Skottsunds förskola

Barnhänder på vit duk

Välkommen till förskolan med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Skottsunds förskola ligger i ett villaområde med närhet till skog och natur.

Vår förskola ligger nära naturen och det ger barnen möjlighet till fysisk aktivitet utifrån ett hälsoperspektiv. Förskolan har fyra avdelningar och drivs som en enhet tillsammans med Essviks förskola.

Vår vision är “Att låta barnen utvecklas i en kreativ miljö som utmanar till lärande”.

Skottsunds förskola är inspirerad av Reggio Emilias arbetssätt, vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag. Vi arbetar därför temainriktat i längre lärprocesser. Arbetssättet utvecklar förmågan till problemlösning och samarbete. Det skapar meningsfulla sammanhang, vilket leder till trygga och självständiga barn.

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa spännande och inspirerande miljöer för barnen att lära och utforska omvärlden i. Vi strävar efter att barnen ska få vara i mindre grupper under delar av dagen.

Våra prioriterade områden är:

  • Värdegrund
  • Kommunikation
  • Hälsofrämjande arbete
  • NO/teknik/matematik och IT
  • Lärmiljö

På vår förskola råder ett tillåtande klimat där vi värnar om allas lika värde och delaktighet.  Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö och där vi utvärderar vår verksamhet. Ett konkret exempel på arbetsmiljöåtgärder är att vi så långt det är möjligt är en giftfri förskola och att barnens sockerkonsumtion är starkt begränsad.

Skottsunds och Essviks förskolor har en gemensam likabehandlingsplan.
Barnen uppmuntras att utforska områden utanför de traditionella könsrollerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Samverkan hem och förskola

Den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och de traditionella föräldramötena.

Välkommen att besöka eller kontakta oss. Kontaktuppgifterna finner du längst ner på sidan.

Telefon till avdelningarna

Avdelning Gul 070-190 43 45

Avdelning Blå 070- 185 64 66

Avdelning Grön 070-190 42 52

Avdelning Röd 072-084 99 67

Kök 060-658 30 76

Kontakt

Skottsunds förskola

060-658 30 76

Forvägen 39
862 34 Kvissleby

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.