Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg, pdf

Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2021, pdf

Läs mer om hur du betalar med E-faktura eller autogiro.

Nytt inkomsttak för avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Den 1 januari 2021 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan från 49 280 kronor till 50 340 kronor. Det betyder att avgiften blir högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på över 49 280 kronor. Om du betalar maxtaxa i förskolan och till exempel har ett barn som är 1-2 år kommer din avgift att höjas med 32 kronor i månaden. Om du betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn heltid kommer din avgift att höjas med 21 kronor i månaden.

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre inkomsttaket i maxtaxan måste du registrera inkomsten hos oss, för att få korrekt avgift. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem. Aktuellt inkomsttak hittar du i dokumentet Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och under menyerna Förskola – så kostar det och Fritidshem  –  så kostar det.

Saknar du e-legitimation? Blankett: Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem.

Maxtaxa 2021 för förskola och pedagogisk omsorg

1-2 år

Heltid

Avgift

Deltid

Avgift

15 tim

Avgift

Barn 1

3 % 1 510 kr 2.10 % 1 057 kr 1.26 % 634 kr

Barn 2

2 % 1 057 kr 1.40 % 705 kr 0.84 % 423 kr

Barn 3

1 % 503 kr 0.70 % 352 kr 0.42 % 211 kr

 

3-5 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 1 057 kr 1.40 % 705 kr
Barn 2 1.40 % 705 kr 0.90 % 453 kr
Barn 3 0.70 % 352 kr 0.40 % 201 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 50 340 kronor (gäller från och med 1 januari 2021) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Maxtaxa 2021 för fritidshem och pedagogisk omsorg

 6-13 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 1 007 kr  1.40 %  705 kr
Barn 2 1 % 503 kr  0.70 %  352 kr
Barn 3 1 % 503 kr  0.70 %  352 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 50 340 kronor (gäller från och med 1 januari 2021) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Fördjupning

Maxtaxa, Skolverket

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.