Vreten/Rågens förskola

Vreten/Tellus förskola

Våra barn ska bli framtidens vinnare, vi är alla överens om detta. Vägen skall kantas av glädje, skratt och stjärneglans för det är då man lär sig bäst.

Förskolan finns i Nacksta. Vretens förskola är uppdelad på två hus, Vreten och Rågen. Vreten är en förskola där många kulturer samlas. Förskolan har en språkprofil och vår grund är vårt språkarbete. Vi är en förskola där det pedagogiska arbetet, ständigt är under utveckling.
Förskolan har en härlig utemiljö med närhet till skog och utebad samt många möjligheter till vinterlek.

Vår förskola utvärderas varje år med hjälp av kommunens föräldraenkät och kvalitetskriterierna där vi fått ett mycket bra resultat.
Våra barn ska bli framtidens vinnare, vi är alla överens om detta. Vägen skall kantas av glädje, skratt och stjärneglans för det är då man lär sig bäst.
Vårt språkarbete är nyckeln till framgång för våra barn. Vi funderar ständigt på vårt arbete, material och hur vi ska förändra och förbättra, både ute och inne. Hos oss finns en stor arbetsglädje och samhörighet.

En förskola full av språk, nyfikenhet och lärande…..

Vi använder vardagen som utgångspunkt i vårat pedagogiska arbete. Fokus ligger på vårat språkarbete som genomsyrar allt vi gör.
Barn som leker, språkar och använder sin kreativitet, får ett större ordförråd och en säkrare språkutveckling.
Vi uppmuntrar till lek, kamratskap, vetgirighet, språk- och läslust. Samtal och sånger får stor plats. Är man språkligt kompetent kan man tala, lyssna, skriva och läsa på alla sina språk.
Barnens intressen styr verksamheten. Vi har en ateljé där mycket upptäckande och utforskande sker.
Vi anser att utevistelsen ger möjlighet till ett lustfyllt lärande, med utgångspunkt från läroplanens mål. Därför väljer vi att vara ute de flesta dagarna under veckan. Utevistelsen bidrar också till att barnen håller sig friskare.

Vi har ett tillagningskök där vi lagar all mat från grunden.
Köket spelar en viktig roll för hela förskolan, och vi får hemlagad mat varje dag.
Vi individualiserar så att både barn och vuxna kan känna sig trygga med den mat som serveras. Detta oavsett om det gäller allergier, sjukdom, kulturell- eller religiös bakgrund.

Barnen är delaktiga med att varje dag hämta maten i köket och duka på avdelningen och i matsalen.

Mer om mat i förskolan

Vreten
Avdelning
Jupiter 1 : 070-319 28 76
Jupiter 2:  072-146 66 87
Tellus: 070-521 12 97
Mars: 072-146 66 79
Pluto: 072-146 66 71
Små stjärnorna: 070-190 47 42
Stora stjärnorna: 070-101 45 85

Köket
060 – 658 36 08

Kontor
060- 658 36 07

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Susanne Richter Biträdande rektor

073-271 26 24

Vretens förskola

060-658 36 07

Besöksadress
Sallyhillsvägen 32
853 53 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Vretens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vreten Måndag - Fredag 06.15-17.30
Rågen Måndag - Fredag 07.30-17.00

Var sidan till hjälp?