Storkens förskola

Storkens förskola

Välkommen till Storkens förskola i Skönsberg. Storken är en mångkulturell förskola med fem avdelningar.

Storkens mångkulturella förskola ligger centralt i Skönsberg. Förskolan har fem avdelningar, fyra avdelningar för barn i åldrarna ett till fyra år samt en femårsavdelning. Förskolans gård är stor och härlig och det är nära till hav och skog.

Traditioner

Storken är en stor förskola med gemensama traditioner för alla avdelningar.
Varje år firar vi påsk, midsommar och jul tillsammans.
Vi har några återkommande aktiviteter under året där alla barnen deltar. Exempel på sådana arrangemang är Internationellla barndagen, Storkenjoggen, Sagodagen, Vinterdagen och Maskeraddisco.

Värdegrunden

Storkens förskola har ett förhållningssätt som bygger på respekt för människan och dess tankar och åsikter. Människors lika värde och barnkonventionen är våra byggstenar.

Språket

Vårt språkarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Begrepp och ordförråd lägger grunden för barnens livslånga lärande. Vi arbetar med genomtänkt och konkretiserad barnlitteratur med syftet att locka och leda barnen in på nya spår och tankar som stimulerar barenens lärande.

Projekt och teman

Barnen kommer att få delta i längre projekt och teman med tydligt syfte som skapar förståelse och sammanhang för dem. Barnen får också utrymme för reflektion och inflytande genom samtal och pedagogisk dokumentation. Barnens tankar och idéer är viktiga i projektets process.

Modersmålsstöd

Förskolan samarbetar med olika modersmålslärare som är med barnen i verksamhet.

Vår verksamhet präglas av sång, musik, drama och rytmik.

I köket finns Storkens egna kokerska. Hon lagar all mat till förskolan. Maten individualiseras så den passar barnens olika kultur och religion.

Mer om mat i förskolan

Avdelningarna på Storken

Kråkan: 070-189 89 25

Sparven: 070-190 83 17

Svalan: 070-399 20 23

Anden: 072-147 04 60

Ugglan: 073-275 14 17

Köket: 060-19 97 07

Likabehandlingsplan för Storkens förskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Storkens förskola

070-190 83 17

Ortviksvägen 27
856 33 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?