Västergatans förskola

Västergatans förskola

Vi ser tryggheten som grunden för ett lustfyllt lärande. Nyfikenheten leder oss till att utforska omvärlden tillsammans. Förskolan finns i Haga.

Västergatans förskola finns i stadsdelen Haga, nära till både natur och kultur. Förskolan består av fyra avdelningar och barngrupperna är åldersindelade för att vi på bästa sätt ska kunna möta barnen utifrån deras förutsättningar och behov.
Kalven är avdelningen för de allra yngsta (1 till 2,5 år). Fölet, Killingen, Lammet är avdelningarna för de lite äldre barnen ( 2,5 till 5 år).

Vi lägger stor vikt vid inskolningen som för oss är grunden för en bra relation mellan förskola och hemmet.
Förskolans förhållningssätt bygger på respekt för människan och dess tankar och åsikter. Ett barn som möts med respekt ger respekt tillbaka.

I vårt arbetsätt utgår vi från det kompetenta barnet och att barn kan, vill och känner lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld. Vi pedagoger ger barnet den tid det behöver i de många lärsituationerna som uppstår under en dag på förskolan och vi uppmuntrar samt stöttar utan att ta över. Vi lär av varandra.

Utvecklingsområden i Sundsvalls kommun

Vad betyder det för oss på Västergatan?
 
Språk är att varje barn, ges tillfälle att uttrycka sig i ord, beskriva, berätta, lyssna och reflektera utifrån sina förutsättningar och behov.

Barns inflytande är att barnen uppmuntras att ta egna initiativ, att själva söka svaren på olika frågor, att väcka tankar om vad, varför och hur de vill göra i olika situationer och att vi alla kan lära av varandra.

Genus är att bemötas individuellt oavsett kön och att få samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Alla ska bli respekterade för den man är.

Hälsa och miljö Vi vill ge barnen en bra balans mellan vila och aktivitet. Rika möjligheter till rörelse både inne och ut och en näringsrik kost.

Vi har en egen kokerska som lagar en god och näringsrik kost.
Maten lagas mestadels från grunden och vi försöker i möjligaste mån använda oss av ekologiska varor.
Söta produkter använder vi oss sparsamt av utan försöker istället öka intaget av frukt och grönt, i enlighet med livsmedelverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Kök: 060-658 31 31
Lammet: 070-100 08 06
Killingen: 070-189 35 87
Kalven: 070-187 08 19
Fölet: 070-183 53 71

Likabehandlingsplan för Västergatans förskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Västergatans förskola

060-658 31 31

Västergatan 32 B
856 42 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.