Avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om avgifter och regler som gäller plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

E-tjänst förskola/fritidshem

Regler för plats i förskola och pedagogisk omsorg- pdf

Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg – pdf

Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  dokument pdf

Betala med E-faktura eller autogiro.

Om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är mindre inkomsttaket i maxtaxan måste du registrera inkomsten hos oss, för att få korrekt avgift. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten E-tjänst förskola/fritidshem. Aktuellt inkomsttak hittar du i dokumentet Sundsvalls kommuns taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och under menyerna Förskola – så kostar det och Fritidshem  –  så kostar det.

Saknar du e-legitimation? Blankett: Inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem

Maxtaxa 2020 för förskola och pedagogisk omsorg

1,2 år Heltid Avgift Deltid Avgift 15 tim Avgift
Barn 1 3 % 1 478 kr 2.10 % 1 035 kr 1.26 % 621 kr
Barn 2 2 % 986 kr 1.40 % 690 kr 0.84 % 414 kr
Barn 3 1 % 493 kr 0.70 % 345 kr 0.42 % 207 kr

 

3,4,5 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2.10 % 1 035 kr 1.40 % 690 kr
Barn 2 1.40 % 690 kr 0.90 % 444 kr
Barn 3 0.70 % 345 kr 0.40 % 197 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 49 280 kr (gäller från och med 1 januari 2020) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Maxtaxa 2020 för fritidshem och pedagogisk omsorg

 6-13 år Heltid Avgift Deltid Avgift
Barn 1 2 % 986 kr  1.40 %  690 kr
Barn 2 1 % 493 kr  0.70 %  345 kr
Barn 3 1 % 493 kr  0.70 %  345 kr

Avgifterna i tabellerna ovan är beräknade på inkomsttaket i maxtaxan, 49 280 kr (gäller från och med 1 januari 2020) per månad. För inkomst under inkomsttaket kan du själv räkna ut din avgift genom att använda procentsatsen i tabellen. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas alltid som barn 1. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas på hushållets gemensamma inkomst (före skatt).

Fördjupning

Maxtaxa på Skolverkets hemsida

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Öppettider

Telefontid 10.00-12.00 måndag-fredag
Övriga tider hänvisas till forskolan@sundsvall.se
Inkassokrav och påminnelser hänvisas till 060-19 84 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.