Norrbackaskolan

En fallskärm och ballonger som ligger på marken.

Norrbackaskolan är en grundsärskola med inriktningen träningsskola. Skolan vänder sig till elever med funktionsnedsättning i behov av en anpassad lärmiljö.

Norrbackaskolan flyttar under sommaren 2020 till helt nya anpassade lokaler i före detta Nackstaskolan.

Nackstaområdet erbjuder närhet till en lekmiljö där det till stor del är handikappanpassat. Där finns till exempel tillgång till en karusell som man kan köra upp en rullstol på, likaså en nergrävd studsmatta som ger möjlighet att studsa sittande i sin rullstol.

Skolan har även närhet till natur och Sundsvalls centrum. På Norrbacka finns, förutom skolverksamhet, även ett fritidshem och en specialförskola. Dessa verksamheter samarbetar med varandra.

På Norrbackaskolan arbetar vi målmedvetet med att utveckla varje elevs kommunikation. Vi använder oss främst av kommunikationsverktyget PODD. Vårt arbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Skolan har en god personaltäthet för att kunna tillgodose elevernas specifika behov. På skolan samarbetar de olika yrkesgrupperna för att hela tiden utveckla verksamheten.

Eleverna möter speciallärare och specialpedagoger med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, elevassistenter, musikhandledare, fysioterapeut, måltidsbiträde, vaktmästare och rektor.

Vi arbetar efter grundsärskolans läroplan – inriktning ämnesområden. De fem ämnesområdena är:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Undervisningen sker både på individ- och gruppnivå. Vi arbetar även med kompisklasser. Det är två klasser som arbetar mer tillsammans både med elever och personal.

Skolan har ett nära samarbete med fritidshemmet och förskolan. Vi arbetar aktivt för att ha en röd tråd mellan de olika verksamheterna.

Vår skolmat levereras från Västermalms gymnasiums kök. Det finns möjlighet till individuella lösningar utifrån elevernas behov där vårt eget måltidsbiträde har en viktig roll.

Norrbackaskolans skolsköterska heter Chatarina Graneheim och är placerad på Bosvedjeskolan.

I skolans elevhälsoteam ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, socionom, specialpedagog, fysioterapeut och rektor.

Kontakt

Chatarina Graneheim, skolsköterska
chatarina.graneheim@sundsvall.se
Telefon: 060-658 38 23
Mobil: 070-308 97 74

Norrbackaskolan erbjuder fritidsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 12 år.

Skolans elevassistenter arbetar även på fritidshemmet. Fritidsverksamheten genomsyras av struktur, kommunikation och planerade aktiviteter utifrån elevens behov. Det är en röd tråd genom Norrbackas olika verksamheter förskola, fritidshem och skola.

Kontakt

Norrbackaskolan

060-19 29 25

Axvägen 5

Gunilla Colldén Rektor Norrbackaskolan, Samordnande rektor särskolan Sundsvalls kommun

070-100 08 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.