Slättåbygdens förskola

Gården vid Slättåbygdens förskola

Slättåbygdens förskola ligger på södra sidan om Stödesjön. Granne med Stöde skola, som till viss del delar vår utemiljö.

Förskolan består av fem avdelningar varav tre ligger i en traditionell förskolebyggnad med eget kök. De andra två avdelningarna ligger i ett område på skolgården vid Stöde skola.
Förskolans gemensamma utvecklingsområden är naturvetenskap/teknik, matematik och att utveckla våra lärandemiljöer.

Nära till skogen, el-ljusspår, hockey- och fotbollsplan.Miljön både ute och inne ska vara på barnens villkor, de ska själva kunna välja vad de vill leka och vilka material de vill använda.
Miljöns utformning växlar ständigt beroende på barngruppens intressen, ålder och förutsättningar.

Att väcka utmaningar hos barnen är viktigt

Det ska finnas möjlighet till många olika uttryckssätt, som att rita, måla, arbeta med lera, skriva, räkna och läsa. Konstruktion, bygge, musik och rörelse är en del av lärmiljön.

Språkutveckling

Att utveckla ett rikt talspråk, att få uttrycka sina tankar och åsikter. Att barnen ska känna lust, glädje och motivation att vilja lära. Utgå från barnens individuella behov. Att personalen har dagliga samtal och dialoger med barnen.
För att komplettera det talade språket använder vi oss av stödtecken.

Genus

Verksamheten genomsyras av att alla är lika mycket värda. Vi uppmuntrar barnens fria val oavsett kön genom könsöverskridande aktiviteter som berikar och utvecklar deras förmågor och intressen.

Barns inflytande

Verksamheten utformas så att barnen får så stort inflytande som möjligt över sitt eget lärande och utifrån  sina egna förutsättningar.
Det ska vara roligt att lära sig nya saker och att få nya utmaningar.

Hälsa och livsstil

Vi erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande. För att ge utrymme till barnens rörelsebehov så är vi ute i alla väder. Varje dag serveras näringsrik och allsidig kost.

Här på Slättåbygdens förskola jobbar en utbildad kock på heltid.
Hon lagar mat från grunden och bakar allt mjukt bröd själv. Barnen har daglig kontakt med köket genom köksfönstret, där de kan se när det lagas mat och bakas bröd. De har också möjlighet att önska olika grönsaker. Deras åsikter och inflytande är viktiga för oss.

Att barnen får god vana att äta frukt och grönt är en bra start i livet, därför serveras det cirka tio sorters grönsaker varje dag.

Vi har en tio veckors matsedel att följa med flera alternativ att välja mellan. Dessa är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Guldbaggen 073-2807632

Fjärilen 073-2707313

Humlan 073-2807633

Nyckelpigan 073-2754095

Trollsländan 073-2761409

Gräshoppan 070-1901315

Kontakt

Ann-Christine Lindström Rektor

070-191 62 29

Anna-Lena Rehnberg Biträdande rektor

073-270 56 08

Slättåbygdens förskola

060-658 33 35

Gräfte 307
860 13 Stöde

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.