Bergsåkers skola F-9

Bergsåkers skola ligger fyra kilometer väster om centrala Sundsvall. Undervisningen utgår från de tre grundpelarna kunskap, kultur och idrott.

Bergsåkers skola grundar sin undervisning på att se helheten hos eleven. Genom att blanda estetiska, teoretiska och praktiska moment låter vi eleven använda alla sina sinnen. Vi satsar också på att utveckla social kompetens och ledarskap hos eleven.

Bergsåkers skola är en skola från årskurs F till 9 samt med fritidsverksamhet. År F-2 finns i lokalen  Österro ( tidigare Österro skola) som ligger strax nordväst om Bergsåker.

En totalrenovering av skolan färdigställdes under hösten 2015. Här på Bergsåkers skola har vi tillgång till elljusspår, fotbollsplan, skidspår och skridskoplan.

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Arbetssätt

I flera år har personalen på Bergsåkers skola stolt arbetat med de tre grundpelarna kunskap, kultur och idrott. Det har resulterat i att våra elever nått goda kunskapsresultat och erövrat många framgångar både på den idrottsliga och musikaliska arenan.

Bergsåkers skola har en engagerad personalstyrka som jobbar hårt för att eleverna ska ges möjligheter att nå sina fulla potentialer och trivas på skolan. Med rätt stöd och rätt utmaningar vill vi hjälpa eleverna att utvecklas och nå fina resultat. Tillsammans med föräldrarna handleder och stödjer vi eleverna i att nå kunskapsmålen.

Bergsåkers skola är en plats där vi tillsammans investerar i vår gemensamma framtid – eleverna.

Du hittar matsedeln för Bergsåkers skola på Din Skolmat.
Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

Bergsåkers skolrestaurang är en restaurang i förändring och ambitionen är att laga all mat på plats här i skolans kök.

Restaurangpersonalen arbetar för att erbjuda skolans elever god, hälsosam och klimatsmart lunch varje dag.  För de elever som går på fritids erbjuds även frukost och mellanmål.

Restaurangen och dess personal är en värdefull del i skolans strävan mot goda studieresultat för eleverna. En bra relation med elever och pedagoger här på skolan är viktigt för restaurangpersonalen som deltar i elevråd, lokala skolrådet, har ett matråd samt gör klassrumsbesök.

instagram kan du följa vår skolrestaurang!

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Skolexpeditionen

Telefon: 060-19 23 00

Skolsköterska

Marlene Lindström
Telefon: 060-19 23 54

Lena Norell
Telefon: 060-19 23 43

Studie- och yrkesvägledare

Victoria Lillestöl-Larsdotter
Telefon: 060-19 23 03

Bergsåkers fritidshem

Telefon: 060-19 23 32

Österro

Förskoleklass (A-huset)

Telefon: 060-19 23 38

Skola och fritidshem (B-huset)

Telefon: 060 -19 23 40, 070-189 13 62

Skola Månen, Stjärnan, Orion (C-huset)

Telefon: 060-19 23 39

Bergsåkers skola vill engagera elever och föräldrar så att elevråd, föräldraråd och skolråd blir en naturlig länk i vår verksamhet.

Elevråd

  • Elevrådet ska verka för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras verksamhet och deras utbildning.
  • Elevernas intresse ska alltid sättas främst.
  • Elevrådet ska föra elevernas gemensamma talan i aktuella frågor.

Föräldraråd

Föräldrarådet är vårdnadshavarnas egen organisation. Skolan hjälper till genom att samla in frivilliga representanter från skolans föräldramöten. Skolan bistår också med bland annat information och lokaler i den mån det önskas.

Skolråd

Skolrådet består av representanter för vårdnadshavarna, eleverna, lärarna och skolledningen. Här diskuterar vi olika gemensamma frågor av betydelse för skolan. ibland arrangerar vi bra saker för eleverna, vi får mer ingående information om vad som händer på skolan och inte minst så kan vi påverka skolans utveckling. Skolrådet träffas vanligen kvällstid tre gånger per termin.

Begsåkers fritidshems uppgift och verksamhetsidé är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Detta skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Vår verksamhet bygger på insikten att barnens utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang.

Öppettider

Måndag-Fredag
Morgonfritids: 06:30-08:00.
Eftermiddagsfritids: 13:30-17:30.
Mellanmål: 14:00 – cirka 14:15
Uterast: Cirka 14:15-14:45

Därefter olika aktiviteter under eftermiddagen.

Studiedagar och lovdagar är vi på Österro fritidshem.

Kontakt

Bergsåkers fritidshem telefon: 060-19 23 32
Österro fritidshem telefon: 060-19 23 40

Kontakt

Linda Persson Biträdande rektor

070-191 58 33

Anita Söder Biträdande rektor

060-19 23 04, 073-270 20 89

Christer Schmidt Biträdande rektor

060-19 23 37, 070-647 15 37

Bergsåkers skola

060-19 23 00

Besöksadress
Härmstavägen 2
Postadress
Box 12034
850 12 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.