Norrbackaskolan

Norrbackaskolan är en träningsskola som ligger i den natursköna stadsdelen Haga, med närhet till Norra Berget.

Norrbackaskolan

Foto: Norrbackaskolan

Skolan vänder sig till barn och ungdomar med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå, med behov av en anpassade lärmiljö.

Välkommen till Norrbackaskolan!

På skolan finns fyra grupper med tre till fem elever i varje. Vi har en mycket hög personaltäthet för att kunna tillgodose dina behov.
På vår skola finns många olika yrkesgrupper som samarbetar. Du som elev möter lärare, specialpedagoger,sjukgymnast och elevassistenter.
Musik har du ibland enskilt med skolans musikhandledare och ibland sjunger alla tillsammans. På skolan finns även förstelärare och rektor.

Ta del av vårt arbete i vår blogg

Skolan har fått projektmedel för att undersöka hur man genom delaktighet, jämlikhet och mångfald kan öka livstillgängligheten för elever med flerfunktions-nedsättningar.

I bloggen Norrbackaskolan berättar vi med text, bild och film om projektet, och om våra tankar kring pedagogik, motorik och kommunikation – ja hur vi och våra elever upplever vår vardag.

På Norrbacka arbetar vi målmedvetet med att utveckla varje elevs kommunikation. Vårt arbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Vi planerar utifrån läroplanen.
Planeringen utgår från dina intressen och vilka förmågor du behöver utveckla.

Vi utgår ifrån en tydliggörande pedagogik i tid, rum och miljö.

Hos oss får du bland annat individuellt anpassat:
• schema
• arbetsmaterial
• kommunikationsmetod
• digitala verktyg

Norrbackaskolan är en grundsärskola med inriktning träningsskola.
Vi arbetar efter grundsärskolans läroplan – inriktning träning.

Fem ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Som elev på skolan får du bland annat tillgång till

• Motoriska träningsprogram upplagda av skolans leg.sjukgymnast.
• Musik och drama tillsammans med vår musikhandledare.
• Sinnesrum
• Taktil beröring
• Kommunikationsmetod AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).
• Träning i Norrlidens habiliteringsbassäng.
• Rullstolsdans
• IT-verktyg
• Fritids
• Engagerad och kompetent personal

På Norrbackaskolan arbetar vi för lärande möten för optimal utveckling och delaktighet.

Våra ledstjärnor

Kompetens – kunskap
Närvaro
Uppmuntran
Ödmjukhet
Respekt

Vi delar skolrestaurang med Mimerskolans högstadium.
I skolrestaurangen serveras det en stor salladsbuffé till dagens lunch. Det finns möjlighet till individuella lösningar vad det gäller kosten.

Vi har en skolsköterska som är kopplad till Norrbackaskolan. Hon heter Chatarina Graneheim och är placerad på Hagaskolan.
Sundsvalls kommunala skolor värnar om och utvecklar en miljö som är bra för den fysiska och psykiska hälsan.
Elevhälsa i Sundsvalls kommun ska utformas och utvecklas så att den ger förutsättningar för en likvärdig lärandemiljö för alla elever i Sundsvalls kommuns skolor.
Elevhälsans aktörer ska finnas nära elevens vardag, och är en viktig resurs för att ge varje elev det stöd den behöver.

Kontakt
Chatarina Graneheim
chatarina.graneheim@sundsvall.se
Skolsköterska
Telefon: 060- 658 38 23
Mobil: 070-308 97 74

Norrbackaskolan erbjuder fritidsverksamhet för dig upp till det år du fyller 13.
Fritids bedrivs i skolans lokaler med personal som följer dig  under hela dagen. Fritidsverksamheten genomsyras av struktur, kommunikation och planerade aktiviteter utifrån dina behov.

Kontakt

Norrbackaskolan

060-19 29 25

Baldersvägen 70

Gunilla Colldén Rektor Norrbackaskolan, Samordnande rektor särskolan Sundsvalls kommun

070-100 08 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.