Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

För att hindra smittspridning av Covid-19 kan regeringen, kommunen eller huvudmannen besluta om att stänga förskola, fritidshem eller och pedagogiska omsorg.

Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn, trots att den ordinarie verksamheten är stängd.

Vårdnadshavare för en dialog med verksamhetsutövare (arbetsgivare) om vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Verksamhetsutövaren avgör om vårdnadshavaren behövs i verksamheten eller ej vid en eventuell stängning av förskola eller skola.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning. Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet.

Om du bedöms ingå i samhällsviktig verksamhet och är i behov av omsorg så anmäler du det till hemkommunen eller enskild huvudman.
Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg

Sundsvalls kommun inventerar behovet av omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Om du har gjort en anmälan till e-tjänsten eller på blankett före den 16 november är den inte längre giltig och du måste göra en ny anmälan.

Är du i behov av omsorg på förskola eller fritidshem och har ett samhällsviktigt arbete och inte kan ordna omsorg på annat sätt ska du anmäla det med hjälp av den här e-tjänsten.

Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Om du saknar svenskt personnummer, e-legitimation eller är familjehem, kan du skriva ut en blankett här: Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete, pdf

Kontakt: grundskolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.