Ankarsviks skola F-3

Skolan ligger mitt i byn Ankarsvik på södra Alnön. Vacker havsutsikt, gångavstånd till strand och skogsområden finns i vår närhet.

Gården på Ankarsviks skola

Foto: Ankarsviks skola

Ankarsviks skola är från höstterminen 2020 en del av Vibackeskolan

Vi på Ankarsviks skola vill ta tillvara elevers olikheter, talanger och förmågor. Såväl elever som personal och föräldrar ska känna trygghet i att deras behov och möjligheter synliggörs och respekteras.

Om skolan

Ankarsviks skola är en F- 3 skola som ligger på södra Alnö utanför Sundsvall. På skolan går cirka 70 elever. Nästan alla av dessa har även sin skolbarnomsorg på fritidshemmet som ligger i samma byggnad som skolan. I skolans närhet ligger Lanternans förskola som vi samarbetar med för att få en smidig övergång från förskola till förskoleklass/skola.

Arbetssätt

Natur och hälsa är en stor och viktig del av våra elevers skolgång, inte minst på grund av skolans naturnära läge. Vi jobbar också aktivt med den digitala skolutvecklingen på olika sätt och strävar efter att vara en skola i framkant inom detta område. Vi har SMARTboard, som är en interaktiv whiteboard med touch-funktion i samtliga klassrum, och alla elever har tillgång till Ipads och datorer i undervisningen.

Du hittar matsedeln för skolan på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta!

På Ankarsviks skola har vi den stora förmånen att få maten lagad på plats. I köket hittar ni Anna och Annika som engagerat ser till att det finns något för alla smaker. Maten ska vara lagad av närproducerade ekologiska varor så långt det är möjligt. Eleverna får vara med och påverka genom önskeveckor.

Vi garanterar alltid en hälsosam lunch. Varje dag serveras dagens lunch med salladsbuffé, bröd samt en soppa som alternativ. Mätta elever bidrar till bättre kunskaper.

Sundsvalls kommunala skolors läsårstider och lokala lovdagar finner du på webbsidan Lov, läsår och ledigheter. 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare via Vklass eller genom att ringa 010-888 70 50 (talsvarstjänst).

Skoladministratör/skolskjuts.

Pia Kriikkula
Telefon: 060-19 49 00

Fritidshem

Delfinen:070-191 31 92

Maneten:072-143 61 73

Köket

Telefon: 073- 843 56 38

Johan Svedin

Vaktmästare
Mobil: 073- 270 23 35

Elevråd

Innan varje elevråd har klasserna klassråd där de lyfter olika frågor som rör skolan. Sedan tar elevrådsrepresentanterna med sig det vidare till elevrådet.

Målsättningen för vårt elevråd är att skolans elever ska vara med och påverka, besluta och ta gemensamt ansvar för hur vi lever och arbetar tillsammans.
Vi på Ankarsviks skola anser att ett aktivt elevråd där alla känner ansvar och delaktighet ger eleverna möjlighet att påverka sin skolsituation. Vi är också av åsikten att ett ökat inflytande leder till ett ökat ansvarstagande och lust att lära. Vi tror att vi tillsammans kan göra Ankarsviks skola ännu bättre. Elevrådsmöte hålls en gång per månad och rektor är med vid mötena.

Skolråd

Syftet med ett skolråd är att vara länken mellan skolan och föräldrar/elever och skolans personal. Syftet med Skolrådet är också att öka möjligheten för föräldrar att få insikt och förståelse för skolans arbete. Det ska också vara ett forum där skolan kan få råd från er föräldrar i särskilda frågor.

Vi vill vara ett stöd och hjälp för skolans personal när det gäller våra barn och på sätt positivt kunna påverka skolan arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare. Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor.

Skolrådet träffas en till två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och elever. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan. På föräldramöten har skolrådet ansvar för att frågor från föräldrar tas med till skolrådets möte samt att dela med sig information från skolrådets möte.

Vår målsättning på Ankarsviks fritidshem är att skapa trygghet, stödja elevens utveckling och att lära eleverna ta ansvar och bidra till att eleverna får förståelse för varandras olikheter.

Detta vill vi uppnå genom att

  • Ha fasta rutiner, normer och regler
  • Alla elever blir sedda och bekräftade
  • Eleverna kan vända sig till alla vuxna på skolan
  • Eleverna erbjuds en blandning av planerade aktiviteter och möjlighet till fria val
  • Aktiviteter utomhus
  • Kontinuerlig föräldrakontakt

En nyhet är att vi numer har två fritidsavdelningar, avdelning Delfinen och avdelning Maneten. På Maneten har vi fritids för år 2 och uppåt, på Delfinen har vi fritids för de yngre åldrarna.

Öppettider

06.30-17.30

Kontakt

Delfinen:070-191 31 92
Maneten:072-143 61 73

Kontakt

Karin Rönnblom Biträdande rektor

060-19 49 15, 070-180 90 27

Ankarsviks skola

060-19 49 84

Besöksadress
Korvettvägen 24
865 51 Ankarsvik
Postadress
Sundsvalls kommun
Ankarsviks skola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.