Vapelskogens förskola

Gården på Vapelskogens förskola

Vapelskogens förskola ligger i ett lugnt bostadsområde i Sundsvall. Nära förskolan finns skog och grönområden.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnensbehov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18)

Läroplan för förskolan, pdf

Barngrupperna

Vår förskola har fyra avdelningar som till stor del är åldersanpassade när det gäller miljö och material. Våra yngsta barn går på avdelningarna Kotten och Tallen medan dom äldre barnen går på Granen och Enen.

Samarbete

Vår målsättning är att skapa så stor trygghet som möjligt för barnen, och att de ska känna sig trygg även med pedagoger från övriga avdelningar.

Avdelningarna har gemensam öppning och gemensam stängning. Förskolan öppnar 06:30 och fram till 07:30 är alla tillsammans på avdelningen Kotten, där personal från de olika avdelningarna turas om att ta emot era barn. Klockan 16:30 samlas alla barn och personal på Granen. Under vår, sommar och höst samlas ofta barnen ute på gården. Avdelningarna samarbetar även under pedagogernas planeringstid och om personal är sjuka.

Under sommaren, vid julhelgen och på klämdagar samarbetar förskolan med närliggande förskolor. Vi strävar efter att förskolans identitet ska kännetecknas av trygghet, relationsskapande och en inbjudande miljö. Trygghet innebär stabilitet, struktur, rutiner och säkerhet. Relationsskapande är att förskolan ska vara en mötesplats där relationer och lärande skapas mellan barn, pedagoger och föräldrar. Kommunikation och dialog ser vi som en viktig del i förskolans verksamhet. Inbjudande miljö ska välkomna och utmana barnen att upptäcka – utforska och lära. Lokalerna ska främja en god arbetsmiljö samt vara inspirerande och förändringsbar.

Utevistelsen ser vi som någonting viktigt, och vi har målet att alla barn ska vara ute en stund varje dag.

Leken

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande (Lpfö18).

I köket arbetar vår kokerska Inna Yndefors och varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål.
Största delen av vår mat lagas från grunden på förskolan. Även brödet bakas i stor utsträckning här. Vissa dagar serverar vi vegetarisk mat och varje dag serverar vi säsongsanpassade grönsaker till maten.

Vi uppmärksammar och skapar glädje kring festligare tillfällen som helger och andra högtider. Vi vill att alla barn och vuxna ska gå från matbordet mätta, nöjda och glada!

Mer om mat i förskolan

Avdelningen Kotten
073-274 21 97

Avdelningen Granen
070-185 91 58

Avdelningen Tallen
073-270 81 74

Avdelningen Enen
072-147 72 03

Köket
060-658 33 51

Kontakt

Maria Dahl Biträdande rektor

072-143 40 41

Vapelskogens förskola

060-658 33 47

Besöksadress
Skiftesvägen 2c
854 62 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Vapelskogens förskola
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.