Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg- pdf

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  dokument pdf

Betala med E-faktura eller autogiro.

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre än 47 490 kr måste du registrera inkomsten hos oss, för att få korrekt avgift. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem.

Saknar du e-legitimation? Blankett: Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskola/pedagogisk omsorg

1,2 år Heltid Avgift Deltid Avgift 15 tim Avgift
Barn 1 3 % 1 425 kr 2.10 % 997 kr 1.26 % 598 kr
Barn 2 2 % 950 kr 1.40 % 665 kr 0.84 % 399 kr
Barn 3 1 % 475 kr 0.70 % 332 kr 0.42 % 199 kr

 

3,4,5 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 997 kr 1.40 % 665 kr
Barn 2 1.40 % 665 kr 0.90 % 427 kr
Barn 3 0.70 % 332 kr 0.40 % 190 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 47 490 kr (gäller från och med 1 januari 2019) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Fritidshem/pedagogisk omsorg

 6-13 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 950 kr  1.40 %  665 kr
Barn 2 1 % 475 kr  0.70 %  332 kr
Barn 3 1 % 475 kr  0.70 %  332 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 47 490 kr (gäller från och med 1 januari 2019) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Fördjupning

Maxtaxa på Skolverkets hemsida

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.