Avgifter

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller för barn placerade i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Ansök om plats i förskola och fritidshem

Förskolor och familjedaghem per skolupptagningsområde

Höjda avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från 1 januari 2017

Skolverket höjer inkomsttaket i maxtaxan till 45 390 kr per månad från och  med 1 januari 2017.

Om ditt hushåll har en gemensam inkomst mellan 43 760 och 45 389 kr per månad måste du göra en ansökan om nedsättning av avgift. I annat fall debiteras maxtaxa enligt inkomst 45 390 kr per månad.

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  dokument pdf

När ska jag ansöka om nedsättning av avgift?

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre än 45 390 kr .

Betala med E-faktura eller autogiro.

För ett hushåll med, till exempel, en 2-åring på heltid i förskolan innebär det en höjning med 26 kronor per månad om inkomsten är 45 390 kr eller mer per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg

1-2 år Heltid Avgift Deltid Avgift 15 tim Avgift
Barn 1 3 % 1 362 kr 2.10 % 953 kr 1.26 % 572 kr
Barn 2 2 % 908 kr 1.40 % 635 kr 0.84 % 381 kr
Barn 3 1 % 454 kr 0.70 % 318 kr 0.42 % 191 kr

 

3-5 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 953 kr 1.40 % 635 kr
Barn 2 1.40 % 635 kr 0.90 % 409 kr
Barn 3 0.70 % 318 kr 0.40 % 182 kr

 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Beräkna avgift för förskola och fritidshem

Fritidshem/pedagogisk omsorg

 6-13 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 908 kr  1.40 %  635 kr
Barn 2 1 % 454 kr  0.70 %  318 kr
Barn 3 1 % 454 kr  0.70 %  318 kr

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Beräkna avgift för förskola och fritidshem

Fördjupning

Maxtaxa på Skolverkets hemsida

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.