Avgifter och regler för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

E-tjänst förskola/fritidshem

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2022, pdf

Läs mer om hur du betalar med E-faktura eller autogiro.

Inför lov/ledighet i förskolan

Det är just nu väldigt många barn anmälda att vara på förskolan under lovet/ledigheten. I och med rådande omständigheter vädjar vi till er vårdnadshavare att vi behöver hjälpas åt, så att både barn och personal kan få välförtjänt ledighet och vila.

Vi vill påminna om vad som gäller för er vårdnadshavare vid ledighet:

 • Barnen är lediga när vårdnadshavare är ledig (semester eller schemalagd ledighet)
 • Om en av vårdnadshavaren inte arbetar, exempelvis är föräldraledig, och den andra vårdnadshavaren har semester ska barnet vara ledigt
 • Det är viktigt att du meddelar förskolan hur ditt barn kommer att närvara under lovet/ledigheten
 • Anmäl inte närvaro på förskolan ”för säkerhets skull”. Vi planerar med bemanning utifrån de barn som är anmälda
 • Om vårdnadshavare tvingas bryta sin semester och återgå i arbete har hen rätt att ha sitt barn på förskolan. Meddela förändringen till förskolan så snart som möjligt
 • Håll barnens vistelseschema i Vklass uppdaterade och meddela eventuella förändringar så snart som möjligt. Det är nödvändigt för att ha rätt bemanning på förskolan, vilket är extra viktigt just nu.

Lov och ledighet förskola på andra språk

Inför lov/ledighet i förskolan på arabiska.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på dari.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på engelska.pdf
Inför lov/ledighet på finska Lomat ja vapaat suomeksi sida på webbplatsen
Inför lov/ledighet i förskolan på somaliska.pdf
Inför lov/ledighet i förskolan på tigrinja.pdf

Inför lov/ledighet i fritidshemmet

Det är just nu väldigt många barn anmälda att vara på fritids under lovet/ledigheten. I och med rådande omständigheter vädjar vi till er vårdnadshavare att vi behöver hjälpas åt, så att både barn och personal kan få välförtjänt ledighet och vila.

Vi vill påminna om vad som gäller för er vårdnadshavare vid ledighet:

 • Barnen är lediga när vårdnadshavare är ledig (semester eller schemalagd ledighet)
 • Om en av vårdnadshavaren inte arbetar, exempelvis är föräldraledig, och den andra vårdnadshavaren har semester ska barnet vara ledigt
 • Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet hur ditt barn kommer att närvara under lovet/ledigheten
 • Anmäl inte närvaro på fritids ”för säkerhets skull”. Vi planerar med bemanning utifrån de barn som är anmälda
 • Om vårdnadshavare tvingas bryta sin semester och återgå i arbete har hen rätt att ha sitt barn på fritids. Meddela förändringen till fritids så snart som möjligt
 • Håll barnens vistelseschema i Vklass uppdaterade och meddela eventuella förändringar så snart som möjligt. Det är nödvändigt för att ha rätt bemanning på fritidshemmet, vilket är extra viktigt just nu
 • Fritidshemmets öppettider kan komma att komprimeras.

Lov och ledighet fritidshem på andra språk

Inför lov/ledighet i fritidshemmet på arabiska.pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på dari.pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på engelska.pdf
Inför lov/ledighet på finska Lomat ja vapaat suomeksi sida på webbplatsen
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på somaliska.pdf
Inför lov/ledighet i fritidshemmet på tigrinja.pdf

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre inkomsttaket i maxtaxan måste du registrera inkomsten hos oss, för att få korrekt avgift. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem. Aktuellt inkomsttak hittar du i dokumentet Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och under menyerna Förskola – så kostar det och Fritidshem  –  så kostar det.

Saknar du e-legitimation? Blankett: Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem.

Nytt inkomsttak för avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Den 1 januari 2021 höjde Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från 49 280 kronor till 50 340 kronor. Det betyder att avgiften blir högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på över 49 280 kronor. Om du betalar maxtaxa i förskolan och till exempel har ett barn som är 1-2 år kommer din avgift att höjas med 32 kronor i månaden. Om du betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn heltid kommer din avgift att höjas med 21 kronor i månaden.

Maxtaxa 2021 för förskola och pedagogisk omsorg

1-2 år

Heltid

Avgift

Deltid

Avgift

15 timmar

Avgift

Barn 1

3 % 1 510 kronor 2.10 % 1 057 kronor 1.26 % 634 kronor

Barn 2

2 % 1 057 kronor 1.40 % 705 kronor 0.84 % 423 kronor

Barn 3

1 % 503 kronor 0.70 % 352 kronor 0.42 % 211 kronor

 

3-5 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 1 057 kronor 1.40 % 705 kronor
Barn 2 1.40 % 705 kronor 0.90 % 453 kronor
Barn 3 0.70 % 352 kronor 0.40 % 201 kronor

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 50 340 kronor (gäller från och med 1 januari 2021) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Maxtaxa 2021 för fritidshem och pedagogisk omsorg

 6-13 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 1 007 kronor  1.40 %  705 kronor
Barn 2 1 % 503 kronor  0.70 %  352 kronor
Barn 3 1 % 503 kronor  0.70 %  352 kronor

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 50 340 kronor (gäller från och med 1 januari 2021) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Fördjupning

Maxtaxa, Skolverket

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 09.30-11.30 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.