Sundsvalls Montessoriförskola

Sundsvalls Montessoriförskola är en kommunal förskola i det natursköna Sidsjöområdet med närhet till skogen och sjön.

På bilden finns vårt målade förråd

Välkommen till Sundsvalls Montessoriförskola Foto: Sundsvalls Montessoriförskola

 

Förskolan ligger cirka två kilometer från centrala Sundsvall och där går barn åldern ett till fem år.
Verksamheten startade hösten 2006 och bedrivs enligt Montessoripedagogikens riktlinjer och filosofi.
På förskolan finns två småbarnsavdelningar, Snödroppen och Tussilago, och tre syskonavdelningar, Vitsippan, Blåsippan och Gullvivan.

Det montessoriska arbetssättet bygger på en respekt för barnet och en tro på dess inneboende möjligheter till utveckling.
Varje ämne har specifika didaktiska materiel som väcker barnets nyfikenhet och inspirerar till nya upptäckter i verkligheten. De blir nycklar till omvärlden för barnet.

Pedagogen fungerar som en inspirerande handledare och som en länk mellan barnet och materielen. Miljön är lugn och inbjudande för barnet så att det kan välja att arbeta utifrån sina behov och önskningar. Allt går från det konkreta, verkliga mot det abstrakta, fantasifulla.

Vår miljö är väl förberedd i enlighet med Maria Montessoris filosofi och är indelad i fem olika ämnesområden:

 • Praktiska vardagsövningar

  Detta är de absolut viktigaste och mest grundläggande övningarna som bland annat stärker barnets jagkänsla och ökar självständigheten, förfinar motoriken och koordinationen, utvecklar barnets koncentration och sociala samspel.

 • Kulturämnen

  Här arbetar vi med historia, biologi, zoologi, geografi och vi börjar alltid med helheten först för att sedan gå in i detalj.

 • Språket

  Inom alla områden arbetar naturligtvis pedagogerna mycket medvetet med barnets språk. Vi leker språklekar, ljudlekar, rim och ramsor.
  Vi ger barnet form och ljud på bokstäverna. Vi har ett läsmateriel som är uppbyggt i etapper så att barnet först endast möter ord som är ljudenligt stavade för att sedan gå mot icke ljudenliga och ljudstridiga svårigheter.

 • Matematik

  Matematiken finns överallt runt omkring oss.
  Vi leker sifferlekar och gör räkneramsor.
  Vi har ett matematikmateriel som går från lätt till svårt, från konkret till abstrakt och som tränar en svårighet i taget.

 • Sensoriska materialet

  I detta material får barnen träna de olika sinnena hörsel, syn, smak, lukt och känsel.
  Det sensoriska materialet är en förberedelse för matematik.

Avdelning Snödroppen

073 – 270 34 33

Avdelning Tussilago

073 – 270 34 37

Avdelning Gullvivan

073 – 270 34 36

Avdelning Blåsippan

073 – 270 34 31

Avdelning Vitsippan

073 – 270 34 32

Likabehandlingsplan för Sundsvalls Montessoriförskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Anna-Carin Ljusberg Biträdande rektor

073-275 16 02

Sundsvalls Montessoriförskola

073-270 34 33

Besöksadress
Paviljongvägen 15 A
852 40 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Sundsvalls Montessoriförskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.