Solens Montessoriförskola

Solens Montessoriförskola

Solen är en Montessoriinspirerad förskola i Bosvedjan, med utsikt över Sundsvall. Skogen är vår närmsta granne.

Vår förskola består av fyra avdelningar, en småbarnsavdelning och tre syskonavdelningar.

“Världen börjar med barnen”.

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande miljö för barn i åldrarna ett till fem år. Genom att sätta barnen i centrum och låta dem experimentera, känna sig för och öva inom olika områden, så tar vi tillvara på barnens inre drivkraft.
Pedagogiken bygger på barnens egen utveckling. Varje barn är under sina sensitiva perioder speciellt mottagligt av olika slags kunskap.
För att kunna möta barnens behov av stimulans finns material för olika intresseinriktningar. Vardagen består av praktiska, intellektuella och sinnestränande aktiviteter.

Vuxna är barnens förebilder. Vårt sätt att behandla våra barn idag kommer att påverka deras liv som vuxna.

Vi arbetar med olika teman utifrån Montessoris arbetsområden.
Hela förskolan har gemensamma teman som startas upp med en Kick-off för alla och avslutas med en gemensam aktivitet och utvärdering.

Genom att arbeta med samma tema på förskolan kan vi ta tillvara varandras kompetenser på ett bättre sätt. I huset har vi ett gemensamt arbetssätt där all personal och barn involveras. En från varje avdelning är med i planeringsgruppen som planerar upp och kopplar samman temat med Läroplan för förskolan och Montessoripedagogiken.

Pedagoger reflekterar över syftet med temat för att öka medvetenheten om varför vi gör som vi gör. Barnen är med och ställer hypoteser inför varje tema och de är delaktiga i processen hur temat fortskrider.

Solens Montessori förskola följer den senaste forskningen och kontinuerligt anpassar Maria Montessoris pedagogik till nutid.

Språk

Vi lägger stor vikt vid att stimulera alla barns språkutveckling.
Vi uppmuntrar barnen till att utforska och vara nyfiken och intresserad av språk.

 • Barnen får träna på att uttrycka sig och visa intresse för skriftspråket.
 • Barnen får stöd i sitt berättande genom att vi ställer frågorna När? Var? Vilka? Vad?
 • Vi använder stödtecken.
 • Vi bekantar oss med språken engelska och spanska.

Matematik

 • Vi vill synliggöra att matematik finns överallt.
 • Erbjuda dem ett lustfyllt lärande.
 • Barnen får kännedom om olika matematiska problemlösningar.
 • Barnen lär sig känna till siffror och dess betydelse.
 • Vi använder matematikpåsar och räknesagor i vårt arbete.
 • Vi benämner de olika räknesätten.

Naturvetenskap

 • Barnen får förståelse för ett ekologiskt förhållningssätt, vi vill ge dem en framtidstro.
 • Vi arbetar för att barnen ska utveckla intresse för miljön och naturen.

Teknik

 • Barnen får kunskap om hur saker och ting fungerar.
 • Barnen experimenterar med bland annat vatten, luft, hållfasthet.
 • Barnen får kunskap om många olika experiment.

Skapande

Vårt skapande rum erbjuder barnen många olika material, vi undersöker, bygger, skapar och utforskar tillsammans.

Vi har medvetet arbetat med barns inflytande, barnens tankar om temat ligger till grund för planeringen. Under hela året arbetar vi aktivt med normer och värden och i “Kompissolen” finns trivselreglerna konkretiserade.

Utvärderingar av våra teman sker tillsammans med barn och föräldrar. Föräldrarna får varje vecka nyhetsbrev på kommunens webbaserade kommunikationsportal, Föräldramötet. I nyhetsbreven berättar vi vad vi arbetar med, syftet med vårt arbete, hänvisningar till vår läroplan och Maria Montessoris tankar.

Vi strävar efter att skapa en förskola för det livslånga lärandet samt att utbildningen förebereder barnen för den verklighet de kommer att ställas inför.

Barnen på förskolan serveras en varierad och näringsrik kost. Vår utbildade kock Aron Svedberg tillagar det mesta av maten från råvaror. En dag i veckan serveras vegetarisk mat. Aron bakar allt mjukt bröd och det är han som öppnar vår förskola varje dag.

Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt och grönsaker i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har bytt ut vissa varor till ekologiska.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Ettan

Småbarnsavdelning 1-2 1/2 år
060 – 19 97 41

Tvåan

Syskonavdelning 2-6 år
060 – 19 97 42

Trean

Syskonavdelning 2-6 år
060 – 19 97 43

Fyran

Syskonavdelning 2-6 år (handikappanpassad)
060 – 19 97 44

Köket

060 – 19 97 45

Ta del av arbetet i förskola och skola genom reportage och bloggar på Pedagog Sundsvall.
Pedagog Sundsvall

Kontakt

Solens Montessoriförskola

060-19 97 41

Ugglevägen 1
856 51 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?