Spikens förskola

Välkommen till vår förskola

Vi är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi har en bra utemiljö med kuperad terräng som tillgodoser barnens lek och rörelsebehov.
Förskolan arbetar med olika teman, och det ger barnen en allsidig verksamhet med
lek, rörelse, färg, form, musik, sång, matematik, språk, begreppsbildning och skapande.

Telefon till avdelningarna

Spiken 1: 060-658 31 93
Spiken 2: 060-658 31 94

Köket: 060- 658 31 95

Likabehandlingsplan för Spikens förskola

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Christin Grelsson Biträdande rektor

073-270 78 63

Spikens förskola

060-658 31 93, 060-658 31 94

Besöksadress
Granvägen 20-22
852 35 Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Spikens förskola
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?