Solens Montessoriförskola

Barn bland vitsippor

Välkommen till vår montessoriinspirerade förskola, högt belägen i Bosvedjan med fin natur runt knuten.

Förskolan består av fem avdelningar, en avdelning för barn mellan 1-2,5 år och fyra avdelningar för barn mellan 2,5-6 år.

Världen börjar med barnen

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande miljö. Genom att sätta barnen i centrum och låta dem experimentera, känna sig för och öva inom olika områden, tar vi vara på barnens inre drivkraft.

Montessoripedagogiken bygger på barnens egen utveckling. Varje barn är under sina sensitiva perioder speciellt mottaglig för olika slags kunskap. För att kunna möta barnens behov av stimulans finns därför material för olika intresseinriktningar alltid framme och tillgängliga. Vardagen består av praktiska, intellektuella och sinnestränande aktiviteter.

Hjälp att göra det själv

Ledorden inom montessori-pedagogiken är “Hjälp mig att göra det själv”. Vi pedagoger ger barnen bästa möjliga förutsättningar för att detta ska ske i en stimulerande och tillåtande miljö.

Verksamheten styrs av läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som anger strävandemål och riktlinjer för verksamheten. Den ger alla som arbetar inom förskolan guidning i vad och hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Vi på Solens förskola arbetar efter ett årshjul med olika teman för att kvalitetssäkra vår verksamhet utifrån förskolans läroplan. Årshjulet är ett verktyg som vi tycker bidrar till och stöttar oss pedagoger att följa vårt uppdrag. De teman vi jobbar med är språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Teman

Språk

 • Vi uppmuntrar barnen att utforska och vara nyfikna på olika språk.
 • Vi skapar förutsättningar för barnen att våga uttrycka sig och utforska sitt intresse för skriftspråket.
 • Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt ge uttryck för egna uppfattningar.

Matematik

 • Vi synliggör att matematik finns överallt.
 • Vi skapar förutsättningar för barnen att undersöka, reflektera och utveckla förståelse för olika matematiska frågeställningar.
 • Vi ger barnen möjlighet att urskilja, uttrycka och undersöka matematiska begrepp.

Naturvetenskap

 • Vi synliggör närmiljön och ger barnen tillfälle att utforska och lära om den.
 • Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla intresse för miljön och naturen.
 • Vi ger barnen möjlighet att skapa sig en förståelse för ett ekologiskt förhållningssätt, samt ger dem en framtidstro.

Teknik

 • Vi synliggör tekniker i vardagen och ger barnen kunskaper om dessa.
 • Vi skapar förutsättningar för barnen att konstruera och bygga med hjälp av olika tekniker och material.
 • Vi ger barnen möjligheter att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka med teknik.

Värdegrundsarbete

Vi vill att vår verksamhet ska bidra till en mer hållbar framtid. Därför lägger vi stor vikt vid likabehandlings- och värdegrundsarbete. Hela vår verksamhet bygger på ett oavbrutet värdegrundsarbete som är en del av undervisningen och sker varje dag i alla olika former. Vi strävar efter en helhet i undervisningen, en helhetssyn på människan, barnet och världen.

Hos oss får alla barn tillsammans med sina vårdnadshavare den bästa möjliga starten i livet. Vi vill alltid ge det bästa mötet för fortsatt lärande.

I köket arbetar en utbildad kock som lagar maten från grunden och bakar färskt bröd. Kocken följer Livsmedelsverkets restriktioner (på förskolan råder totalt nötförbud) och maten lagas utifrån en klimatsmart matsedel som infördes under 2019. Att barnen får en varierad kost och får möjlighet att prova nya smaker är något som vi strävar efter.

Vi har minimerat intaget av söta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt och grönsaker i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Telefon till avdelningarna

Kock 073-275 62 38

Avdelning 1 073-275 62 30

Avdelning 2 073-275 62 31

Avdelning 3 073-275 62 39

Avdelning 4 073-276 96 67

Avdelning 5 072-083 95 09

Kontakt

Janika Fröjdholm Biträdande rektor

076-775 30 22

Solens Montessoriförskola

Ugglevägen 1
856 51 Sundsvall

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-17.30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.