Mat i förskolan

De måltider vi serverar i kommunens förskolor är för det mesta lagade i förskolans kök. Övriga får mat levererad från ett lokalt tillagningskök.

Vi strävar efter att laga maten så nära matgästen som möjligt. Alla rätter är näringsberäknade och menyn är sammansatt för att följa de “Nordiska näringsrekommendationerna” och Livsmedelsverkets riktlinjer för ”Bra mat i förskolan”.

Förskolans matsedel

Förskoleköket kan varje dag välja mellan tre olika maträtter att tillaga. Det gör att alla förskolor inte serverar samma rätt samma dag. Matsedeln är framtagen i samarbete mellan kockar och dietist.

Du kan ansöka om specialkost eller anpassad kost vid medicinska, etiska eller religiösa skäl. Det finns även möjlighet att få behovsanpassad måltid. Det krävs intyg från behandlande läkare, dietist eller logoped för behovsanpassad måltid i förskolan.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om specialkost via e-tjänst eller pappersblankett.

E-tjänst: Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola, e-tjanster.sundsvall.se

Blankett: Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid, pdf

Ansök varje år inför höstterminen eller så snart du fått reda på behovet av specialkost. Lämna in ansökan senast 2 veckor före starten för att garantera att anpassad kost finns när terminen startar. Om behov av specialkost uppstår under terminen skickar du in ansökan så snart som möjligt.

Intyg behövs i vissa fall

Vid ansökan om specialkost av medicinska skäl behöver du bifoga ett intyg från behandlande läkare, dietist eller logoped. Intyget ska vara inlämnat senast en månad efter att ansökan har gjorts, annars upphör specialkosten att erbjudas till dess att intyget har kommit in.

Specialkosten börjar lagas så fort ansökan kommit in. Intygets giltighetstid står på intyget och behöver uppdateras med samma intervall eller om justeringar görs innan dess. Detta gör du genom en ny ansökan där du bifogar gällande intyg.

Vid laktosintolerans eller icke allergisk överkänslighet mot livsmedel behövs endast ansökan varje läsår.

Ansökan om anpassad kost av etiska eller religiösa skäl kräver inget intyg. Ansökan ska uppdateras varje år och vid byte av förskola eller om förändringar i specialkosten behövs.

Lagring av personliga uppgifter

Din ansökan kommer att sparas och spridas till de som behöver känna till barnets behov av specialkost. Uppgifterna kommer dock vara skyddade för obehöriga att se. Vi följer reglerna för GDPR för god kontroll av hantering av personuppgifter.

Om du inte längre behöver specialkost eller anpassad kost ska detta meddelas snarast via e-tjänst eller blankett.

E-tjänst: Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola, e-tjanster.sundsvall.se

Blankett: Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid, pdf

Specialkost som inte utnyttjats under två veckor utan rapporterad frånvaro kommer att tas bort. Om behov kvarstår behöver vårdnadshavare meddela det.

Vid byte av förskola är det vårdnadshavarens ansvar att göra en ny ansökan och bifoga eventuellt intyg. Så länge tidigare intyg är fortsatt giltigt går det att skicka med i ansökan.

Medicinska skäl

Allergianpassad kost

Allergianpassad kost utesluter helt det livsmedel barnet/eleven är allergisk mot. Några vanliga allergier är mjölk-, ägg-, fisk-, spannmåls- och nötallergi. Vid luftburen allergi är det viktigt att notera det i ansökan och intyg eftersom det kräver speciella rutiner i köket.

Beskrivning av allergi eller intolerans

Allergier orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot ett protein som finns i livsmedlet. Det kallas för en allergen. De flesta får mindre allvarliga reaktioner som klåda eller magknip, men en del kan få svåra till livshotande reaktioner även om intaget av allergenen varit mycket liten. Även om symptomen är mindre allvarliga kan det medföra stora bekymmer för den som drabbas.

Intolerans eller allergi är lätt att förväxla.
Celiaki eller glutenintolerans är en autoimmun sjukdom där kroppen reagerar genom att inflammera tarmen vid intag av gluten.

Laktosintolerans beror på bristfällig eller helt avsaknad laktasproduktion i tarmen. Laktas är det enzym om bryter ner mjölksockret i tarmen. När mjölksocker inte bryts ner ordentligt kan de ge besvär som lös avföring och gaser.

Glutenfri kost (GF)

Glutenfri kost används främst till barn som har celiaki, men det finns även andra sjukdomar som behandlas med detta. Glutenfri kost serveras bara av medicinska orsaker och det behöver styrkas av intyg från läkare eller dietist.

Om ”dagens rätt” är glutenfri kan barnet ta från denna. Men vid behov kan man även få en personlig låda varje dag.

Laktosfri kost (LF)

Förskolans mat har oftast ett lågt innehåll av laktos. Även laktosintoleranta behöver oftast inte helt laktosfri kost, utan det räcker med låglaktoskost och laktosfri dryck. Att en måltid är låglaktos innebär att den som mest innehåller 2 gram laktos per portion. Laktosintolerans är ovanligt bland barn i förskoleålder. Magproblemen hos förskolebarn kan bero på annat. Kontakta barnavårdscentralen för råd.

Det finns två typer av laktosreducerad kost i förskolan:

 • Låglaktos kost med laktosfri dryck
  Barnet får laktosreducerad mat när rätten normalt innehåller mer än 2 gram laktos och laktosfri dryck
 • Laktosfri kost
  All mat är tillagad av laktosfria produkter och laktosfri dryck. Laktosfri kost är avsedd för dem som helt saknar det enzym som bryter ner mjölksocker. Kosten kan även användas för att testa toleransgräns vid utredning av laktosintolerans.

Observera att laktosfri och mjölkproteinfri kost inte är samma sak. Laktosfri kost saknar mjölksocker (laktos) och mjölkproteinfri kost saknar helt mjölkprodukter för att bli fri mjölkproteinet som kan orsaka allergi.

Diabeteskost

I regel behövs ingen speciellt anpassad kost till barn med diabetes. Däremot kan man behöva hjälp med vad man ska välja och hur mycket. Behövs speciella anpassningar som kolhydratberäkningar, extra mellanmål eller anpassade livsmedel lämnas intyg från behandlande dietist med specifikationer om hur kosten behöver justeras.

Nötter och sesamfrön

Alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön är förbjudna som ingredienser. Det gäller också personalens kaffebröd, kaffebröd vid föräldramöten, disco eller liknande. Trots detta är det viktigt att anmäla om ditt barn är allergiskt mot nötter och sesamfrö i ansökan om specialkost.

Andra sjukdomar

Det finns flera sjukdomar som kräver att man alltid eller ibland behöver justera kosten. Då behövs ett intyg som beskriver hur kosten behöver anpassas efter behov.

Icke allergisk överkänslighet

Vissa livsmedel kan orsaka eksem eller klåda och rodnad på huden utan att det beror på allergi. För att minska eller få bort besvären behöver då dessa livsmedel uteslutas. Därför kan man ansöka om att få kost fri från dessa under rubriken icke-allergisk överkänslighet. Dessa reaktioner växer oftast bort och är ofarliga. Därför är det bra att med jämna mellanrum testa om man får en reaktion för att se om det vuxit bort eller inte. Misstänker man att symptomen beror på intag av citronsyra ska de alltid utredas av vården och styrkas av läkare eller dietist. Andra symptom orsakade av livsmedel ska utredas av vården och därefter styrkas med intyg. Detta kan vara magsmärtor, förstoppning med mera.

Etiska skäl

Pescetarisk kost

Kosten innehåller vegetabiliska livsmedel (mat som kommer från växtriket), ägg, mejeriprodukter samt fisk och skaldjur. Inte kött från nöt, gris, lamm, vilt och fågel.

Lakto-ovo-vegetarisk kost

Kosten innehåller vegetabiliska livsmedel (mat som kommer från växtriket), ägg, samt mejeriprodukter som mjölk, fil, smör och ost. Inte kött, fisk och skaldjur.

Vegankost

Vegankost innehåller uteslutande mat som kommer från växtriket.

Inom Sundsvalls kommun kan vi inte garantera fullvärdig kost om vegankost serveras, även om måltiderna är väl sammansatta. Det beror på att den veganska kosten saknar eller har lågt innehåll av vitamin B12 och vitamin D. Det finns även risk för bristfälligt innehåll av andra näringsämnen och fettsyror.

Om ett barn önskar vegankost är det vårdnadshavarens ansvar att komplettera kosten med kosttillskott. Det finns få kosttillskott som är godkända för barn under 3 år, därför rekommenderar Livsmedelsverket att vänta med vegankost till efter 3 års ålder.

Religiösa skäl

Skolan erbjuder mat som är anpassad efter de fem världsreligionerna. I kommunen serveras inte halal eller koscher eftersom allt kött som köps in ska uppfylla de svenska djurskyddskraven. I stället serveras lakto-ovo-vegetarisk kost.

Utan fläskkött

Mat utan kött, blod och inälvor från gris.

Utan nötkött

Mat utan kött, blod och inälvor från kor men kan innehålla mjölkprodukter.

Blodfri och inälvsfri kost

Mat utan blod och inälvor, som lever och njure, från samtliga djur.

Särskilda dieter

Särskilda dieter som exempelvis LCHF, 5:2 och Atkins serveras därför inte i skolrestaurangerna. Inte heller önskemål om modedieter eller personliga övertygelser som Raw food, Clean eating och kost fri från socker, e-nummer eller liknande.

Att barnet endast ska få mat producerad i Sverige eller ekologiskt framställd mat är inte önskemål som förskolan kan tillmötesgå.

Kostpolitiska riktlinjer för Sundsvalls kommun, pdf innehåller flera mål för att främja miljön. Här är några exempel:

 • Vi arbetar för att öka våra inköp av ekologiska varor. Ett flertal förskolor är redan KRAV-certifierade
 • Vid livsmedelsupphandling efterfrågar vi animaliska produkter som är godkända enligt Svensk djurskyddslagstiftning
 • Vi väljer oftare matgryn istället för ris
 • Vi köper fisk märkt med MSC, ASC eller KRAV.

Läs mer

Allergi och överkänslighet, Livsmedelsverket
Nationella rekommendationer om specialkost och anpassade måltider, Kost & Näring

Andra webbplatser

Astma och allergiförbundet
Livsmedelsverket

Kontakt

Ellen Löfgren Idh Måltidsstrateg på Sundsvalls Mat & Måltider

060-19 15 31

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.