Stjärnans förskola

Ett barn tittar på sin hand med ett förstoringsglas på Stjärnans förskola

Stjärnans förskola ligger centralt, nära staden och gångavstånd till skogen. Vi finns på Albäcksgatan 2-4.

Stjärnans förskola ligger mitt i Södermalm nära Sundsvalls centrum med ett rikt kulturutbud. I förskolans närhet finns även skogsområden. Dit går vi både sommar som vinter för att leka, utforska och upptäcka både djur och natur.

Under läsåret 2017-2018 totalrenoverades förskolan vilket också gjorde att vår utemiljö kunde förändras och förbättras.

För att möta alla barns behov och intressen har vi organiserat förskolan i tre åldersindelade avdelningar. Avdelningarnas material och miljöer är anpassade efter barngruppens behov och intressen.

Förskolans profil

Stjärnans förskola har som sin profil Hållbar framtid. Våra utvecklingsområden tar avstamp i den visionen och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra både miljöer och material.

Utvecklingsområden

Hälsa och välbefinnande

Att skapa ett hållbart samhälle där alla individer mår bra skapar de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna utveckla sin fulla potential och leva ett rikt liv.
Vikten av att förstå balansen mellan aktivitet och vila för oss som individer är central.

Språket som kommunikatör

Barnets tidiga språkutveckling ska vara i fokus för allt arbete på förskolan. Forskningen visar att tidiga insatser är viktiga för barnets förmåga på längre sikt.
Vårt uppdrag är att stimulera och göra barnen medvetna om sin egna kommunikativa förmåga. Genom att använda flera olika arbetssätt och metoder nås så många som möjligt.
Språket har också en viktig social funktion samt är konfliktmotverkande.

Vardagens matematik

Matematik är så mycket mer än bara siffror. Det handlar om att barnen ska få upptäcka grundläggande begrepp i leken båda inom – och utomhus för att utveckla sin matematiska förmåga. Med ökad kunskap om matematikens byggstenar skapas förutsättningar för att ta sig an och klara av olika typer av problemlösningar inom matematik.

Nyfikenhet på teknik

Utifrån framtida försörjningsbehov i vårt samhälle är det av största vikt att barnen kommer i kontakt med och får utforska teknik och artefakter. Vikten av att vara väl förtrogen med både begrepp och processer inom teknik, redan i förskoleåldern, skapar en grund för livslång nyfikenhet på hur saker fungerar och dess funktion.

Möta naturvetenskapliga fenomen

Kunskap om naturvetenskap är grunden för att kunna ha en förståelse för hur miljön fungerar och vad man kan göra för att få en hållbar framtid. Kemi, fysik och biologi är en naturlig del av barnens vardag här hos oss.

På förskolan serverar vi tre måltider varje dag, frukost, lunch och mellanmål.

Vi anser att det är viktigt med en nyttig, god och näringsrik kost, att barnen får uppleva olika sorters mat både i ursprungsform samt tillagat, därför jobbar alla avdelningar med Sapere modellen som innebär att vi får uppleva mat med alla våra sinnen. Stjärnan är KRAV certifierad och vi strävar efter att i så hög grad det går använda KRAV och ekologiska, närproducerade samt rättvisemärkta produkter.

Vår kock som jobbar i vårt kök lagar självklart maten från grunden.

Matsedeln är näringsberäknad för att följa Svenska närings rekommendationer och följer riktlinjerna som Livsmedelsverket och Svenska kommunförbundet sammanställt.

Mer om mat i förskolan

Telefonnummer till avdelningarna

Pluto:070-106 25 20

Luna: 070- 106 25 19

Tellus: 070-106 25 22 (Stängning)

Likabehandlingsplan för Stjärnans förskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Christin Grelsson Biträdande rektor

073-270 78 63

Stjärnans förskola

070-106 25 22

Besöksadress
Albäcksgatan 4
852 35 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Stjärnans förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.