Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för barn som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i grundskolan därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskola

I grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever, men undervisningen anpassas efter varje elevs behov.

Träningsskola

I träningsskolan går barn som inte kan gå i grundsärskolan. Kursplanen i träningsskolan är mindre teoretisk än grundsärskolans. Kursplanen omfattar fem ämnesområden

Kursplaner och betygskriterier i grundsärskolan kan du läsa mer om på Skolverket.
Läroplan grundsärskolan, Skolverket

Grundsärskolor med inriktning träningsskola i Sundsvalls kommun

Hagaskolan
Höglundaskolan
Kyrkmons skola
Ljustadalens skola
Nivrenaskolan
S:t Olofsskolan
Norrbackaskolan (endast träningsskola)

Individuell utvecklingsplan

Varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan utifrån sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Gunilla Colldén Rektor Norrbackaskolan, Samordnande rektor särskolan Sundsvalls kommun

070-100 08 01

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.