Skönsmons förskola

Gården och skolbyggnaden vid Skönsmons skola.

En ny förskola växer fram. Skönsmons förskola blir en del i den nyrenoverade Skönsmons skola. Förskolan öppnade den 24 augusti.

Skönsmons förskola ligger cirka 2 kilometer från Sundsvalls centrum, nära grönområden.

I Skönsmons skola, som har totalrenoverats, öppnade två nya förskoleavdelningar den 24 augusti 2020. Förskoleklass samt årskurs 1 har också sina hemvister i samma byggnad.

Under semesterperioden på sommaren, vid julhelg och på klämdagar samarbetar förskolan med de närliggande förskolorna. Även när pedagogerna har sina utvecklingsdagar som är två dagar per termin samarbetar förskolorna.

Två nyöppnade avdelningar

Avdelningarna “Lust” och “Lära” är för barn mellan 1-5 år. Namnen på förskolans avdelningar är även förskolans vision och värdeord.

LUST – Leka – Utforskande – Skapande – Trygghet

LÄRA – Lustfyllt – Äventyr – Relationer – Ansvar

Hos oss ska barnen fyllas med lust till lärande och känna trygghet i att leva och utvecklas fullt ut tillsammans med andra.

Trygghet och tillit till barnets egen förmåga

Vi har en tro på det kompetenta barnet som känner trygghet och tillit till sin egen förmåga. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande samt ge möjlighet till att utforska sin omvärld tillsammans med andra.

Lek och lärande hänger tydligt ihop i förskolans utbildning. Förskolans lärmiljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen. Att få barnen att förundras över saker i sin vardag är viktigt.

Vi undervisar i hållbar utveckling genom att stärka hållbara relationer mellan människor, miljö och material.

På förskolan serveras varje dag frukost, lunch och mellanmål. Maten levereras från skolans matsal.

Du hittar skolans matsedel på DinSkolmat. Du kan också ladda ner den som en app till din telefon eller surfplatta.

Vi har minimerat intaget av söta och feta produkter och strävar efter ett högt intag av frukt, grönsaker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om mat i förskolan

Avdelningen Lust
Telefon: 073-049 34 09

Avdelningen Lära
Telefon: 073-049 33 41

Kontakt

Maria Dahl Biträdande rektor

072-143 40 41

Skönsmons förskola

Skönsmons förskola
Östra Radiogatan 6
854 61 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.