Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är för ungdomar som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i gymnasieskolan därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

På Skolverkets hemsida får du bland annat veta vilka ungdomar som har rätt att gå i gymnasiesärskolan och vad som gäller för skolplikten för barn bosatta i Sverige. I Skolverkets broschyrer kan du få fördjupad information.

Gymnasiesärskolan, skolverket.se

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning.

Fyraåriga program

Alla program inom Sundsvalls gymnasiesärskola är fyraåriga och består av ett antal kärnämnen som alla läser. Dessutom finns vissa karaktärsämnen som är speciella för varje program.

Gymnasiesärskolans program med kontaktuppgifter, Sundsvalls gymnasium:

Ansökan till program inom gymnasiesärskolan Sök gymnasiet

I de flesta program ingår även dessa kurser:

Kommunikation och samspel

där vi tränar att kommunicera med andra människor, att lyssna, samtala, presentera och förmedla ett budskap men också att träna att lösa konflikter.

Mat och boende

där vi tränar alla delar som hör till ett eget boende, såsom städa, tvätta, handla, laga mat, planera ekonomi och mycket mer. Undervisningen sker delvis i en träningslägenhet.

Individuellt val

där man väljer mellan olika aktiviteter och kan arbeta med ett ämne som man är speciellt intresserad av, tillsammans med kamrater från andra program.

På gymnasiesärskolan lägger vi stor vikt vid den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, där man gör praktik på olika arbetsplatser, framför allt i år 3 och 4.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.