Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg, pdf

Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, pdf

Läs mer om hur du betalar med E-faktura eller autogiro.

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre inkomsttaket i maxtaxan måste du registrera inkomsten hos oss, för att få korrekt avgift. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem. Aktuellt inkomsttak hittar du i dokumentet Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och under menyerna Förskola – så kostar det och Fritidshem  –  så kostar det.

Saknar du e-legitimation? Blankett: Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem.

Maxtaxa 2020 för förskola och pedagogisk omsorg

1-2 år

Heltid

Avgift

Deltid

Avgift

15 tim

Avgift

Barn 1

3 % 1 478 kr 2.10 % 1 035 kr 1.26 % 621 kr

Barn 2

2 % 986 kr 1.40 % 690 kr 0.84 % 414 kr

Barn 3

1 % 493 kr 0.70 % 345 kr 0.42 % 207 kr

 

3-5 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 1 035 kr 1.40 % 690 kr
Barn 2 1.40 % 690 kr 0.90 % 444 kr
Barn 3 0.70 % 345 kr 0.40 % 197 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 49 280 kronor (gäller från och med 1 januari 2020) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Maxtaxa 2020 för fritidshem och pedagogisk omsorg

 6-13 år

Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 986 kr  1.40 %  690 kr
Barn 2 1 % 493 kr  0.70 %  345 kr
Barn 3 1 % 493 kr  0.70 %  345 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 49 280 kronor (gäller från och med 1 januari 2020) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Fördjupning

Maxtaxa, Skolverket

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.