Sättna förskola

Förskolan är belägen i Kovland i ett naturnära lugnt villaområde. Vi har skogen runt knuten och promenadavstånd till den vackra Sättnaån.

En grupp barn som leker på gården vid Sättna förskola

Foto: sättna förskola

Sättna förskola har tre avdelningar. I den ena byggnaden finns  två avdelningar för barn 1-2 år och barn 2-3 år. I en fristående byggnad bredvid finns den tredje avdelningen för barn 3-4 år.

Vid Vallens skola finns avdelningen Björnen där alla våra 5-åringar går.

Sättna ligger fint mitt i naturen vilket ger oss möjlighet att erbjuda barnen inspirerande naturupplevelser samt en kreativ och tillåtande verksamhet.

Mål

Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga hos oss. Vi skapar en trygg miljö där barnens nyfikenhet, företagsamhet, och intressen uppmuntras. Vi har ett utforskande temainriktat arbetssätt och använder oss av områdena språk, matematik, drama/sång/dans, naturvetenskap, teknik, socialt samspel och grovmotorisk rörelse när vi planerar våra aktiviteter.

Vårt mål är också att barnen, genom vårt sätt att arbeta, ska utveckla intresse för tal och skriftspråk, bli lyssnade på, få utveckla sina tankar och åsikter. Vi strävar efter att utveckla barnens förmåga att upptäcka och använda matematik, naturvetenskap, och teknik i meningsfulla sammanhang. Vi vill att barnen utvecklar sina förmågor, sitt kunnande och intresse inom dessa områden. Genom vårt temainriktade arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt samt miljöer inom- och utomhus utformas så att barnen får möjlighet att ta egna initiativ och får känna tillit till sin egen förmåga.

Hälsa och livsstil

Vi är ute i alla väder och vill ge barnen en positiv inställning till att röra på kroppen. Vi uppmanar och utmanar barnen genom att erbjuda rörelseaktiviteter i olika former ute och inne.

Vi kännetecknar oss som en hälsosam förskola med en miljövänlig profil. Vi är Grön Flagg certifierad och arbetar mot en ”Hållbar Framtid”


Kocken på förskolan lagar god och näringsriktig mat med bra råvaror från grunden. Vi serverar gott hembakt bröd varje vecka. Förskolan är KRAV certifierad, nivå 2, och följer hygien och livsmedelslagen med ett egenkontrollprogram. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för att främja barnens hälsa och lägger grunden för goda matvanor. Till varje lunch serveras efter årstiden, sallad, grönsaker eller råkost. När tillfälle bjuds tar avdelningen lunchen med sig och går på utflykt. Mellanmålet äts ofta utomhus, på gården eller vid vindskyddet. Frukt serveras varje dag.

Vi odlar på gården tillsammans med barnen för att ge barnen förståelse dels för kretsloppet i naturen men även för att få en positiv inställning till mat och våga smaka.

Mer om mat i förskolan

Avdelningarna

Igelkotten

070 – 180 38 71

Haren

070 – 180 38 72

Ekorren

070 – 180 38 73

Köket

060-658 30 49

Kontakt

Sättna förskola

Flatavägen 5
855 61 Kovland

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.