Solstrålens förskola

Solstrålens förskola

Solstrålens förskola finner du på Aprilvägen i Sundsbruk. Förskolan ligger inte långt från Ljustadalens skola.

För oss på Solstrålensförskola är det viktigt att anpassa vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Vi erbjuder barnen en varierad dag med utevistelse, socialträning, skapandeverksamhet, vi leker bland annat med språket och med matematik och dessutom har vi en fantastisk gymnastiksal som vi använder flitigt.

Vår vision är att “Alla barn skall känna sig trygga på Solstrålens förskola”. För oss innebär det att barnen skall lockas till lek och lärande och i ett samspel med andra barn/vuxna skall de våga pröva på nya utmaningar.  Vår pedagogiska miljö ska erbjuda barnen till lek, lärande och utforskande.

Solstrålens förskola startades januari 2009. Totalt finns 19 anställda och ca 110 barn. I köket finns 2 utbildade kockar. På avdelningarna finns både förskollärare och barnskötare. Sedan 2019 har vi nyrenoverad utemiljö samt att så gott som hela förskolan är nyrenoverad.

Avdelningarna

Förskolans sju avdelningar
Småstjärnorna (ca:1-3 år)
Blåmånen (ca: 1-3 år)
Lilla Björn (ca: 1-3 år)
Vintergatan (ca: 1-3  år)
Regnbågen (ca: 3-6 år)
Polstjärnan (ca: 3-6 år)
Karlavagnen (ca: 3-6  år)

En åttonde avdelning
Pluto (1-5 år) Sundsvalls Kommun ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder därför från och med höstterminen 2019, förskola med finsk inriktning. I den finska avdelningen på förskolan bevaras och utvecklas barnens finska språk och kultur.På Solstrålens förskola i Johannedal erbjuder vi en avdelning med finsk inriktning. Avdelningen kommer erbjuda platser till barn mellan 1-5 år. Vi kommer också erbjuda barn med andra modersmål placering på avdelningen, arbetslaget pratar både finska och svenska.

Sundsvallin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa syyslukukauden 2019 lähtien suomenkielistä esikoulutoimintaa. Suomenkielisen osaston tavoitteena on säilyttää ja kehittää lasten kieltä ja kulttuuria. Solstrålenin esikoulun osasto Johannedalissa tarjoaa suomenkielistä esikoulutoimintaa 1-5 vuotiaille lapsille. Myös muuta äidinkieltä puhuvilla on mahdollisuus saada paikka osastolta. Työntekijät puhuvat sekä suomea että ruotsia.

När barnen är 1-4 år börjar de på Småstjärnorna, Blåmånen, Lilla Björn och Vintergatan. Där är den pedagogiska miljön väl genomtänkt så barn i dessa åldrar utmanas och lockas in i ett lärande.

När barnen börjar bli stora och behöver fler utmaningar så är det dags att flytta till antingen Regnbågen, Polstjärnan eller Karlavagnen som har barn mellan 3 och 6 år. Där spinner man vidare på tänket vi har på småbarnsavdelningarna men med nya utmaningar och ett utforskande som anpassas till dessa olika individer och deras intressen. När barnet är ca 5-6 år ingår de i en ”femårsgrupp” som är förberedande för förskoleklass. Femårsgruppen består av barn från Polstjärnan, Karlavagnen och Regnbågen.

Utemiljön

Förskolan har två gårdar, en för de yngsta barnen och en för de äldre. Hos oss får ditt barn möjlighet att delta i aktiviteter som utvecklar den motoriska förmågan. Vi rör oss både ute och inne.
Vi har en egen gymnastiksal som vi använder flera gånger i veckan. Där får barnen jobba med kroppen men också lära sig att vänta på sin tur och att ta hänsyn till andra. Detta bidrar till att stärka våra barn.

Kulturer

Hos oss möts barn från många olika kulturer. Genom skapande aktiviteter som dans, musik och drama lär sig barnen språket på olika sätt. Ditt barn får även uttrycka sig genom bild och form och bekanta sig med olika material. Vi erbjuder stöd till barn med annat modersmål än svenska. I många av våra rutiner och aktiviteter använder vi stödtecken för att underlätta barnens språkinlärning.

I förskolans matsal äter barnen frukost, lunch och mellanmål. De yngsta barnen äter på sin avdelning.

Alla barn serveras rikligt med grönsaker till varje måltid och till lunch finns en grönsakstallrik med stor variation. Förskolan eftersträvar att största möjligaste mån servera kravgodkända råvaror.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Småstjärnorna: 072-146 64 08

Blåmånen: 072-146 64 34

Regnbågen: 072-146 63 37

Polstjärnan: 072-146 63 85

Karlavagnen: 072-146 63 99

Lilla Björn: 072-146 87 11

Vintergatan: 072-143 98 77

Köket: 060-6583246

Solstrålens förskolas Likabehandlingsplan

Styrande dokument för barn och utbildning

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Kontakt

Solstrålens förskola

Aprilvägen 217
863 35 Sundsbruk

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.