Dagbarnvårdarna i Njurunda

Dagbarnvårdarna är anställda av Sundsvalls kommun och arbetar i sitt egna hem tre dagar i veckan.

Hemmiljön ger barnen naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning, som kompletteras med planerade verksamheter. Barnen får då ta del av vårt kulturarv som seder och bruk genom lekar, sånger, berättelser och teaterupplevelser.

Barngrupperna består av fyra till sju barn i åldern ett till fem år. På måndagar och fredagar har vi gemensamma verksamhet i egen lokal på Tingsta som vi kallar “Kotten”. Lokalen var tidigare Tingsta förskola. Det gör att alla barnen lär känna alla dagbarnvårdare. Vid Dagbarnvårdarens frånvaro, som sjukdom, fortbildning eller semester, erbjuds barnen omsorg hos sin “vikarie-dagbarnvårdare”.

Familjedaghemmens uppdrag är att i nära samarbete med föräldrarna:

  • Stödja och stimulera barnens utveckling
  • Tillgodose deras behov av omvårdnad
  • Ge successivt vidgade kunskaper och erfarenheter av omvärlden med ett medvetet och pedagogiskt arbetssätt
  • Fostra barnen genom demokratiskt överenskomna regler och värdegrundsbaserat förhållningssätt

Kontakt

Bettina Åström Biträdande rektor

072-143 61 43

Dagbarnvårdarna i Njurunda

Tingstavägen 3
862 31 Kvissleby

Besöksadress
Svanvägen 9
862 32 Kvissleby

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.