa jaget utgår vi alltid från varje enskilt behov. Vi arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Därför har vi skapat många mötesplatser. Helt enkelt ett mervärde för varje människa. Vi menar att det fysiska mötet är oslagbart.
Det är i mötet som det fantastiska och unika i varje människa kan synas. Det är i mötet lärande för livet uppstår.

Bredands skola är en skola från förskoleklass till årskurs 6, med fritidshemsverksamhet. På skolan finns också introduktionsklasser för nyanlända elever.

Arbetssätt

Vi satsar på social kompetens, att alla blir sedda och respekterade. Stor vikt läggs vid rörelse och kultur, samt på elevinflytande via våra elevdemokratigrupper.

Vi har mycket engagerad och kompetent personal som är duktiga på att se den enskilda eleven och dess behov. Stor vikt läggs vid elevernas förhållningssätt mot varandra och detta tillsammans gör att vi har en god stämning på skolan.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukanmälan kl. 07.30-08.10

Telefon: 060-658 33 80

Fritidshem

Lill-fritids telefon: 070-191 62 39
Stor-fritids telefon: 073-270 72 91

Skolsköterska

Telefon: 070-647 14 52

Elevråd

Elevinflytande värderas högt på vår skola. Här har vi konkreta arbetsformer för att förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Eleverna tränas i att ta ett personligt ansvar. Elevrådet tillsammans med Skol-if är två utbildningsformer vi är stolta över.

Elevrådet på Bredsands skola har två representanter, en flicka och en pojke från varje klass 1-5. I år 3-4-5 är det fasta representanter. Under hela läsåret har vi ett rullande schema för att de yngre eleverna ska få möjlighet att lära sig hur ett elevråd fungerar. Vi har möte en gång i månaden då alla representanter tar med sig klassrådens protokoll som läses upp. Två lärare och rektor ansvarar elevrådet. Elevrådet är också skolans kulturråd. Kulturrådet är kopplat till vårt Skapande skola-projekt. Elevrådet ansvarar för aktiviteterna kulturveckan och talangjakten.

Skolråd

På Bredsands fritidshem vill vi att barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga. Lek, rörelse och utomhusvistelse är viktigt för barnens hälsa och lärande. Vi är ett mångkulturellt fritidshem, där vi möter världen och lär oss av varandra.  På Bredsands fritidshem finns två avdelningar: Lill-fritids och Stor-fritids.

Lill-fritids

Öppettider: 06.15-17-30
Telefon: 070-191 62 39

Stor-fritids

Öppettider: 07.00-17.30
Telefon: 073-270 72 91

Bredsands skolas Likabehandlingsplan

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Följ Bredsands fritidsgård på Facebook

Kontakt

Bredsands skola

060-658 33 80

Tallvägen 1
854 66 Sundsvall
Telefon: 060-658 33 80

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.