Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för barn som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i grundskolan därför att de har en utvecklingsstörning.

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskola

I grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever, men undervisningen anpassas efter varje elevs behov.

Träningsskola

I träningsskolan går barn som inte kan gå i grundsärskolan. Kursplanen i träningsskolan är mindre teoretisk än grundsärskolans. Kursplanen omfattar fem ämnesområden

Kursplaner och betygskriterier i grundsärskolan kan du läsa mer om på Skolverket.
Läroplan grundsärskolan, Skolverket

Grundsärskolor med inriktning träningsskola Sundsvalls kommun

Ljustadalens skola
Bosvedjeskolan
Alens skola
S:t Olofsskolan
Hagaskolan
Nivrenaskolan
Höglundaskolan
Norrbackaskolan (endast träningsskola)

Individuell utvecklingsplan

Varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan utifrån sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Gunilla Colldén Rektor Norrbackaskolan, Samordnande rektor särskolan Sundsvalls kommun

070-100 08 01

Madelén Bergström Pedagog/Samordnare

060-19 26 08, 070-147 09 88

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.