Vibacke förskola

Barn som leker vid Vibacke förskola

Vi har nära till natur som som inspirerar till härliga utflykter. Vår utemiljö har kuperad terräng där barn och pedagoger har stora ytor att röra sig på.

Hej och välkommen till oss på Alnön. Hos oss är det viktigt med en glad, positiv och tillåtande stämning. Vi vill bjuda på det lilla extra så att var och en som kommer hit ska känna sig välkommen och trivas. Vi försöker vara så tillmötesgående som möjligt mot föräldrarna, det mesta går att lösa.

Lyhörda

Vi brukar säga att vi spelar på gehör och då menar vi att vi noga läser av behoven i barngruppen, väntar in och ser vad det är som egentligen sker i barnens möten (men ingriper så klart när något inte är OK). Vi försöker så lite som möjligt avbryta barnens aktiviteter, ser vi att en fin lek/arbetssituation pågår så väntar vi lite med det vi planerat.

Vårt fokus är hela tiden barnens bästa och det är där vi lägger vår energi. Där barnen är, där är vi. Vi anser att vuxennärvaro är superviktig så vi kan stötta barnen i deras utveckling.
Vi försöker korrigera inte önskvärda beteenden så smidigt som möjligt för att inte kränka barnet och ibland räcker det med en handpåläggning.

Vi ger barnen tid och ro att lära sej olika färdigheter exempelvis  i lek, utforskande, på- och avklädning, matsituationen. Vi skapar matro, arbetsro och lekro.

Vi har inte bråttom, vi ska ingenstans.

Trygghet, glädje

Vi är ute i alla slags väder och den vuxne entusiasmerar barnen så de får en positiv inställning till utevistelsen.
För att det ska vara tydligt för barnen var man gör olika saker har vi delat in avdelningen i olika hörnor för olika aktiviteter och efter avslutad aktivitet stöder vi på ett lekfullt sätt barnen att plocka undan efter sig.
Tryggheten, glädjen, leken och lärandet, är naturliga inslag på förskolan. Detta går över alla avdelningar i hela huset.

En dag i vår verksamhet

Alla barn i huset som kommer före kl. 07.00 börjar sin dag på Pärlan.
Strax efter kl. 08.00 dukar vi fram frukosten och när den är avslutad hamnar några barn i fri lek, andra kan behöva att en vuxen styr upp en liten aktivitet (läsa, rita, bygga)

Någon gång runt kl. 09.00 (när det känns som bra läge) samlas vi en stund för att röra oss till musik, sjunga, ramsa mm och för att bestämma med barnen vilka aktiviteter som de kan välja mellan att måla, jobba med olika skapande material, uteaktivitet. Ibland går vi på utflykt, alla eller en mindre grupp.

Omkring kl 11.15 serveras lunch och innan dess har barnen tvättat händerna, gjort toalettbesök och eventuellt fått ny blöja.

Efter lunchen sätter sig en vuxen med några barn och läser saga, medan resten av barnen får hjälp att lägga sig i sina vagnar. Barnen har lite olika sovtider, även power-naps (kort vila). Några barn sover inne på madrass. Barnen som är vakna leker fritt eller erbjuds olika aktiviteter.
Kl. 14.00 väcker vi de sista barnen och när alla är “på benen” äter vi mellanmål. Resten av eftermiddagen kan t.ex. innehålla lek, rörelse till gympa-CD, målning, utelek.

Förskolan är kravcertifierad och det innebär att vi i första hand väljer krav/ekologiska/MSC produkter till köket. Vi har alltid 15 baslivsmedel som är “Kravmärkta”.

Vibacke förskola är KRAV- certifierad

Sedan i början på mars månad 2012 är vi en Krav-certifierad förskola. Krav är en fristående organisation som verkar för hållbar utveckling genom att ta fram regler för etisk, miljöanpassad livsmedelproduktion, samt främja hållbar produktion och konsumtion samt även kontrollera all Krav-produktion i en obruten kedja från producent till konsument. Krav-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Bra miljö & klimat

Kravs regler siktar mot en hållbar produktion och låg klimatpåverkan. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) inte användas.

God djuromsorg

Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna får gå ute hela året.

God hälsa

Krav-mat är ärligare mat- utan onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen. Hälsa kan dessutom handla om psykiskt och fysiskt välbefinnande, som Krav också står för.

Socialt ansvar

En Krav-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållande vid produktionsplatsen är undermåliga. Att gå med i Krav är ett eget beslut som vi kokerskor / kockar i förskoleköken Alnö / Ljustadalen / Sundsbruk beslutat.

Vi tycker att ” våra barn” är värda att få en bra start i livet med en giftfri och god tillagad mat, så långt som vår plånbok räcker.

Mer om mat i förskolan

Avdelningar:

Pråmen röd: 072-147 22 37
Pråmen blå: 072-147 14 43
Pärlan: 072-141 58 51
Snäckan: 072-147 74 84

Köket 060-658 31 62

Kontakt

Anna Danielsson Biträdande rektor

070-180 07 62

Anna-Karin Fors Biträdande rektor

070-191 72 48

Vibacke förskola

072-141 58 51

Pråmvägen 4
865 31 Alnö

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.