Västergatans förskola

barnhänder, en skogsdunge och barn som ritar

Vi ser tryggheten som grunden för ett lustfyllt lärande. Nyfikenheten leder oss till att utforska omvärlden tillsammans. Förskolan finns i Haga.

Västergatans förskola kommer att avvecklas och verksamheten kommer flyttas till den nya Geijer förskolan efter årsskiftet. Det går inte att söka plats på Västergatans förskola. Vi hälsar er varmt välkomna till Geijer förskolan istället. För vidare information kontakta rektor Martina Unger

Västergatans förskola finns i stadsdelen Haga, nära till både natur och kultur. Förskolan består av fyra avdelningar och barngrupperna är till viss del åldersindelade för att vi på bästa sätt ska kunna möta barnen utifrån deras förutsättningar och behov. Kalven och Fölet är avdelningarna för de yngre barnen, Lammet och Killingen är avdelningarna för de lite äldre barnen.

Vi lägger stor vikt vid inskolningen som för oss är grunden för en bra relation mellan förskola och hemmet.
Förskolans förhållningssätt bygger på respekt för människan och dess tankar och åsikter. Ett barn som möts med respekt ger respekt tillbaka.

I vårt arbetsätt utgår vi från det kompetenta barnet och att barn kan, vill och känner lust och nyfikenhet att utforska sin omvärld. Vi pedagoger ger barnet den tid det behöver i de många lärsituationerna som uppstår under en dag på förskolan och vi uppmuntrar samt stöttar utan att ta över. Vi lär av varandra.

Utvecklingsområden i Sundsvalls kommun – Språk och kommunikation och Hållbar utveckling

Vad betyder det för oss på Västergatan?

 Språk och kommunikation

Är att varje barn ges tillfälle att få uttrycka sig i ord, beskriva, berätta, lyssna och reflektera utifrån sina förutsättningar och behov. Likväl som att få möjlighet till att få kommunicera med olika uttrycksformer såsom drama, bild och form, sång och musik, dans och rörelse.

Hållbar utveckling

Enligt brundtlandrapporten (1987) är en hållbar utveckling “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Utifrån förskolans läroplan jobbar vi utifrån att En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. (Lpfö18 s.9)

För oss på Västergatan innebär det att jobba utifrån de grundläggande värderingar som värdesätter bl.a integritet, respekt för varandra och livet omkring oss. Visa på hur vi ska värna om naturen genom att inte slösa på dess resurser och att göra miljömedvetna val. Värna om varandra t.ex genom hylla våra olikheter, visar på olika perspektiv och tar demokratiska beslut.

Vi källsorterar med barnen, uppmärksammar de positiva följderna av minskat matsvinn, tar oss tid att stanna upp och undersöka vår närmiljö, tar med oss naturen in för att fortsätta undersöka och reflektera kring det. Låter barnen få en relation till naturen och få upptäcka hur den fungerar.

Hälsa och miljö

Vi vill ge barnen en balans mellan vila och aktivitet. Rika möjligheter till rörelse både inom- och utomhus samt en näringsrik kost.

Vi har en egen kokerska som lagar en god och näringsrik kost.
Maten lagas mestadels från grunden och vi försöker i möjligaste mån använda oss av ekologiska varor.
Söta produkter använder vi oss sparsamt av utan försöker istället öka intaget av frukt och grönt, i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Kök: 060-658 31 31
Lammet: 070-100 08 06
Killingen: 070-189 35 87
Kalven: 070-187 08 19
Fölet: 070-183 53 71

Kontakt

Västergatans förskola

060-658 31 31

Västergatan 32 B
856 42 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.